Sopimustieto on nyt Docue – lokakuun ajan ensimmäinen kuukausi maksutta koodilla DOCUE2021. Hyödynnä etu

Lomautuksen alkaminen ja päättyminen – näin lomautuksen kesto määräytyy

Lomautuksen alkaminen edellyttää aina, että lomautusilmoitus on annettu työntekijälle asianmukaisesti. Lomautuksen kesto ja päättymisen tapa riippuvat siitä, millä perusteella työntekijä on lomautettu.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 21.10.2021
Arvioitu lukuaika 6 minuuttia

Tiivistelmä: lomautuksen alkaminen, päättyminen & kesto

  • Lomautuksen alkaminen: Lomautus alkaa, kun lomautusilmoituksen antamisesta on kulunut 14 päivää, jollei toisin ole sovittu.
  • Lomautuksen päättyminen: Määräaikainen lomautus päättyy määräajan kuluttua. Toistaiseksi voimassa oleva lomautus päättyy seitsemän päivän kuluttua lomautuksen päättymisestä ilmoittamisesta, jollei toisin ole sovittu.
  • Lomautuksen kesto: Työn tilapäisestä vähentymisestä johtuva lomautus saa pääsääntöisesti kestää enintään 90 päivää. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuva lomautus saa kestää niin kauan kuin työnantajan tarve vaatii.
  • Miten dokumentoin? Hyödyntämällä Docuen juristien laatimia asiakirjamalleja:

----

I) LOMAUTUKSEN ALKAMINEN

Lomautusilmoitus annettava vähintään 14 päivää etukäteen

Mikäli työnantaja päättää lomauttaa työntekijän, on työntekijälle annettava lomautusilmoitus. Lomautusilmoitus on lain mukaan annettava vähintään 14 kalenteripäivää ennen lomautuksen alkamista. Mikäli työsuhteeseen soveltuu jokin työehtosopimus, siinä on voitu sopia pidemmästä – tai jopa lyhyemmästä – lomautusilmoitusajasta. Työnantaja on lisäksi aina vapaa käyttämään laissa tai työehtosopimuksessa määriteltyä pidempää mutta ei lyhyempää ilmoitusaikaa.

Lomautusilmoituksen laadit helpoiten seuraavalla mallillamme:

Näin lasket lomautusilmoitusajan

Lomautusilmoitusaika lasketaan taaksepäin lomautuksen aiotusta alkamispäivästä siten, että itse alkamispäivää ei lasketa mukaan.

  • Esimerkki: Lomautuksessa noudatetaan 14 päivän ilmoitusaikaa. Lomautuksen halutaan alkavan tiistaina 15.2., joten lomautusilmoitus on annettava viimeistään tiistaina 1.2.

Lomautuksen tarkka alkamisaika on aina ilmoitettava lomautusilmoituksessa. Ilmoitettu alkamisaika on sitova, eli työnantaja ei voi yksipuolisesti siirtää sitä enää ilmoituksen antamisen jälkeen.

Lomautusilmoitusaika alkaa kulua tosiasiallisesta tiedoksiannosta

Työnantajalla on näyttötaakka siitä, että työntekijä on saanut lomautusilmoituksen määräajassa. Huomionarvoista on, että lomautusilmoitusaika alkaa kulua vasta, kun työntekijä on saanut ilmoituksen tosiasiallisesti tiedoksi. 

Tosiasiallinen tiedoksianto tapahtuu silloin, kun lomautusilmoitus annetaan työntekijälle henkilökohtaisesti tai kun hän saa tietoonsa sähköisesti tai postitse lähetetyn ilmoituksen. Tiedoksiannon kannalta ei ole riittävää, että työntekijällä on ollut mahdollisuus saada esimerkiksi sähköpostitse lähetetty ilmoitus tietoonsa, vaan hänen on tullut myös tosiasiallisesti tutustua siihen.

  • Docue-vinkki: Pyydä työntekijää allekirjoittamaan Docuen palvelussa laatimasi lomautusilmoitus sähköisesti, ja saat riidattoman todisteen ilmoituksen tiedoksiannosta.

II) LOMAUTUKSEN PÄÄTTYMINEN

Määräaikainen lomautus päättyy ennalta ilmoitettuna päivänä

Lomautus voi olla kestoltaan joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen lomautus päättyy lomautusilmoituksessa ilmoitettuna päivänä. Työnantajan ja työntekijän on toki aina mahdollista sopia aikaisemmasta työhön paluusta.

Toistaiseksi toimeenpantu lomautus päättyy työnantajan ilmoituksen jälkeen

Toistaiseksi toimeenpantu lomautus päättyy seitsemän päivän kuluttua siitä, kun työnantaja on ilmoittanut työntekijälle lomautuksen päättymisestä ja töiden alkamisesta, jollei toisin ole sovittu. Lyhyemmästä työhön kutsumisajasta on mahdollista sopia niin työehtosopimuksella kuin työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella.

Lomautuksen päättymisestä ilmoitat helpoiten seuraavalla mallillamme:

III) LOMAUTUKSEN KESTO

Sallittu kesto riippuu lomautuksen perusteesta

Perusteena työn tilapäinen vähentyminen: Lomautuksen sallittu kesto riippuu siitä, millä perusteella työntekijä on lomautettu. Jos lomautuksen perusteena on työn tilapäinen vähentyminen, lomautus saa pääsääntöisesti kestää enintään 90 päivää. Tätä enimmäiskestoa on noudatettava, olipa kyseessä määräaikainen tai toistaiseksi toimeenpantu lomautus.

Säädetty 90 päivän enimmäiskesto ei kuitenkaan ole ehdoton. Mikäli lomautustarve jatkuukin 90 päivän jälkeen, on lomautusta mahdollista jatkaa työnantajan päätöksellä vielä lyhyehköksi määräajaksi. Oikeuskäytännössä ei ole otettu kantaa siihen, mitä “lyhyehkö määräaika” tarkoittaa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että viikon–parin pidennys on vielä lyhyehkö.

Perusteena “tuta-syyt”: Jos taas lomautuksen perusteena ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt, lomautuksen enimmäiskestoa ei ole rajoitettu. Lomautus saa siis kestää niin kauan kuin työnantajan tarve vaatii. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että lomautuksen tulee aina olla tarkoitettu vain väliaikaiseksi toimenpiteeksi. Jos siis tarjottava työ on vähentynyt lopullisesti, oikea tapa vähentää henkilöstöä on irtisanominen.

Lomautuksen keston tulee olla oikeasuhtainen

Lomautuksen keston tulee aina olla oikeassa suhteessa työnantajan toimintaedellytysten muutoksiin. Työntekijää ei esimerkiksi saa lomauttaa kahdeksi kuukaudeksi, jos lomautustarpeen arvioidaan kestävän vain yhden kuukauden.

IV) MITEN DOKUMENTOIN?

Lomautuksesta viestiminen ja sen dokumentointi on kaikissa lomautustilanteissa sekä juridisesti että työyhteisön luottamuksen kannalta tärkeää. Laadithan siis kaikki asiakirjasi huolellisesti – Docuen laadukas ja täysin digitaalinen palvelukokonaisuus on apunasi.

Palvelussamme laadit helposti kaikki lomautukseen liittyvät asiakirjat. Tutustu esimerkiksi seuraaviin juristiemme laatimiin asiakirjamalleihin:

----

Tags: lomautuksen kesto, lomautuksen alkaminen, lomautuksen päättyminen, lomautus kesto

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi