2023-10-06

Så sätter du en smart process för byråns uppdragsbrev

Många byråer återanvänder fortfarande samma gamla Word-mallar som man skickat till olika kunder hundratals gånger – onödigt, osmidigt och osäkert. Vi hjälper redovisningsbyråer och andra bolag med en enkel och smart lösning för hantering av uppdragsbrev

Sammanfattning: 

Fyra enkla steg för en smart process kring uppdragsbrev:

  1. Använd vår mall för uppdragsbrev, särskilt framtagen för byråer, eller låt oss koda in ert befintliga uppdragsbrev

  2. Spara byråns användare i systemet för snabb användning

  3. Använd e-sign utan att lämna Docue

  4. Alla uppdragsbrev sparas automatiskt i byråns säkra Docue-arkiv


1. Använd vår mall särskilt framtagen för byråer

Använd en av Docues färdiga mallar som tagits fram av jurister, vi har en särskild mall för byråers uppdragsbrev, men även mer generella uppdragsavtal, konsultavtal, samarbetsavtal m.m. Anpassa mallen snabbt och enkelt för att ta fram ert byråspecifika uppdragsbrev, addera firmans logo och ett snyggt försättsblad. 

Spara därefter ert byråspecifika uppdragsbrev som en egen dokumentmall – ert uppdragsbrev sparas då som er egen mall rensad på tidigare kunddata. Därefter behöver ni inte skriva om uppdragsbrevet utan kan återanvända det och endast fylla i en ny mottagare när ett nytt uppdrag ska avtalas. Er egen mall kan dock alltid redigeras, om ni exempelvis vill finslipa uppdragsbeskrivningen eller ändra prislistan. 

Har ni en word- eller pdf- mall som ni vägrar göra er av med? Låt våra jurister bygga in den i Docues system till väldigt låg kostnad, vi kodar och anpassar dokument snabbt och enkelt. Vi ger er mall en schysst layout och smarta check-the-box-funktioner som effektiviserar arbetet. Inget mer klippa och klistra.

2. Spara byråns medarbetare som kontakter

Använd Docues funktion “Kontakter” för att smidigt färdigställa partsuppgifterna i varje nytt uppdragsbrev. Spara kontaktuppgifterna för de medarbetare på byrån som kan och ska underteckna era uppdragsbrev, och klicka sedan bara på medarbetarens namn för att populera uppdragsbrevet med kontaktuppgifter. Glöm inte att spara en snygg e-signatur, för att återanvända samma signatur med ett klick varje gång ett uppdragsbrev ska undertecknas.

3. Använd vår e-signering utan att lämna plattformen

Med Docue behöver ni inga ytterligare programvaror, add-ons eller integrationer för att e-signera era uppdragsbrev. Välj mellan två legalt godkända och säkra alternativ – BankID eller signering med touchskärm – och låt uppdragsgivaren signera snabbt och enkelt i sin mobiltelefon eller tablet.

Ni behöver aldrig lämna Docues plattform, utan e-signering erbjuds som ett nästa steg så snart ert uppdragsbrev har skrivits färdigt.

4. Automatisk sparade och säkert förvarade uppdragsbrev

Ni skapar enkelt olika mappar i ert Docue-arkiv och styr vilka medarbetare som har tillgång till de olika mapparna. Alla utkast, skickade dokument och signerade dokument sparas automatiskt ner i den mapp ni valt på förhand. Skapa enkelt en mapp för enbart uppdragsbrev, och styr vem på byrån som ges åtkomst till denna mapp.

Arkivet är molnbaserat och av högsta säkerhet, med obegränsad lagring, så att ni slipper förvara er uppdragsbrev på desktop, i dåligt skyddade mappar eller i mail-korgen.

Vilka fördelar drar byråer av Docue?

  • Snabbare skapande av administrativa och legala handlingar

  • Tillgång till en mallbank med 150+ mallar skapade av jurister

  • Ett enklare arbetsflöde i ett enda system

  • Säkrare hantering av känslig information

  • Professionell layout på handlingar, kommunikation och signering

Läs mer här eller skapa ett gratis demokonto här

Docue

Docue Technologies Sweden

2023-10-06