Låt parterna signera avtalen helt digitalt


Upprätta och e-signera nya dokument eller importera och e-signera äldre dokument. Använd touchscreen-signering eller BankID och hantera hela avtalsprocessen med Docue.

Sähköinen allekirjoitus

Signera med touchscreen - underteckna enkelt genom att skriva din underskrift på skärmen på din smartphone

Säker underskrift - be om identifiering med BankID

Kom igång

Få tillgång till tjänsten direkt - snabbt och enkelt.

Fortsätt med Google Fortsätt med Microsoft
eller

Genom att fortsätta jag accepterar allmänna villkor och integritetspolicy.

Docue rekommenderas av användarna

100 000 Användare
30 000 Företag

Juridiskt bindande

Elektroniska undersrkifter är juridiskt bindande i hela EU. När du undertecknar ett dokument genom elektronisk signering i Docue skapas en tidsstämpel. Tidsstämplen gör det möjligt att dels få information om signeringsprocessen, dels identifiera den exakt tidpunkten för signeringen. 

Vid användning av en avancerad elektronisk underskrift skapas en elektronisk stämpel i form av en elektronisk signatur i det signerade dokumentet. Vi använder oss av Signicats (Signicat As) teknologi och identifieringsstjänst. Signicat är, i egenskap av kvalificerad betrodd tjänsteleverantör, ett av de få företag som får använda EU-förtroendemärket och är med på EU:s betrodda lista. Utöver en underskriftssida med uppgifter om undertecknarna, fästs information om underskriften enligt PAdES-standard (PDF Advanced Electronic Signature) till dokumentfilen.


"Docue är otroligt användarvänligt med många bra mallar och en snygg design. Att dessutom ha tillgång till jurister vid kniviga frågor samt möjlighet till e-signering med Bank-ID gör tjänsten komplett."

Andrew Fehrling

Konsultchef, Codic Consulting

"Det som gör att Docue särskiljer sig från andra alternativ är att de erbjuder hela paketet som en startup behöver, där andra begränsar tillgången till vissa dokument bakom ett erbjudande som bara stora bolag har råd med. Lösningen är enkel, effektiv, förståelig och prisvärd!"

Jacob Hjalmarsson

COO, Arboair

Arbetsvillkorsdirektivet – högre krav ställs på arbetsgivare

Flera förändringar av den svenska arbetsrätten är på gång, en del sker redan i slutet av juni 2022 medan andra träder i kraft i oktober samma år. Läs mer om de nya förändringarna, särskilt förändringarna med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, och läs om hur Docue hjälper er anpassa era befintliga arbetsrättsliga handlingarna till de nya krav som förändringarna medför.

Julia Radsjö-Lundgren

22.6.2022

Arbetsrätten under förändring 2022 – Anpassa företaget till de nya reformerna

I början av 2022 klubbades, vad som påstås vara, en av de största arbetsrättsliga reformerna i modern tid igenom av Sveriges regering. Reformen återspeglar idén av en större flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Grundläggande information om några av de mest centrala förändringarna av den nya arbetsrättsreformen hittar du nedan.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022

Elektroniska signeringar i Sverige – allt du behöver veta

En elektronisk signatur är ett elektroniskt sätt för en part att underteckna en handling – helt utan att behöva använda sig av pappersdokument. Det digitala avtrycket som lämnas kan beskrivas som ett verktyg för att identifiera en parts erlagda viljeförklaring. Användningen av elektroniska signaturer kan vara fördelaktiga i flera avseenden. Exempelvis kan de hjälpa till att påskynda en transaktion eller säkra bevisning av ett dokument.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022