Työntekijän kuulemistilaisuus, muistio

Työntekijälle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi ennen kuin työsopimus irtisanotaan työntekijän henkilöön liittyvin perustein, puretaan koeajalla tai puretaan työntekijästä johtuvasta syystä. Myös ennen lomauttamista työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Kuulematta jättäminen ei tee irtisanomista laittomaksi, mutta se voidaan kuitenkin ottaa huomioon korvausta korottavaksi tekijäksi, mikäli työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen myöhemmin todetaan laittomaksi.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Työntekijää kuultava ennen työpaikan menettämistä

Työntekijälle on varattava mahdollisuus tulla kuulluksi eli lausua mielipiteensä ennen kolmea seuraavaa työnantajan tekemää ratkaisua:

1| työsopimuksen irtisanominen työntekijän henkilöön liittyvin perustein
2| työsopimuksen purkaminen
3| loumauttaminen

Kuulematta jättäminen voi tulla kalliiksi

Työntekijän kuuleminen kuuluu hyvään tapaan ja reilun työnantajamielikuvan rakentamiseen. Juridisesti kuulematta jättäminen ei tee irtisanomista laittomaksi, mutta se voidaan kuitenkin katsoa vahingonkorvausta korottavaksi tekijäksi, jos työsopimuksen irtisanominen tai purkaminen myöhemmin todetaan laittomaksi.

Oikeus avustajaan

Työntekijällä on oikeus ottaa työsuhteen päättämistä koskevaan kuulemistilaisuuteen mukaansa avustaja, kuten työpaikan luottamusmies.

Muistio toimii todisteena

Kuulemistilaisuudesta on järkevää laatia kirjallinen muistio. Se toimii tarvittaessa todisteena paitsi siitä, että kuuleminen on ylipäätään järjestetty, myös siitä, mitä tilaisuudessa sovittiin. Docuella laadittavaan muistioon saat kätevästi osapuolten sähköiset allekirjoitukset.

Kutsu kuulemiseen

Jos olet vasta kutsumassa työntekijää kuulemiseen, voit laatia laadukkaan ja pätevän kutsun tilaisuuteen Docuen toisella asiakirjamallilla "Työntekijän kuulemistilaisuus, kutsu".

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group