Asiakirjamallit

Testamentti, SV [Testamente]

Testamentilla voit määrätä, miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Testamentin laatiminen on ainut keino muuttaa lakimääräistä perimysjärjestystä. Tämä asiakirjamalli on ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Testamentin laatiminen on ainut keino muuttaa lain mukaan määräytyvää perimysjärjestystä

Testamentin laatimiseen on monta hyvää syytä. Testamentin tärkein tehtävä on mahdollistaa omaisuudestasi määräämisen kuolemasi jälkeen. Se kannattaa elämän yllätyksellisyyden vuoksi laatia hyvissä ajoin.

Testamentin laatimalla voit muuttaa lakimääräistä perimysjärjestystä. Toisaalta, vaikka laissa määritelty perimysjärjestys vastaisi tahtoasi, on testamentin laatimisessa muitakin etuja: voit esimerkiksi rajata perillistesi puolisoiden avio-oikeuden pois jäämistösi osalta. Avio-oikeudella tarkoitetaan puolison avioliittoon perustuvan oikeuden puolisonsa omaisuuteen avioliiton päättyessä. Samoin voit huomioida verotuskysymykset ja esimerkiksi siirtää omaisuutta suoraan lapsenlapsille, välttäen yhden sukupolven perintöverotuksen.

Allekirjoita testamentti käsin ja hanki kaksi esteetöntä todistajaa

Testamentin pätevyys edellyttää, että tahdonilmaus laaditaan kirjallisesti paperille. Testamentin tekijän tulee allekirjoittaa testamentti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Vaihtoehtoisesti testamentin tekijä voi tunnustaa allekirjoituksensa oikeaksi todistajille. Testamenttiin otetaan myös todistajien allekirjoitukset. Todistajien tulee tietää, että todistettavana on nimenomaan testamentti. Todistajien ei kuitenkaan sen enempää tarvitse tietää itse asiakirjan sisällöstä.

Kun valitset todistajia, huomaa, että todistajan tulee olla vähintään 15-vuotias. Todistaja ei saa olla testamentin tekijän lähisukulainen, testamentissa edunsaajaksi merkitty tai tällaisen lähisukulainen.

Laadi toiveittesi mukainen ruotsinkielinen testamentti helpoiten Docuen mallilla

Testamenttimallillamme laadit vaivattomasti yleistestamentin tai erityistestamentin taikka näiden yhdistelmän. Yleistestamentti tarkoittaa testamenttia, jossa testamentin tekijä määrää koko omaisuutensa testamentin saajalle tai saajille murtoluvuittain, sitä tarkemmin erittelemättä. Erityistestamentti eli legaatti sen sijaan koskee jotain tiettyä omaisuuserää, esimerkiksi jotain yksittäistä esinettä.

Voit hyödyntää esimerkiksi seuraavia tilanteita koskevia juristiemme valmistelemia, ajantasaiseen lainsäädäntöön perustuvia, malliehtoja:

  • aiemman testamentin peruuttaminen
  • omaisuuden rajaaminen testamentinsaajien puolisoilta
  • testamentin toimeenpanijan nimeäminen; sekä
  • lakiosaa (eli sitä vähimmäisosuutta vainajan jäämistöstä, joka hänen perillisellä on oikeus saada mahdollisen testamentin määräyksistä riippumatta) koskevat määräykset.

Testamenttia laatiessasi palvelu kysyy sinulta kysymyksiä, joihin antamiesi vastausten perusteella se muotoilee sinulle siistin ja allekirjoitusvalmiin asiakirjan.

Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion