Asiakirjamallit

Selvitys työsopimuksen irtisanomisesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla (perusteet ja vaihtoehdot)

Jos työnantaja on irtisanomassa työntekijän taloudellisella tai tuotannollisella syyllä, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Selvitys kannattaa antaa kirjallisesti, jotta työnantaja voi myöhemmin todistaa täyttäneensä selvitysvelvollisuutensa. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 17.11.2023

Selvitys irtisanomisen perusteista ja vaihtoehdoista

Jos työnantaja on irtisanomassa työntekijän taloudellisella tai tuotannollisella syyllä, työnantajan on selvitettävä irtisanottavalle työntekijälle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot ennen irtisanomista. Selvityksellä on lähinnä informatiivinen rooli – työnantajalla ei ole varsinaista velvollisuutta neuvotella tekemästään ratkaisusta.

Velvollisuus ei koske kaikkia yrityksiä

Selvitysvelvollisuus ei koske tilanteita, joissa työnantaja on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa – käytännössä muutosneuvotteluissa. Selvitysvelvollisuus ei siten pääsääntöisesti koske yrityksiä, joissa on vähintään 20 työntekijää.

Laadi selvitys kirjallisena

Selvitys kannattaa antaa kirjallisesti, jotta työnantaja voi myöhemmin todistaa täyttäneensä selvitysvelvollisuutensa. Docuen sähköinen allekirjoitus toimii todisteena siitä, että selvitys on annettu asianmukaisesti.

Annetaan työntekijälle tai työntekijöiden edustajalle

Jos irtisanominen kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle. Jos tällaista ei ole valittu, voidaan selvitys antaa työntekijöille yhteisesti.

Docuella laadit kaikki työsuhteen päättämiseen liittyvät asiakirjat helposti

Työsuhteen päättäminen edellyttää päättämistavasta riippumatta lukuisten eri asiakirjojen laatimista ja tiedoksiantoa. Docuen avulla laadit tarvittavat asiakirjat vaivattomasti ja budjettia kaatamatta. Meiltä saat käyttövalmiit, juristiemme laatimat sisällöt kaikkiin mahdollisiin työsuhteen päättämistilanteisiin. Docuella myös allekirjoitat kaikki asiakirjat vaivattomasti sähköisellä allekirjoituksella, minkä jälkeen ne säilyvät tietoturvallisesti yrityksesi tilillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin asiakirjamalleihimme:

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 17.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion