Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Kirjallinen varoitus työntekijälle

Jos työntekijä on laiminlyönyt työsuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei työntekijää pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Ennen irtisanomista pitää pääsääntöisesti varoittaa

Vaikka työntekijä olisi laiminlyönyt tai rikkonut toimenkuvaansa kuuluvia velvollisuuksia, ei häntä pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Toki jos työntekijän rikkomus on niin vakava, ettei työnantajan kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista, voidaan työsopimus irtisanoa tai ääritapauksessa purkaa ilman varoitusta.

Todisteellinen varoitus turvaa työnantajan selustaa

Varoitus kannattaa antaa todisteellisesti eli käytännössä kirjallisesti. Jos työntekijä pitää myöhemmin irtisanoa ja irtisanomisperusteiden riittävyydestä syntyy kiistaa, on työnantajan etu, että työntekijän voidaan todistaa olleen tietoinen toimintansa moitittavuudesta.

Kirjallisen varoituksen laatiminen on kätevintä Docuella. Palvelun sähköinen allekirjoitus toimii todisteena siitä, että varoitus on asianmukaisesti toimitettu työntekijälle. Jos varoitukseen ei saada työntekijän allekirjoitusta, vaihtoehtoisesti erilliset todistajat voivat allekirjoituksin todistaa varoituksen toimittamisen asianosaiselle.

Asiallinen yhteys varoituksen ja irtisanomisen välillä

Varoituksen ja irtisanomisperusteen välillä on oltava asiallinen yhteys, minkä takia työnantaja ei voi irtisanomistilanteessa vedota varoitukseen, joka on annettu kokonaan toisella perusteella. Toisaalta jos työntekijän sopimusrikkomukset ilmentävät kaikki samanlaista piittaamattomuutta työnantajan ohjeista, aiempi varoitus voi mahdollistaa irtisanomisen.

Varoituksen vanheneminen

Varoitukset vanhenevat yleensä noin vuodessa, jonka jälkeen työntekijälle on annettava uusi varoitus, mikäli hän laiminlyö velvollisuuksiaan.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group