Asiakirjamallit

Ilmoitus työn jatkumisesta lomautuksen jälkeen

Toistaiseksi lomautettua työntekijää on informoitava lomautuksen päättymisestä ja töiden alkamisesta hyvissä ajoin. Ilmoitus työn jatkumisesta kannattaa tehdä kirjallisesti, mutta suullinenkin ilmoitus on pätevä. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 2.11.2023

Toistaiseksi lomautettua työntekijää on informoitava töiden jatkumisesta

Toistaiseksi lomautetulla työntekijällä ei yleensä ole lomautuksen alkaessa eikä myöskään sen kestäessä tarkkaa tietoa lomautuksen päättymisajankohdasta. Jotta työntekijälle jäisi kohtuullinen aika varautua töiden jatkumiseen, on työntekijää informoitava lomautuksen päättymisestä etukäteen.

Lomautuksen päättymisestä ei tarvitse ilmoittaa erikseen, jos työntekijä on lomautettu määräajaksi. Ilmoittaminen on tarpeetonta, koska määräaikaisesti lomautettu saa jo lomautuksen alkaessa tietoonsa lomautuksen tarkan päättymispäivän.

Työhön kutsumisaika on seitsemän päivää, jollei toisin ole sovittu

Työnantajan on ilmoitettava lomautuksen päättymisestä ja töiden alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu. Lyhyemmästä työhön kutsumisajasta on mahdollista sopia niin työehtosopimuksella kuin työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella.

  • Esimerkki: Työhönpaluussa noudatetaan seitsemän päivän ilmoitusaikaa. Ilmoitus lomautuksen päättymisestä annetaan tiistaina 1.2., joten työt voivat alkaa aikaisintaan tiistaina 8.2.

Työntekijän erityinen viiden päivän irtisanomisoikeus turvaa sujuvan työhönpaluun

Lomautettu työntekijä saa tietyin rajoituksin ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä. Hän on kuitenkin velvollinen palaamaan varsinaisen työnantajansa palvelukseen lain tai sopimuksen mukaisessa ajassa. Jotta tämä olisi mahdollista, työntekijällä on oikeus irtisanoa lomautuksen ajaksi toisen työnantajan kanssa solmimansa työsopimus noudattaen viiden päivän irtisanomisaikaa.

Työntekijällä on tämä irtisanomisoikeus, olipa kyseessä sitten toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työsopimus. Erityisen irtisanomisoikeuden tarkoituksena on varmistaa, että työhönpaluu lomautuksen jälkeen onnistuu ilman, että työntekijä joutuu rikkomaan velvoitteitaan jompaakumpaa työnantajaansa kohtaan.

Mitä lomautuksen päättymisen ilmoitus sisältää?

Lomautuksen päättymisen ilmoitus on vapaamuotoinen ilmoitus – sen sisällöstä tai muodosta ei siis säädetä laissa. Epäselvyyksien välttämiseksi ilmoitus kannattaa aina tehdä kirjallisesti ja todisteellisesti. Ilmoituksessa on syytä mainita seuraavat seikat:

  • Toteamus työn jatkumisesta lomautuksen jälkeen;
  • Maininta työn alkamisajankohdasta;
  • Maininta työntekijän velvollisuudesta palata työhön; sekä
  • Maininta työntekijän erityisestä viiden päivän irtisanomisoikeudesta, jos työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi muuta työtä.

Miten laadin ilmoituksen helpoiten?

Docuen helppokäyttöisellä ilmoitusmallilla laadit ilmoituksen työn jatkumisesta vain parissa minuutissa. Voit hiirenklikkauksin valita ilmoitukseesi sopivat tiedot juristiemme laatimista malliehdoista. Lopputuloksena syntyy siisti, juridisesti pätevä ja allekirjoitusvalmis ilmoitus työn jatkumisesta.

Pyytämällä ilmoitukseen työntekijän sähköisen allekirjoituksen saat riidattoman todisteen siitä, että työntekijä on saanut ilmoituksen tiedoksi määräajassa. Vaihtoehtoisesti voit pyytää todistajaa allekirjoittamaan ilmoituksen, jos epäilet, ettei työntekijä allekirjoita sitä.

Lomautuksen viisi vaihetta

1 | Ennakkoselvityksen antaminen

Työnantajan tulee antaa lomautuksesta ennakkoselvitys työntekijälle viipymättä sen jälkeen, kun lomautustarve on tullut työnantajan tietoon. Ennakkoselvitystä ei tarvitse antaa, jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, sillä tällöin lomautuksesta on käytävä muutosneuvottelut.

2 | Työntekijän kuuleminen

Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi selvityksestä sen antamisen jälkeen mutta ennen lomautusilmoituksen antamista. Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, työntekijän kuuleminen tapahtuu muutosneuvotteluissa.

3 | Lomautusilmoituksen antaminen

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle pääsääntöisesti vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkua.

4 | Lomautustodistuksen antaminen

Työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada lomautusta koskeva kirjallinen todistus. Todistusta ei tarvitse antaa, jos työntekijä on saanut kirjallisen lomautusilmoituksen, josta käyvät ilmi todistuksessa vaadittavat asiat.

5 | Työn jatkumisesta ilmoittaminen

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työn alkamisesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.

Docue on apunasi myös työsuhteen päättämistilanteissa

Aina työsuhteen elvyttäminen lomautuksen avulla ei onnistu. Jos käy niin valitettavasti, että työsuhde pitää päättää, ei huolta – Docue tarjoaa laadukkaat mallisisällöt myös näihin tilanteisiin. Tutustu esimerkiksi seuraaviin juristiemme laatimiin ja ylläpitämiin asiakirjamalleihin:


Tags: lomautuksen päättyminen ilmoitus, työhönpaluu lomautuksen jälkeen, lomautuksen päättymisilmoitus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 2.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion