Asiakirjamallit

Työsopimuksen purkamisilmoitus, työnantaja purkajana

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen noudatettavasta irtisanomisajasta tai työsopimuksen kestosta riippumatta päättyväksi heti vain erittäin painavasta syystä. Purkaminen on vapaampaa työntekijän ollessa koeajalla, sillä tällöin ei tarvita erityistä syytä. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Edellytyksenä erittäin painava syy

Purkaminen lopettaa työsuhteen ilman irtisanomisaikaa. Työnantaja saa purkaa työsopimuksen vain erittäin painavasta syystä. Kynnys työsuhteen purkamiselle on asetettu laissa korkeaksi, ja sen täyttymiseen vaikuttavat muun muassa työntekijän rikkomuksen tai laiminlyönnin vakavuus ja tahallisuus.

Hyväksyttäviä purkamisperusteita ovat yleensä esimerkiksi päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen työaikana ja luvattomat poissaolot työpaikalta.

Purkaminen koeajalla

Jos työntekijä on koeajalla, ei työsopimuksen purkamiseen tarvita erityistä syytä. Purkua ei saa kuitenkaan tehdä syrjivillä tai muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.

Jotta työnantajalla olisi oikeus tehdä koeaikapurku, on koeajasta tullut sopia työsopimuksessa. Laatimalla työsopimuksesi palvelumme laadukkaalla työsopimusmallilla varmistut siitä, ettei mitään tärkeää pääse unohtumaan. Vaihtelevan työajan sopimuksille on oma mallinsa, nollatuntisopimus (pohja), joka on yksi palvelumme suosituimmista.

Varattava tilaisuus tulla kuulluksi

Työntekijälle on lähtökohtaisesti varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen työsopimuksen purkamista. Kuulemistilaisuudesta tehtävän muistion laadit kätevästi Docuella.

Työsuhdeasunto

Työsopimuksen purkaminen oikeuttaa irtisanomaan myös mahdollisen työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen. Voit antaa samalla ilmoituksella tiedon sekä työsopimuksen purkamisesta että työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanomisesta.

Harkitse myös työsopimuksen purkamisen vaihtoehtoja

Työsuhteen purkaminen on äärimmäinen toimi, jolle on asetettu selvästi korkeampi kynnys kuin irtisanomiselle. Jos purkamisperusteet eivät täyty, voi työsuhteen irtisanominen silti olla mahdollista. Irtisanomisilmoitukselle on palvelussamme erillinen mallinsa, työsuhteen irtisanomisilmoitus, joka taipuu niin henkilöperusteisiin kuin tuotannollis-taloudellisiin irtisanomisiin.

Aina työsuhteen päättäminen yksipuolisesti ei ole tarpeellista. Mikäli työnantajalla ja työntekijällä on yhteinen halu päättää työsuhde, voivat he myös sopia sen päättämisestä yhteisymmärryksessä. Työsuhteen päättämisestä sovit helpoiten mallillamme “työsuhteen päättämissopimus”.


Tags: työsopimuksen purkaminen, koeaikapurku, määräaikaisen työsopimuksen purkaminen koeajalla

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion