Asiakirjamallit

Kirjallinen varoitus työntekijälle

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei työntekijää pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 17.11.2023

Ennen irtisanomista pitää pääsääntöisesti varoittaa

Vaikka työntekijä olisi laiminlyönyt tai rikkonut toimenkuvaansa kuuluvia velvollisuuksia, ei häntä pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Toki jos työntekijän rikkomus on niin vakava, ettei työnantajan kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista, voidaan työsopimus irtisanoa tai ääritapauksessa purkaa ilman varoitusta.

Todisteellinen varoitus turvaa työnantajan selustaa

Varoitus kannattaa antaa todisteellisesti eli käytännössä kirjallisesti. Jos työntekijä pitää myöhemmin irtisanoa ja irtisanomisperusteiden riittävyydestä syntyy kiistaa, on työnantajan etu, että työntekijän voidaan todistaa olleen tietoinen toimintansa moitittavuudesta.

Kirjallisen varoituksen laatiminen on kätevintä Docuella. Palvelun sähköinen allekirjoitus toimii todisteena siitä, että varoitus on asianmukaisesti toimitettu työntekijälle. Jos varoitukseen ei saada työntekijän allekirjoitusta, vaihtoehtoisesti erilliset todistajat voivat allekirjoituksin todistaa varoituksen toimittamisen asianosaiselle.

Asiallinen yhteys varoituksen ja irtisanomisen välillä

Varoituksen ja irtisanomisperusteen välillä on oltava asiallinen yhteys, minkä takia työnantaja ei voi irtisanomistilanteessa vedota varoitukseen, joka on annettu kokonaan toisella perusteella. Toisaalta jos työntekijän sopimusrikkomukset ilmentävät kaikki samanlaista piittaamattomuutta työnantajan ohjeista, aiempi varoitus voi mahdollistaa irtisanomisen.

Varoituksen vanheneminen

Varoitukset vanhenevat yleensä noin vuodessa, minkä jälkeen työntekijälle on annettava uusi varoitus, mikäli hän laiminlyö velvollisuuksiaan.

Docuella laadit kaikki työsuhteen päättämiseen liittyvät asiakirjat helposti

Jos käy niin valitettavasti, että työsuhde pitää päättää, ei huolta – Docue tarjoaa laadukkaat mallisisällöt kaikkiin työsuhteen päättämistilanteisiin. Tutustu esimerkiksi seuraaviin juristiemme laatimiin ja ylläpitämiin asiakirjamalleihin:


Tags: kirjallinen varoitus malli, kirjallinen varoitus työntekijälle malli, kirjallinen varoitus pohja, varoitus työntekijälle, varoitus työntekijälle malli, kirjallinen huomautus työntekijälle malli

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 17.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion