Allt du behöver veta om HR-dokument: En komplett guide

Arbetsrätten anses ofta vara ett komplicerat rättsområde som kan vara utmanande för både arbetsgivare och anställda. De strikta lagregler och gällande praxis som reglerar arbetsplatsen gör det svårt för arbetsgivare att hålla sig i schack med alla krav. Därför är det viktigt att arbetsgivare använder sig av rätt medel för att skydda sig från de juridiska svårigheter arbetsrätten kan medföra. Ett sådant medel är användningen av relevanta arbetsrättsliga dokument. Nedan förklarar vi hur en säker uppsättning av välskrivna HR-dokument kan hjälpa dig att skydda företaget från risken för juridiska konsekvenser.

Arian Sadeghi | Jurist på Docue

2023-04-28

Vad är cookies? SMEs guide till cookie-kompetens

Digitalisering har lett till att företag i dagens samhälle är starkt beroende av välutvecklade webbsidor för att nå ut till en bredare kundbas och maximera sin verksamhetspotential. Det medför i sin tur att företag måste ta hänsyn till dataskydd och EU-regler kring cookies som innehåller personuppgifter om webbplatsens besökare. För att uppfylla lagkraven krävs information om användningen av cookies och en möjlighet för besökare att välja att acceptera eller avvisa cookie-användning.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

2023-04-03
Osakassopimus

Styrelsens roll och ansvar inom bolaget

Det är allmänt känt att ett företags utveckling och framgång är beroende av styrelsens sammansättning och kompetens. Men vad innefattar styrelsens ansvar mer specifikt? Styrelsen är det bolagsorgan som är ansvarig för att förvalta och leda företaget. I den här bloggen kan du läsa mer om styrelsens roll och ansvar, och vad du som företagare kan göra för att underlätta styrelsearbetet inom ditt bolag.

Arian Sadeghi | Jurist på Docue

2023-03-22

Förbättra dina kundrelationer med dataskyddskunskap

Den personliga integriteten är djupt skyddad på både nationell och internationell nivå. Skyddet återfinns i bland annat svensk grundlag och den europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Den allt mer exponentiella utvecklingen av teknik och data medför att den personliga integriteten på ett allt större plan riskerar att bli sårbar.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

2023-02-01

En guide för aktiebolag – så effektiviserar du din bolagsstyrning

Effektiv bolagsstyrning är en betydelsefull faktor för att säkerställa att din verksamhet uppnår framgång och långsiktig hållbarhet. Därför är det viktigt att du har rätt verktyg på plats för att styra din affärsverksamhet i rätt riktning. Läs denna guide om hur Docue kan hjälpa dig med att effektivisera din bolagsstyrning för att göra succé på marknaden.

Arian Sadeghi | Jurist på Docue

2023-01-31

Arbetsvillkorsdirektivet – högre krav ställs på arbetsgivare

Flera förändringar av den svenska arbetsrätten är på gång, en del sker redan i slutet av juni 2022 medan andra träder i kraft i oktober samma år. Läs mer om de nya förändringarna, särskilt förändringarna med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, och läs om hur Docue hjälper er anpassa era befintliga arbetsrättsliga handlingarna till de nya krav som förändringarna medför.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

2022-06-22

Arbetsrätten under förändring 2022 – Anpassa företaget till de nya reformerna

I början av 2022 klubbades, vad som påstås vara, en av de största arbetsrättsliga reformerna i modern tid igenom av Sveriges regering. Reformen återspeglar idén av en större flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Grundläggande information om några av de mest centrala förändringarna av den nya arbetsrättsreformen hittar du nedan.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

2022-05-27

Elektroniska signeringar i Sverige – allt du behöver veta

En elektronisk signatur är ett elektroniskt sätt för en part att underteckna en handling – helt utan att behöva använda sig av pappersdokument. Det digitala avtrycket som lämnas kan beskrivas som ett verktyg för att identifiera en parts erlagda viljeförklaring. Användningen av elektroniska signaturer kan vara fördelaktiga i flera avseenden. Exempelvis kan de hjälpa till att påskynda en transaktion eller säkra bevisning av ett dokument.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

2022-05-27

Legaltech - Tre stora fördelar för SMEs

Lättillgänglig, prisvärd och användarvänlig juridik? Gör dig av med konsultberoendet och välj framtidens lösningar. Visst finns det frågor som kräver sina timmar, men stora delar av juridiken är enkel nog att automatisera. När juridiken automatiseras sparar du som behöver juridisk hjälp både tid och pengar.

Ninos Larsson | Jurist på Docue

2022-05-25

15 minuter med Docues grundare

Docues nya tillskott Gustav Wiik sätter sig ner för en pratstund med företagets grundare, Marko Teppo, för att få reda på mer om Docue och samtidigt få en inblick i företagets vardag.

Gustav Wiik

2021-12-14
jouset

Juridiska tjänsternas Robin Hood

Även om kunderna fortfarande har behov av traditionella juridiska tjänster, är dessa tjänster ofta svårbegripliga, dyra och hopplöst föråldrade. Därför behöver vi de juridiska tjänsternas Robin Hood.

Jukka Jaakkola

Jukka Jaakkola

2021-09-06