Asiakirjamallit

Kirjallinen varoitus työntekijälle

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei työntekijää pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 15.3.2023

Ennen irtisanomista pitää pääsääntöisesti varoittaa

Vaikka työntekijä olisi laiminlyönyt tai rikkonut toimenkuvaansa kuuluvia velvollisuuksia, ei häntä pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Toki jos työntekijän rikkomus on niin vakava, ettei työnantajan kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista, voidaan työsopimus irtisanoa tai ääritapauksessa purkaa ilman varoitusta.

Todisteellinen varoitus turvaa työnantajan selustaa

Varoitus kannattaa antaa todisteellisesti eli käytännössä kirjallisesti. Jos työntekijä pitää myöhemmin irtisanoa ja irtisanomisperusteiden riittävyydestä syntyy kiistaa, on työnantajan etu, että työntekijän voidaan todistaa olleen tietoinen toimintansa moitittavuudesta.

Kirjallisen varoituksen laatiminen on kätevintä Docuella. Palvelun sähköinen allekirjoitus toimii todisteena siitä, että varoitus on asianmukaisesti toimitettu työntekijälle. Jos varoitukseen ei saada työntekijän allekirjoitusta, vaihtoehtoisesti erilliset todistajat voivat allekirjoituksin todistaa varoituksen toimittamisen asianosaiselle.

Asiallinen yhteys varoituksen ja irtisanomisen välillä

Varoituksen ja irtisanomisperusteen välillä on oltava asiallinen yhteys, minkä takia työnantaja ei voi irtisanomistilanteessa vedota varoitukseen, joka on annettu kokonaan toisella perusteella. Toisaalta jos työntekijän sopimusrikkomukset ilmentävät kaikki samanlaista piittaamattomuutta työnantajan ohjeista, aiempi varoitus voi mahdollistaa irtisanomisen.

Varoituksen vanheneminen

Varoitukset vanhenevat yleensä noin vuodessa, minkä jälkeen työntekijälle on annettava uusi varoitus, mikäli hän laiminlyö velvollisuuksiaan.


Tags: kirjallinen varoitus malli, kirjallinen varoitus työntekijälle malli, kirjallinen varoitus pohja, varoitus työntekijälle, varoitus työntekijälle malli, kirjallinen huomautus työntekijälle malli

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 15.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023