Asiakirjamallit

Todistus lomautuksesta

Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen todistus lomautuksesta, jos työntekijä pyytää sitä. Todistus on tarpeen esimerkiksi työttömyyspäivärahan hakemista varten. Laadi lomautustodistus Docuen helppokäyttöisellä mallilla. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Lomautustodistus annettava työntekijän pyynnöstä

Työnantajalla on työntekijän pyynnöstä velvollisuus antaa tälle kirjallinen todistus lomautuksesta. Työntekijä tarvitsee todistusta esimerkiksi työttömyyspäivärahan hakemista varten.

Todistusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos työnantaja on antanut työntekijälle kirjallisen lomautusilmoituksen, josta käyvät ilmi kaikki todistuksessa vaaditut seikat. Todistuksen antovelvollisuus on siis olemassa esimerkiksi silloin, kun lomautusilmoitus on annettu suullisesti tai kun kirjallinen ilmoitus on puutteellinen.

Mitä lomautustodistus sisältää?

Lomautustodistuksessa tulee lain mukaan mainita seuraavat seikat:

  1. Lomautuksen peruste eli onko työntekijä lomautettu taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla vai työn tilapäisen vähentymisen perusteella;
  2. Alkamisajankohta eli päivämäärä, josta lähtien lomautus on ollut voimassa; ja
  3. Kesto tai arvioitu kesto – määräaikaisesta lomautuksesta on ilmoitettava tarkka kesto ja toistaiseksi voimassa olevasta arvioitu kesto.

Todistukseen voidaan sisällyttää tarpeen mukaan muitakin tietoja.

Miten Docuen lomautustodistuksen malli toimii?

Docuen lomautustodistuksen malli sisältää kaikki lain edellyttämät kohdat. Voit hyödyntää juristiemme laatimia mallilausekkeita tai kirjoittaa omia sisältöjäsi. Kysymys ei ole siis yksittäisestä lomautustodistuksen pohjasta, vaan älykkäästä asiakirjamallista, joka muuntuu hiirenklikkauksin tilanteeseesi sopivaksi.

Voit halutessasi allekirjoittaa todistuksen Docuen sähköisellä allekirjoituksella ja lähettää sen työntekijälle suoraan palvelustamme, jolloin tulostaminen ei ole tarpeellista. Kaikki asiakirjat tallentuvat automaattisesti yrityksesi käyttäjätilille.

Lomautuksen viisi vaihetta

1 | Ennakkoselvityksen antaminen

Työnantajan tulee antaa lomautuksesta ennakkoselvitys työntekijälle viipymättä sen jälkeen, kun lomautustarve on tullut työnantajan tietoon. Ennakkoselvitystä ei tarvitse antaa, jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, sillä tällöin lomautuksesta on käytävä muutosneuvottelut.

2 | Työntekijän kuuleminen

Työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi selvityksestä sen antamisen jälkeen mutta ennen lomautusilmoituksen antamista. Jos työnantaja kuuluu yhteistoimintalain piiriin, työntekijän kuuleminen tapahtuu muutosneuvotteluissa.

3 | Lomautusilmoituksen antaminen

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle pääsääntöisesti vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkua.

4 | Lomautustodistuksen antaminen

Työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada lomautusta koskeva kirjallinen todistus. Todistusta ei tarvitse antaa, jos työntekijä on saanut kirjallisen lomautusilmoituksen, josta käyvät ilmi todistuksessa vaadittavat asiat.

5 | Työn jatkumisesta ilmoittaminen

Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työn alkamisesta on ilmoitettava vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, jollei toisin ole sovittu.

Docue on apunasi myös työsuhteen päättämistilanteissa

Aina työsuhteen elvyttäminen lomautuksen avulla ei onnistu. Jos käy niin valitettavasti, että työsuhde pitää päättää, ei huolta – Docue tarjoaa laadukkaat mallisisällöt myös näihin tilanteisiin. Tutustu esimerkiksi seuraaviin asiakirjamalleihimme:

Kaikki palvelumme asiakirjamallit ovat juristiemme suunnittelemia, ja niitä päivitetään säännöllisesti lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti.


Tags: lomautus todistus, todistus lomautuksesta, todistus lomauttamisesta, lomautusilmoitus todistus, lomautusilmoitus/todistus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion