Asiakirjamallit

Hoitotestamentti

Hoitotestamentti on kirjalliseen muotoon laadittu hoitotahto, joka tehdään siltä varalta, että henkilö ei vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi kykene ilmaisemaan omaa hoitoansa koskevaa tahtoaan. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

9,99 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 6.6.2024

Hoitotestamentti eli hoitotahto

Hoitotestamentti on hoitotahdon kirjallinen muoto. Sen voi laatia siltä varalta, että henkilö menettää esimerkiksi vakavan sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkouden vuoksi kykynsä ilmaista omaan hoitoonsa liittyvää tahtoaan. Hoitotestamentti laaditaan erityisesti tilanteisiin, joissa henkilön toipuminen vaikuttaa epätodennäköiseltä ja tehtävät ratkaisut koskevat elämän loppuvaihetta.

Hoitotestamentti kannattaa laatia hyvissä ajoin

Hoitotestamentti on laadittava vielä siinä vaiheessa kun laatija kykenee ymmärtämään hoitotahdon ja siinä annettujen määräysten – esimerkiksi tehohoidosta kieltäytymisen – merkityksen. Jos henkilön kyky on esimerkiksi sairauden vuoksi heikentynyt, voidaan hoitotahtoon tarvittaessa liittää lääkärin lausunto siitä, että laatija ymmärtää hoitotestamentin merkityksen.

Mihin hoitotestamenttia tarvitaan?

Hoitotestamentti helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä, sillä se sisältää henkilön kannanoton tämän hoitoa koskeviin päätöksiin. Hoitohenkilökunnan tulee tehdä päätöksensä hoitotahdon perusteella, ellei ole syytä epäillä laatijan tahdon muuttuneen hoitotestamentin allekirjoittamisen jälkeen.

Hoitotestamentti vähentää myös potilaan läheisten epätietoisuutta ja epävarmuutta potilaan hoitoon liittyvistä kysymyksistä.

Hoitotestamentti voidaan kirjoittaa vapaamuotoisesti

Hoitotestamentti on vapaamuotoinen asiakirja, eli sillä ei ole laissa määrättyä muotoa. Voit siis antaa oman äänesi kuulua hoitotestamentissa täysin vapaasti tai vaihtoehtoisesti käyttää hyväksi palvelussamme tarjottavia tahdonilmaisuja.

Hoitotestamentti voi sisältää tahtosi esimerkiksi siitä, milloin tulee luopua hoitotoimenpiteistä, jotka ylläpitävät elintoimintoja keinotekoisesti tai pidentävät elämää lyhytaikaisesti. Määräykset kannattaa muotoilla erityisen täsmällisesti, jotta hoitohenkilökunta voi ottaa ne huomioon toiveidesi mukaisesti.

Todistajien allekirjoitukset lisäävät hoitotestamentin oikeudellista uskottavuutta

Hoitotestamentti on voimassa ilman todistajiakin, mutta asiakirjan juridisen uskottavuuden vuoksi kannattaa siihen merkitä todistajien allekirjoitukset. Todistajien avulla hoitotestamentin tekijän tahto voidaan myöhemmin todentaa, mikäli sattuisi heräämään epäilys hoitotahdon aitoudesta tai siitä, edustaako se hoitotestamentin tekijän todellista tahtoa.

Todistajat kannattaa valita huolellisesti. Lisäksi heidän kanssaan voi olla myös järkevää keskustella hoitotestamentin sisällöstä, hoitotestamentin tekijän toiveista sekä hänen suhtautumisestaan kuolemaan ja elämän pitkittämiseen. Todistajan tulee olla vähintään 15-vuotias.

Rekisteröi hoitotestamentti ja säilytä huolellisesti

Hoitotestamentin tekijä tai hänen omaisensa voi toimittaa hoitotahdon oman terveyskeskuksensa potilastoimistoon, josta se rekisteröidään terveydenhuollon valtakunnalliseen sähköiseen tiedonhallintapalveluun.

Kopion hoitotestamentista laatija voi antaa esimerkiksi omaisilleen säilytettäväksi ja tallentaa palvelun lisäksi omalle tietokoneelleen. Läheisille kannattaa myös kertoa hoitotestamentin olemassaolosta.

Ilmoita hoitotestamentista myös edunvalvontavaltuutetulle

Jos olet laatinut edunvalvontavaltakirjan, kannattaa hoitotahdosta mainita myös edunvalvontavaltakirjassa nimetylle henkilökohtaisia asioita hoitavalle valtuutetulle. Mikäli et ole vielä laatinut edunvalvontavaltakirjaa ja aiot sellaisen tehdä, voit ottaa siihen maininnan erillisestä hoitotahdostasi. Edunvalvontavaltakirjan laadit helposti tällä mallillamme.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

9,99 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 6.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion