Asiakirjamallit

Kiinteistön vuokrasopimus (maanvuokrasopimus)

Tällä sopimuksella sovitaan kiinteistön tai sen alueen vuokrauksesta. Kiinteistön vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on allekirjoitettava se. Tämä sopimus ei sovellu, kun vuokrauksen pääasiallinen kohde on rakennus, vaikka samalla vuokra-alueeseen kuuluisi myös maa-alue. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 28.6.2024

Maanvuokrauksella tarkoitetaan kiinteistön tai muun alueen vuokrausta vastiketta vastaan

Maanvuokrasopimus eli kiinteistön vuokrasopimus on sopimus, jolla kiinteistö tai sen alue vuokrataan toisen käyttöön vastiketta vastaan. Vuokrasopimus voidaan solmia määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.

Jos kiinteistö tai sen alue annetaan toisen käyttöön vastikkeetta, ei toimenpidettä katsota maanvuokraksi. Maanvuokrasta ei myöskään ole kysymys, kun vuokrauksen pääasiallisena kohteena on maanomistajalle kuuluva rakennus tai sen osa, vaikka vuokralle samalla luovutettaisiin myös maa-alue rakennuksen tai huoneiston yhteydessä käytettäväksi. Tällöin kysymys on huoneenvuokrasta. Asunnon vuokraamiseen voit hyödyntää asuinhuoneiston vuokrasopimuksen malliamme.

Maanvuokrasopimus tulee laatia kirjallisesti

Lain mukaan kiinteistön vuokrasopimus eli maanvuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja molempien osapuolten on allekirjoitettava se. Ehto, jota ei ole otettu sopimukseen, on mitätön. Vuokrasuhteen ehdoista on muutenkin syytä sopia yksityiskohtaisesti, jotta molemmat osapuolet olisivat tietoisia oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Vuokrasopimuksesta tulee käydä ilmi vuokrauksen tarkoitus

Kiinteistön vuokrasopimuksen mallissamme kiinteistön vuokrauksen tarkoituksena voi olla maanvuokralain mukaisesti muun asuntoalueen vuokra tai muu maanvuokra.

Muu maanvuokra on kyseessä, kun kiinteistö tai alue annetaan vuokralle, mutta vuokratun maan käytölle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia. Kiinteistö voidaan vuokrata muun muassa teollisuutta tai muuta tuotantotoimintaa varten, tai vapaa-ajan asunnon rakennuspaikaksi.

Muussa asuntoalueen vuokrauksessa maa luovutetaan asuintarkoitukseen. Tällöin alueella on pysyvään asumiseen tarkoitettu rakennus, tai sellainen tulee vuokrasopimuksen mukaan alueelle rakentaa. Käytännössä tontinvuokraoikeuksin tehdyt sopimukset ovat olleet erittäin harvinaisia ja asuntotarkoituksiin tapahtuvat vuokraukset ovat olleet pääosin muun asuntoalueen vuokrasopimuksia.

Määrittele maanvuokran ehdot täsmällisesti

Kirjallisessa vuokrasopimuksessa on mainittava ainakin vuokran määrä ja vuokra-aika sekä vuokrauksen kohde. Vuokran kohde on syytä määritellä yksilöidysti niin, että siitä mainitaan ainakin kiinteistön sijaintikunta, kylän tai kaupunginosan nimi tai numero, tontin nimi ja rekisterinumero ja kiinteistötunnus. Vuokrattava kiinteistö voidaan vuokrata kokonaan tai osittain.

Palvelumme ehtovalikoimasta valitset juuri ne ehdot, jotka soveltuvat parhaiten tarpeisiisi, ja voit tarvittaessa vapaasti muokata tai luoda sopimusehtoja. Saat käyttöösi esimerkiksi nämä juristiemme laatimat malliehdot:

  • Vuokrakohde
  • Vuokra-aika
  • Vuokranmaksu
  • Kiinteistövero
  • Vuokran tarkistaminen
  • Vakuus
  • Rakennukset ja muutostyöt
  • Kunnossapito

Voit myös lisätä omia ehtojasi. Kyseessä ei siis ole yksittäinen kiinteistön vuokrasopimuspohja, vaan älykäs malli, joka muokkautuu tarpeisiisi sopivaksi.

Hyvällä kiinteistön vuokrasopimuksella vältät epäselvyydet

Erimielisyydet ovat usein vältettävissä sopimalla asioista tarkasti etukäteen kirjallisessa sopimuksessa. Epäselvyyksien ja riitojen selvittäminen jälkeenpäin on aina kallista ja aikaa vievää sekä usein myös lopputulokseltaan epävarmaa. Nämä ongelmat väistyvät laatiessasi maanvuokrasopimuksen Docuella.


Tags: kiinteistön vuokrasopimus, kiinteistön vuokrasopimus pohja, kiinteistön vuokrasopimuspohja, tontin vuokrasopimus malli, maanvuokrasopimus pohja

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 28.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion