Asiakirjamallit

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana, SV [Meddelande om uppsägning av arbetsavtal]

Työsopimuksen voi irtisanoa suullisesti tai kirjallisesti. Näyttötaakka työsuhteen asianmukaisesta päättämisestä on työsuhteen päättäneellä osapuolella, joten kirjallinen ja todisteellinen muoto on ehdottoman suositeltava. Tämä irtisanomisilmoituksen malli soveltuu tilanteeseen, jossa työnantaja irtisanoo työntekijän. Irtisanomisilmoitus on ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Irtisanominen edellyttää lainmukaista perustetta

Työnantaja tarvitsee aina lainmukaisen perusteen toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomiseen. Työnantajan irtisanomisperusteet jaetaan työntekijän henkilöön liittyviin perusteisiin sekä tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin.

Irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä

Irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä on sallittua, mikäli sille löytyy asiallinen ja painava syy. Tällaisena syynä voidaan pitää työntekijän velvoitteiden vakavaa rikkomista tai työntekijän työkyvyn olennaista alenemista. Työntekijälle on pääsääntöisesti annettava varoitus ennen työsopimuksen irtisanomista. Irtisanominen on tällöin mahdollista vain, jos moitittava menettely toistuu.

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä

Työnantaja voi lisäksi irtisanoa työsopimuksen, mikäli tarjolla oleva työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi – joko taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Työ voi vähentyä esimerkiksi kysynnän heikentymisen tai kiristyneen kilpailun vuoksi. Työnantajalla on velvollisuus pyrkiä sijoittamaan tai kouluttamaan työntekijä toisiin tehtäviin ennen irtisanomista.

Ruotsinkielinen irtisanomisilmoituksen malli, jolla irtisanominen sujuu vaivatta

Docuen irtisanomisilmoituksen mallilla laadit laadukkaan ja juridisesti pätevän irtisanomisilmoituksen hiirenklikkauksin. Malli sisältää juristiemme laatimat ruotsinkieliset malliehdot, joita voit hyödyntää ilmoituksessasi. Malliehdot koskevat esimerkiksi irtisanomisen syytä, irtisanomisaikaa sekä pitämättömiä lomia.

Ilmoitukseen kannattaa ottaa kummankin osapuolen sähköinen allekirjoitus. Ne toimivat todisteena siitä, että irtisanomisesta on ilmoitettu asianmukaisesti työntekijälle.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion