Sopimustieto on nyt Docue – lokakuun ajan ensimmäinen kuukausi maksutta koodilla DOCUE2021. Hyödynnä etu

Kokoaikainen lomautus & osa-aikainen lomautus – tunnetko erot?

Lomautus tarkoittaa tilannetta, jossa työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhde ei pääty. Lomautus voidaan toteuttaa keskeyttämällä työnteko kokonaan (kokoaikainen lomautus) tai työajan lyhentämisen kautta (osa-aikainen lomautus).

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 11.10.2021
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

Tiivistelmä: kokoaikainen lomautus & osa-aikainen lomautus

  • Kokoaikainen lomautus: Kokoaikaisessa lomautuksessa työnteko ja palkanmaksu keskeytetään lomautuksen ajaksi kokonaan.
  • Osa-aikainen lomautus: Osa-aikaisessa lomautuksessa työntekijän viikoittaista tai vuorokautista työaikaa lyhennetään, jolloin hänellä on oikeus työaikansa mukaiseen palkkaan.
  • Lomautuksen laajuus: Lomautuksen toteuttamistavan ja työajan lyhentämisen tulee olla oikeassa suhteessa työnantajan toimintaedellytysten muutoksiin.
  • Miten lomauttaminen tapahtuu? Antamalla työntekijälle lomautusilmoitus. Sellaisen laadit helpoiten juristiemme kehittämällä lomautusilmoituksen mallilla. Tutustu myös muihin Docuen lomautusasiakirjoihin:

----

Kokoaikainen lomautus eli työnteon ja palkanmaksun totaalinen keskeytys

Kokoaikainen lomautus tarkoittaa, että työntekijä vapautuu työntekovelvollisuudestaan ja työnantaja palkanmaksuvelvollisuudestaan kokonaan lomautuksen ajaksi. Muut työsuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet pysyvät voimassa myös lomautuksen aikana – vaikkakin hieman suppeampina kuin tavallisesti.

Esimerkiksi työntekijän lojaliteettivelvollisuus on lomautuksen aikana suppeampi kuin muulloin, koska työntekijällä on oikeus ottaa lomautuksen ajaksi muuta työtä. Lojaliteettivelvollisuus ei kuitenkaan poistu kokonaan – liikesalaisuudet on pidettävä luottamuksellisina eikä kilpailevalle työnantajalle saa lähtökohtaisesti työskennellä.

Osa-aikainen lomautus eli työntekijän työajan lyhentäminen

Osa-aikainen lomautus tarkoittaa, että työntekijän viikoittaista tai vuorokautista työaikaa lyhennetään lomautuksen ajaksi. Työntekijän työt siis jatkuvat, joskin rajoitetusti. 

  • Esimerkki: Työntekijän työsopimuksen mukainen säännöllinen työaika on 40 h/vko. Lomautus toteutetaan lyhentämällä työntekijän säännöllistä työaikaa niin, että se on väliaikaisesti 20 h/vko.

Osa-aikaisella lomautuksella voidaan viitata myös esimerkiksi vuoroviikkojärjestelyyn, jossa työntekijä on vuoroviikoin lomautettuna ja töissä.

Kun työntekijä lomautetaan osa-aikaisesti, työntekijällä on luonnollisesti oikeus työaikansa mukaiseen palkkaan. Myös muut työsopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet pysyvät voimassa.

Lomautus toteutettava siinä laajuudessa kuin välttämätöntä

Lomautus voidaan toteuttaa vain siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä. Lomautuksen keston, toteuttamistavan ja työajan lyhentämisen tulee olla oikeassa suhteessa työnantajan toimintaedellytysten muutoksiin. “Varmuuden vuoksi” lomauttaminen ei siis ole sallittua. 

Jos esimerkiksi tarjottava työ on vähentynyt vähäisessä määrin, ei työntekijää ole perusteltua lomauttaa kokoaikaisesti. Sen sijaan osa-aikainen lomautus voi tulla kyseeseen.

Työajan lyhentäminen pysyvästi edellyttää irtisanomisperustetta

Työajan lyhentäminen lomautustoimenpiteenä on mahdollista lomautusperusteen täyttyessä. Jos sen sijaan työaikaa halutaan lyhentää pysyvästi eli työntekijä halutaan osa-aikaistaa, irtisanomisperusteen tulee täyttyä.

Lue lisää työntekijän pysyvästä osa-aikaistamisesta:

Miten työntekijän lomauttaminen tapahtuu?

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle pääsääntöisesti viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Laadukkaan ja juridisesti pätevän lomautusilmoituksen laadit helpoiten Docuen lomautusilmoituksen mallilla. Malli taipuu niin kokoaikaisen kuin osittaisen lomautuksen tilanteisiin.

Tutustu myös muihin Docuen lomautusasiakirjoihin:

----

Tags: osa-aikainen lomautus, työajan lyhentäminen, kokoaikainen lomautus

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi