Sopimus lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskien

Lapsen huollosta, elatuksesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta sopiminen yhteisymmärryksessä voi tuntua hankalalta erotilanteissa. Yhteisellä sopimuksella voitte kirjata ylös ehdot, jolla määritetään molemman vanhemman oikeudet. Sopimus tulee aina laatia kirjallisesti ja toimittaa lapsen viimeisimmän asuinkunnan sosiaalilautakunnalle.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮
Aiheet

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Vanhempien välinen sopimus

Erotilanteessa vanhempien, joilla on yhteisiä lapsia, on sovittava neljästä tärkeästä asiasta: lapsen huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeuksista sekä mahdollisista elatusmaksuista. Sovinnollinen sopiminen on luonnollisesti vähiten rasittavaa sekä vanhemmille että erityisesti lapselle. Sosiaalilautakunta vahvistaa vanhempien välisen sopimuksen. Mikäli vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen, tulee lapsen huoltoa, asumista, elatusta ja tapaamisoikeutta koskeva asia ratkaista tuomioistuimen päätöksellä.

Palvelumme sopimuksella voitte sopia joko näistä kaikista ehdoista tai vain niistä, jotka ovat tilanteessanne tarpeellisia.

Lapsen huolto

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista, sekä oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta ja edustaa lasta häntä koskevassa asiassa. Lisäksi lapsen huoltaja toimii lain nojalla lapsen edunvalvojana hoitaen lapsen taloudellisia asioita.

Erotilanteessa tulee päättää lapsen huoltomuodosta, joka yleensä on yhteishuolto vanhempien välillä tai toisen vanhemman yksinhuolto. Yhteishuoltoa voidaan myös rajoittaa joiltain osin niin, että toinen vanhemmista vastaa tietyistä asioista yksin muiden asioiden jäädessä molempien vanhempien päätäntävallan alaan.

Lapsen asuinpaikka

Silloin kun erillään asuvat vanhemmat ovat yhdessä lapsen huoltajia, on ratkaistava, kumman vanhemman luona lapsi asuu.

Vuoroasumisessa lapsi asuu puolet tai lähes puolet ajastaan vuorotellen vanhempiensa luona. Lapsi voi kuitenkin olla virallisesti kirjoilla vain yhdessä paikassa sillä esimerkiksi lapsen koulu, koulukuljetukset ja oikeus päivähoitopaikkaan määräytyvät lapsen asuinpaikan mukaan.

Tapaamisoikeus

Tapaamisoikeudesta tulee sopia, kun lapsi asuu ainoastaan toisen vanhemman luona. Lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Elatusvelvollisuus

Lapsen elatusavulla vanhempi täyttää lapsensa lakisääteisen elatusvelvollisuutensa tai osan siitä. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu kyseisen vanhemman luona.

Vanhempien tulee vastata lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa otetaan huomioon heidän ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa. Huomioon otetaan myös lapsen kyky ja mahdollisuudet itse vastata elatuksestaan sekä seikat, joiden johdosta vanhemmille ei aiheudu lapsen elatuksesta kustannuksia tai ne ovat vähäiset.

Laadi sopimus lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta helposti Docuella

Mallillamme laadit helposti sopimuksen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Voit hyödyntää oletuslausekkeitamme tai kirjoittaa kunkin sopimuskohdan täysin omin sanoin.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group