Asiakirjamallit

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus, työnantaja irtisanojana, EN [Notice of dismissal]

Työsopimuksen irtisanomisilmoituksen voi antaa suullisesti tai kirjallisesti. Kirjallinen ilmoitus on viisasta tehdä, vaikka itse irtisanominen olisi suullinen, jotta ilmoituksen sisällöstä ja ajankohdasta jää selkeä todiste. Tämä irtisanomisilmoituksen malli soveltuu tilanteeseen, jossa työnantaja irtisanoo työntekijän. Irtisanomisilmoitus on englanniksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti
Aiheet Juristin päivittämä 20.4.2023

Helppokäyttöinen irtisanomisilmoituksen malli englanniksi

Tällä asiakirjamallilla voit laatia ilmoituksen, joka annetaan irtisanottavan työntekijän tiedoksi. Malli sisältää mahdollisuuden käyttää juristiemme laatimia malliehtoja, joita käytetään tyypillisissä irtisanomisilmoituksissa (esim. irtisanomisaika, irtisanomisen syy). Malli soveltuu sekä työntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla että taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tehtävään irtisanomiseen. Tämä irtisanomisilmoituksen malli on englanniksi.

Anna irtisanomisilmoitus todisteellisesti

Irtisanomisilmoitus on syytä antaa kirjallisesti ja todisteellisesti. Työsopimukset ja niiden irtisanomiset herättävät paljon tunteita, ja niistä riidellään alituisesti aina tuomioistuimissa asti. Tiedoksiannon ajankohdalla on keskeinen merkitys, koska irtisanomisaika alkaa kulua kyseisestä hetkestä.

Voit pyytää asiakirjaan ilmoituksen vastaanottajan tai mahdollisen todistajan allekirjoituksen Docuen sähköisellä allekirjoituksella, jolloin tapahtumista jää aikaleimat ja muut tekniset todisteet tulevaisuuden varalta.

Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti
Aiheet Juristin päivittämä 20.4.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023