Skapa. Signera. Arkivera.

Med Docue hanterar du alla dina avtal i ett system. Vi ger dig automatiserade avtal och dokument för dina affärshändelser, med tillgång till e-signering, digital arkivering och assistans av jurister.

Sök avtal och dokument

Vi kombinerade teknologi och juridik för att effektivisera avtalsprocessen

Med Docues plattform digitaliserar du din dokumenthantering. Upprätta allt från enkla fullmakter till avancerade avtal, till en bråkdel av kostnaden för en traditionell jurist. Genom flera års utvecklingsarbete har vi tagit fram en teknisk lösning så att vem som helst kan skapa bindande avtal på nolltid.

Hela avtalsprocessen på ett och samma ställe

Undvik föråldrade mallar, dyra tjänster eller separata program för att skapa, lagra och signera dokument. Docue ger dig högkvalitativa och lättillgängliga dokument för din verksamhet. Från kundrelationer till HR-frågor och styrelsebeslut.

Docue rekommenderas av användarna

100.000 Användare
30.000 Företag

"Docue är otroligt användarvänligt med många bra mallar och en snygg design. Att dessutom ha tillgång till jurister vid kniviga frågor samt möjlighet till e-signering med Bank-ID gör tjänsten komplett."

Andrew Fehrling

Konsultchef

Arbetsvillkorsdirektivet – högre krav ställs på arbetsgivare

Flera förändringar av den svenska arbetsrätten är på gång, en del sker redan i slutet av juni 2022 medan andra träder i kraft i oktober samma år. Läs mer om de nya förändringarna, särskilt förändringarna med anledning av arbetsvillkorsdirektivet, och läs om hur Docue hjälper er anpassa era befintliga arbetsrättsliga handlingarna till de nya krav som förändringarna medför.

Julia Radsjö-Lundgren

22.6.2022

Arbetsrätten under förändring 2022 – Anpassa företaget till de nya reformerna

I början av 2022 klubbades, vad som påstås vara, en av de största arbetsrättsliga reformerna i modern tid igenom av Sveriges regering. Reformen återspeglar idén av en större flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Grundläggande information om några av de mest centrala förändringarna av den nya arbetsrättsreformen hittar du nedan.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022

Elektroniska signeringar i Sverige – allt du behöver veta

En elektronisk signatur är ett elektroniskt sätt för en part att underteckna en handling – helt utan att behöva använda sig av pappersdokument. Det digitala avtrycket som lämnas kan beskrivas som ett verktyg för att identifiera en parts erlagda viljeförklaring. Användningen av elektroniska signaturer kan vara fördelaktiga i flera avseenden. Exempelvis kan de hjälpa till att påskynda en transaktion eller säkra bevisning av ett dokument.

Julia Radsjö-Lundgren | Jurist på Docue

27.5.2022

Testa Docue idag

Testa plattformen, upprätta ett avtal snabbt och enkelt. Kom igång redan idag.

Testa gratis