Asiakirjamallit

Työsuhteen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana

Pikavalinnoin laadittava työsuhteen irtisanomisilmoitus. Tällä asiakirjamallilla laadit oikeudellisesti pätevän ilmoituksen, jolla irtisanot työntekijän. Ilmoituksen arkkitehtuuri on juristien toteuttama, ja sisältöjä päivitetään lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 15.3.2024

Miten irtisanomisesta on ilmoitettava työntekijälle?

Suositeltavaa ilmoittaa kirjallisesti: Irtisanomisesta on ilmoitettava työntekijälle ensisijaisesti henkilökohtaisesti (eli kasvotusten). Jollei tämä ole mahdollista, voidaan ilmoitus antaa sähköisesti tai postitse. Kirjallinen irtisanomisilmoitus on viisasta tehdä, vaikka itse irtisanominen olisi suullinen, jotta sen sisällöstä ja ajankohdasta jää selkeä todiste. Työnantajan on nimittäin tarvittaessa pystyttävä näyttämään, minkä sisältöinen työsuhteen irtisanomisilmoitus työntekijälle on annettu ja milloin.

Miten laadin juridisesti pätevän työsuhteen irtisanomisilmoituksen?

Docuen laadukkaalla ilmoitusmallilla: Työsuhteen irtisanomisilmoituksen mallillamme laadit oikeudellisesti pätevän ilmoituksen, jolla irtisanot työntekijän. Docuella laadittu ja kummankin osapuolen allekirjoittama irtisanomisilmoitus toimii todisteena siitä, että irtisanomisesta on annettu asianmukaisesti tieto työntekijälle. Jollei työntekijän allekirjoitusta saada, voidaan ilmoitukseen vaihtoehtoisesti ottaa erillisten todistajien allekirjoitukset.

Allekirjoitus todistaa ilmoituksen tiedoksiannon: Sähköisestä allekirjoituksesta jää palveluumme aikaleima, jolla voit jälkikäteen todistaa, milloin irtisanomisilmoitus annettiin. Tiedoksiannon ajankohdalla on keskeinen merkitys, koska irtisanomisaika alkaa kulua kyseisestä hetkestä.

Kuinka pitkää irtisanomisaikaa noudatetaan?

Lyhimmillään 14 pv, enimmillään 6 kk: Jollei työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa ole muuta sovittu, määräytyy irtisanomisaika työsopimuslain mukaan. Sen mukaan työnantajan noudatettava irtisanomisaika on:

  • 14 pv, jos työsuhde on kestänyt 0–1 vuotta;
  • 1 kk, jos työsuhde on kestänyt 1–4 vuotta;
  • 2 kk, jos työsuhde on kestänyt 4–8 vuotta;
  • 4 kk, jos työsuhde on kestänyt 8–12 vuotta;
  • 6 kk, jos työsuhde on kestänyt yli 12 vuotta.

Työsuhde päättyy irtisanomisajan viimeisenä päivänä.

Miten Docuen irtisanomisilmoituksen malli toimii?

Juristien laatimat mallisisällöt: Työsuhteen irtisanomisilmoituksen mallimme sisältää juristiemme laatimat mallisisällöt, joita voit hyödyntää ilmoituksessasi. Tarjoamme mallisisällöt muun muassa irtisanomisajasta ja irtisanomisen perusteesta. Lisäksi voit lisätä maininnan esimerkiksi pitämättä olevista lomista, joista on hyvä informoida työntekijää heti irtisanomishetkellä.

Ei mikään tavallinen lomakepohja: Kysymyksessä ei ole yksittäinen pohja tai lomakepohja, vaan dynaaminen ilmoitusmalli, joka muuntuu valintojesi mukaan tilanteeseesi sopivaksi. Lopputuloksena syntyy siisti ja allekirjoitusvalmis työsuhteen irtisanomisilmoitus. Tarvittaessa voit myös muokata mallisisältöjämme tai kirjoittaa omia sisältöjäsi.

Millä perustein työsuhteen voi irtisanoa?

Kaksi perustetta: Irtisanomisperusteet jaetaan oikeudellisesti 1) työntekijän henkilöön liittyviin perusteisiin sekä 2) taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteisiin. Molemmissa tapauksissa irtisanominen voidaan tehdä vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet

Jos irtisanomisen syyt ovat työntekijään itseensä liittyviä, irtisanominen edellyttää työntekijän velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Irtisanomisperusteena voi olla myös työntekijän sairaudesta johtuva pysyvä ja olennainen työkyvyn aleneminen. Työntekijälle on lähtökohtaisesti annettava varoitus rikkeestä ennen työsuhteen irtisanomista. Irtisanominen on tällöin mahdollista vain, jos moitittava menettely toistuu.

Tuotannolliset ja taloudelliset syyt

Työntekijän irtisanominen on mahdollista ilman varoitusta, jos tarjottava työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Työnantajalla on velvollisuus pyrkiä sijoittamaan tai kouluttamaan työntekijä toisiin tehtäviin ennen irtisanomista.

Onko työntekijälle varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen irtisanomista?

Milloin työntekijää on kuultava: Jos työntekijää ollaan irtisanomassa henkilöön liittyvillä perusteilla, hänelle on lähtökohtaisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työsopimuksen irtisanomista. Kuulemisen toteutat helposti seuraavilla malleillamme:

Milloin kuulemista ei tarvita: Jos taas kysymys on tuotannollisesta tai taloudellisesta irtisanomisperusteesta, kuulemista ei tarvitse järjestää. Sen sijaan on käytävä muutosneuvottelut, jos työnantaja työllistää säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Tätä pienemmissä yrityksissä irtisanottavalle työntekijälle on annettava selvitys irtisanomisen perusteista ja vaihtoehdoista. Docuen palvelu sisältää erilliset asiakirjamallit molempiin tilanteisiin:

Tutustu myös muihin sisältöihimme: Näiden asiakirjamallien lisäksi löydät palvelustamme yli 70 työsuhteen asiakirjamallia työoikeuden ammattilaisten laatimilla sisällöillä. Esimerkiksi työsopimuksille on oma mallinsa, työsopimusmalli, joka on yksi palvelumme suosituimmista.

Voiko määräaikaista työsuhdetta irtisanoa?

Irtisanominen mahdollista vain poikkeuksellisesti: Määräaikainen työsuhde päättyy automaattisesti määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Määräaikaista työsuhdetta ei voi pääsääntöisesti irtisanoa, vaan se sitoo niin työnantajaa kuin työntekijää koko sopimuskauden ajan. Irtisanominen on kuitenkin mahdollista eräissä poikkeustilanteissa, kuten työnantajan konkurssissa sekä silloin, kun sopimukseen on otettu irtisanomisehto. Määräaikaisen työsuhteen purkaminen ja päättäminen yhteisellä sopimuksella on sen sijaan mahdollista vastaavalla tavalla kuin toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen.

Miten menetellään mahdollisen työsuhdeasunnon kanssa?

Kaksi ilmoitusta yhdellä kerralla: Työsopimuksen irtisanominen oikeuttaa irtisanomaan myös mahdollisen työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen. Voit antaa tällä samalla ilmoituksella tiedon sekä työsopimuksen että työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Näin hoidat kaksi ilmoitusasiaa yhdellä ilmoituksella!


Tags: työsuhteen irtisanomisilmoitus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 15.3.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion