Sopimustieto on nyt Docue – lokakuun ajan ensimmäinen kuukausi maksutta koodilla DOCUE2021. Hyödynnä etu

Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (perusteet ja vaihtoehdot)

Jos työnantaja on irtisanomassa työntekijän taloudellisella tai tuotannollisella syyllä, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Selvitys kannattaa antaa kirjallisesti, jotta työnantaja voi myohemmin todistaa täyttäneensä selvitysvelvollisuutensa.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Selvitys irtisanomisen perusteista ja vaihtoehdoista

Jos työnantaja on irtisanomassa työntekijän taloudellisella tai tuotannollisella syyllä, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot ennen irtisanomista. Selvityksellä on lähinnä informatiivinen rooli – työnantajalla ei ole varsinaista velvollisuutta neuvotella tekemästään ratkaisusta.

Velvollisuus ei koske kaikkia yrityksiä

Selvitysvelvollisuus ei koske tilanteita, joissa työnantaja on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa – käytännössä YT-neuvotteluissa. Selvitysvelvollisuus ei siten pääsääntöisesti koske yrityksiä, joissa on yli 20 työntekijää (YT-raja).

Laadi selvitys kirjallisena

Selvitys kannattaa antaa kirjallisesti, jotta työnantaja voi myöhemmin todistaa täyttäneensä selvitysvelvollisuutensa. Docuen sähköinen allekirjoitus toimii todisteena siitä, että selvitys on annettu asianmukaisesti.

Annetaan työntekijälle tai työntekijöiden edustajalle

Jos irtisanominen kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle. Jos tällaista ei ole valittu, voidaan selvitys antaa työntekijöille yhteisesti.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group