Docue. Den elektroniska signeringen som kunderna älskar.

Branschstandarden. Ett enkelt och pålitligt sätt att underteckna avtal och andra dokument. Även med säker identifiering via BankID.

Elektronisk signatur

Signera dokument som upprättats både i Docue och på andra ställen

Med Docue förbereder och signerar du dina dokument på en och samma plattform. Du kan även välja att signera andra PDF-dokument, oavsett var de skapats. Alla dokument sparas automatiskt i Docues obegränsade lagringsutrymme.

Fler än 40 000 företag har använt Docue

Två signeringsmetoder

Med Docue kan du signera dina dokument med antingen pekskärm eller säker identifiering via BankID. Båda metoderna är juridiskt giltiga i hela EU.

Ställ in lämplig signaturordning för varje situation

Vill du att parterna ska underteckna din handling i en viss förutbestämd ordning? Med Docue kan du enkelt automatisera signaturordningen genom att se till att signaturförfrågan inte går vidare till nästa person förrän den första parten skrivit under.

Anpassa signeringsinbjudningar för att matcha ditt varumärke

Signeringsinbjudningar som skickas med Docue kan enkelt anpassas efter ditt varumärkes utseende. Med personlig kommunikation säkerställer du inbjudningarnas trovärdighet och ger ett professionellt första intryck av ditt företag – samtidigt som du stärker dina långsiktiga samarbetsrelationer.

Välj den produkt som passar dig

Priser exklusive moms.

Betala enligt användning

19 kr / signeringsförfrågan

Köp minst 5 st

Signera dina egna PDF-filer

Smart och säker förvaring av dina dokument

Obegränsat antal användare

Inga dolda kostnader

Årlig prenumeration

från 299 / månad

Prisvärt, 10 kr / signeringsförfrågan

Signera dina egna PDF-filer

Smart och säker förvaring av dina dokument

Obegränsat antal användare

Förbered och färdigställ dina dokument direkt i vår tjänst

Egna dokumentmallar & andra personliga funktioner

Tillgång till 150+ juridiska dokumentmallar

"Docue är otroligt användarvänligt med många bra mallar och en snygg design, möjlighet till e-signering med Bank-ID gör tjänsten komplett."

Andrew Fehrling

Konsultchef, Codic Consulting

"Vi har sökt efter en mer effektiv och tillgänglig lösning för att hantera våra avtal framåt. Docues lösning för avtal och central lagring passar oss perfekt. Ett bra paketerat koncept som är mycket prisvärt!"

Mathias Bohlin

VD, GC Solutions

Av dessa skäl stannar över 80 % av våra kunder kvar hos oss varje år

Lätt och mångsidig användning

Skapa, signera och förvara alla dina dokument i en och samma plattform.

Snabbt och enkelt

Välj en signeringsmetod och få underskrifter på några sekunder, oavsett tid och plats.

Säkert och pålitligt

Verifiera undertecknarens identitet och filens oföränderlighet.

Transparent prissättning

Välj själv utsträckningen av din signering. Betala endast för de signaturer du använder.

Juridiskt kvalificerat

Samtliga tillhandahållna signeringsmetoder är giltiga i hela EU. Säker identifiering via BankID tillgänglig.

Säkrare avtalsslutande

Med Docues elektroniska signatur minimerar du riskerna med signering. Du identifierar din avtalspartner, verifierar flödet av signeringsprocessen och lagrar dina filer säkert.

Bevis på signaturens autencitet – säkerställ ett obestridligt resultat

Vid användningen av en elektronisk signatur finns en tidsstämpel och andra tekniska bevis kvar i vår tjänst. Dessa kan användas för att visa utvecklingen av signeringsprocessen och ögonblicket för skapandet av signaturen på ett mer heltäckande sätt än vad en traditionell underskrift kan. Med en elektronisk underskrift garanterar du ett starkt bevis på att signaturen är gjord av en specifik person.

Vi använder oss av Signicat med identifiering via BankID, som är en identifieringstjänst som godkänts av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Signicat (Signicat As), är, i egenskap av kvalificerad betrodd tjänsteleverantör, ett av de få företag som får använda EU-förtroendemärket och är med på EU:s betrodda lista – varför Signicat är en välbetrodd tjänsteleverantör. Läs mer om bestämmelserna här, här och här. Även utan en säker identifiering via BankID lämnar signaturen tekniska spår efter sig – kommunikation, plats och enheter – som i efterhand kan kopplas till undertecknaren.

Rättslig giltighet för elektroniska signaturer – allmänt accepterad över hela världen

Enligt EU:s eIDAS-förordning (910/2014) är en elektronisk signatur en juridiskt giltig metod för att underteckna avtal och andra dokument – i hela EU. I Docue gäller detta såväl signeringen via pekskärm som signeringen med säker identifiering via BankID.

Vår säkra identifiering kräver ett svenskt BankID. Vår signering via pekskärm fungerar oavsett undertecknarens bostadsort och nationalitet. Bortsett från EU är signeringen även juridiskt giltigt i många andra rättssystem (exempelvis i USA, Storbritannien och Norge).

Varför signera elektroniskt?

Fokusera på produktivt arbete

Glöm att skriva ut, skanna och skicka dokument. Med elektronisk signering kan du dra ner på rutinarbete, förbättra arbetsflödet och frigöra tid för viktigare uppgifter.

Ge en progressiv bild av ditt företag

Elektronisk signering möjliggör för smidiga avtal med kunder, partners och personal. Genom användningen av elektronisk signering visar du att ditt företag är en modern och tillförlitlig aktör på området.

Vanliga frågor om elektroniska signaturer

Vad är en elektronisk signatur?

Är en elektronisk signatur en juridiskt giltig signeringsmetod?

Är det säkert att signera avtal med en elektronisk signatur?

Varför ska mitt företag övergå till elektronisk signering?

Vad är skillnaden mellan en "vanlig" elektronisk signatur och en signatur med säker identifiering via BankID?

Vilka elektroniska signeringsalternativ erbjuder Docue?

Hur fungerar Docues elektroniska signatur utan säker identifiering?

Vad bygger Docues elektroniska signatur med säker identifiering på?

Varför ska jag välja Docues elektroniska signatur?

Hur verifierar jag autenticiteten av ett elektroniskt signerat dokument i Docue?

Kan en elektronisk signatur användas även om parterna undertecknar avtalet på samma plats?

Finns det situationer där en elektronisk signatur inte är giltig?

Redo att testa?

Testa signering på ett nytt, enkelt sätt. Du får tillgång till tjänsten omedelbart.

Enskild firma eller börsnoterat bolag? Docue används i företag av alla storlekar.

170 000 Användare
40 000 Företag