Asiakirjamallit

Työntekijän kuulemistilaisuus, muistio

Työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi ennen kuin hän irtisanoo työsopimuksen henkilöön liittyvästä syystä, purkaa työsopimuksen tai lomauttaa. Laatimalla muistion kuulemistilaisuudesta pystyt tarvittaessa jälkikäteen todistamaan, että kuuleminen on toteutettu lain mukaisesti. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 17.11.2023

Työntekijää kuultava ennen työpaikan menettämistä

Työntekijälle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi eli lausua mielipiteensä ennen kolmea seuraavaa työnantajan tekemää ratkaisua:

  1. työsopimuksen irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvällä perusteella
  2. työsopimuksen purkaminen (myös koeaikapurku)
  3. lomauttaminen

Poikkeuksellisesti kuulemistilaisuutta ei tarvitse järjestää, jos lomauttamisesta on käytävä muutosneuvottelut, sillä tällöin työntekijän kuuleminen tapahtuu neuvotteluissa. Muutosneuvottelut on käytävä, jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin ja harkitsee työvoiman vähentämistä tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Kuulemistilaisuutta ei myöskään tarvitse järjestää, jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määrätty erilaisesta lomautusmenettelystä.

Tilaisuudessa keskusteltava työsuhteen päättämisen syistä

Kuulemisen tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus saada tieto työsuhteen päättämisen tai lomauttamisen perusteesta ja esittää siitä oma kantansa. Jos esimerkiksi työnantaja harkitsee työsuhteen päättämistä luvattomien poissaolojen perusteella, on työntekijälle annettava tieto siitä ja mahdollisuus esittää oma käsityksensä poissaolojen syiden pätevyydestä. Kuulemisella pyritään näin välttämään, että työsuhde päätettäisiin väärinkäsityksen vuoksi. Kyse on näkemysten esittämisestä puolin ja toisin – neuvottelemaan ei tarvitse ryhtyä, ja lopullinen päätösvalta asiassa on aina työnantajalla.

Kuulemistilaisuus & koeaikapurku – mitä ottaa huomioon?

Kuulemisvelvollisuus koskee myös tilanteita, joissa työnantaja harkitsee työsopimuksen purkamista koeajan perusteella. Myös koeaikapurkua koskevassa kuulemistilaisuudessa on syytä käydä purkuun mahdollisesti johtavat tapahtumat perusteellisesti läpi, vaikkei koeaikapurku edellytä vastaavaa painavaa syytä kuin muut työsuhteen päättämistilanteet.

Kuulematta jättäminen voi tulla kalliiksi

Työntekijän kuuleminen kuuluu hyvään tapaan ja reilun työnantajamielikuvan rakentamiseen. Juridisesti kuulematta jättäminen ei tee irtisanomista tai purkamista laittomaksi, mutta se voidaan kuitenkin katsoa vahingonkorvausta korottavaksi tekijäksi, jos työsuhteen päättäminen myöhemmin todetaan laittomaksi.

Työntekijä voi ottaa avustajan mukaansa

Työntekijällä on oikeus ottaa työsuhteen päättämistä koskevaan kuulemistilaisuuteen mukaansa avustaja. Avustajana toimii tyypillisesti luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai työsuojeluvaltuutettu. Työntekijä saa kuitenkin vapaasti päättää avustajastaan, joten myös esimerkiksi kollegan käyttäminen avustajana on mahdollista.

Muistio toimii todisteena

Kuulemistilaisuudesta on järkevää laatia kirjallinen muistio. Se toimii tarvittaessa todisteena paitsi siitä, että kuuleminen on ylipäätään järjestetty, myös siitä, mitä tilaisuudessa on keskusteltu. Docuella laadittavaan muistioon saat kätevästi osapuolten sähköiset allekirjoitukset, jotka vahvistavat sen, että osapuolet hyväksyvät muistion sisällön.

Olethan jo laatinut kirjallisen kutsun kuulemiseen?

Jos olet vasta kutsumassa työntekijää kuulemiseen, voit laatia laadukkaan ja pätevän kutsun tilaisuuteen Docuen tällä mallilla.

Docuen avulla hoidat työsuhteen muutostilanteet asianmukaisesti

Hyödyntämällä Docuen asiakirjamalleja hoidat työsuhteen muutostilanteet asianmukaisesti ja juridisesti pätevällä tavalla. Tutustu esimerkiksi seuraaviin juristiemme laatimiin ja ylläpitämiin malleihin:


Tags: työntekijän kuulemistilaisuus, kuulemistilaisuus koeaikapurku

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 17.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion