Sopimustieto on nyt Docue Lue lisää

Todistus lomautuksesta

Pikavalinnoin laadittava todistus lomautuksesta. Työnantajan on annettava työntekijän pyynnöstä lomautuksesta kirjallinen todistus. Todistus on tarpeen esimerkiksi silloin, kun lomautettu hakee työttömyyspäivärahaa.
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Oikotie Puuilo Sanoma SDM SSA
Lisätietoa asiakirjasta

Todistus annettava työntekijän pyynnöstä

Työnantajalla on työntekijän pyynnöstä velvollisuus antaa tälle kirjallinen todistus lomauttamisesta. Todistus on tarpeen esimerkiksi työttömyyspäivärahan hakemista varten.

Todistusta ei tarvitse antaa, jos työnantaja on antanut työntekijälle kirjallisen lomautusilmoituksen, josta käyvät ilmi kaikki todistuksessa vaadittavat asiat. Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista.

Mitä lomautustodistus sisältää?

Lomautustodistukseen on merkittävä ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä määräaikaisen lomautuksen kesto tai toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen arvioitu kesto. Todistukseen voi merkitä myös esimerkiksi tiedot työnantajan maksamista palkoista työttömyyspäivärahan mitoittamista varten.

Miten Docuen lomautustodistuksen malli toimii?

Docuen lomautustodistuksen malli sisältää kaikki lain edellyttämät kohdat. Voit hyödyntää niissä juristiemme laatimia mallilausekkeita tai kirjoittaa omia sisältöjäsi. Kysymys ei ole siis yksittäisestä lomautustodistuksen pohjasta, vaan älykkäästä asiakirjamallista, joka muuntuu hiirenklikkauksin tilanteeseesi sopivaksi.

Voit halutessasi allekirjoittaa todistuksen Docuen sähköisellä allekirjoituksella ja lähettää sen työntekijälle suoraan palvelustamme, jolloin tulostaminen ei ole tarpeellista. Kaikki asiakirjat tallentuvat automaattisesti yrityksesi tilille.

Palvelu etsii lomautustodistukseesi automaattisesti kaupparekisteristä työnantajana olevan yrityksen tiedot, eli y-tunnuksen ja ajantasaiset osoitetiedot.

Työnantajan muita velvollisuuksia lomautustilanteissa

1 | Työnantajan tulee antaa lomautuksesta ennakkoselvitys työntekijälle viipymättä sen jälkeen, kun lomautustarve on tullut työnantajan tietoon. Ennakkoselvitys sisältää muun muassa arvion lomautuksen alkamisajankohdasta ja kestosta. Selvityksen tavoite on varmistaa, että työntekijä saa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tiedon tulevasta lomautuksesta.

2 | Työnantajan on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti erillinen lomautusilmoitus viimeistään kaksi viikkoa ennen lomautuksen alkamista. Ilmoituksessa muutetaan tai täydennetään tarpeen mukaan ennakkoselvityksessä annettuja tietoja.

3 | Jos työntekijä on lomautettu toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava työn alkamisesta vähintään viikko etukäteen, ellei toisin ole sovittu.

Docue sisältää erilliset asiakirjamallit kaikkiin edellä mainittuihin vaiheisiin.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group