Suullisen sopimuksen todistaminen on usein vaikeaa

Suullisen sopimuksen solmimishetkellä sen ehdot voivat vaikuttaa selkeiltä, mutta myöhemmin osapuolet saattavat havahtua siihen, että heillä on hyvinkin erilaiset käsitykset sopimuksesta. Toinen osapuoli voi olla jopa sitä mieltä, ettei velvoittavaa sopimusta ole syntynyt lainkaan. Kun ehtoja ei ole kirjattu ylös, on sopimuksen todistaminen usein erittäin haasteellista. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten suullisen sopimuksen olemassaoloa ja velvoitteiden sisältöä voi pyrkiä näyttämään toteen.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 17.1.2023
Arvioitu lukuaika 4 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Suullisen sopimuksen todistaminen

  • Suulliseen sopimiseen liittyy kirjallista sopimusta suurempi riski epäselvistä tulkintatilanteista
  • Mikäli osapuolet eivät pääse keskenään sopuun erimielisyydestä, tulee tilanne viime kädessä tuomioistuimen arvioitavaksi
  • Kirjallinen sopimus on vahvin todiste, mutta sen lisäksi tuomioistuin voi turvautua esimerkiksi todistajiin, kirjallisiin todisteisiin ja sopimusosapuolten toiminnan arviointiin
  • Tuomioistuimen pyrkimyksenä on selvittää osapuolten tarkoitus

---

Suullinen sopimus on lähtökohtaisesti yhtä pätevä kuin kirjallinenkin, mutta siihen liittyvät riskit ovat kirjallista suuremmat. Suullisen sopimuksen sisältö voi jälkikäteen osoittautua epäselväksi, mistä sitten aiheutuu ikäviä ristiriitoja osapuolten välille. Tilanteeseen pyritään yleensä hakemaan ratkaisua keskinäisillä neuvotteluilla, jotka voivat olla pitkiä ja vaikeita. Osapuolet saattavat neuvottelujen tuloksena päästä keskenään yhteisymmärrykseen, jolloin asia ratkeaa heidän sopimallaan tavalla. Aina näin ei kuitenkaan käy.

Viime sijassa sopimusta arvioi tuomioistuin

Jos osapuolet eivät pääse kiistassaan yksimielisyyteen, voi kumpi tahansa osapuoli saattaa sen kanteella tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tuomioistuimen tehtävänä on selvittää, mikä osapuolten tarkoitus on ollut, ja minkälaisten velvoitteiden he ovat tarkoittaneet tulevan itseään sitoviksi. Osapuolten käsitykset sopimuksesta voivat merkittävästi poiketa toisistaan, joten tuomioistuimen on turvauduttava muihin lähteisiin tilanteen selventämiseksi. Se voi kuulla todistajia, tutustua kirjallisiin todisteisiin ja tutkia sopimusosapuolten toimintaa väitetyn sopimuksen voimassaolon ajalta. Sille esitetyn näytön perusteella tuomioistuin ratkaisee asian, eli antaa tuomion.

Mihin näyttöön oikeus voi perustaa tuomionsa?

Allekirjoitettu sopimusasiakirja on käytännössä vahvin todiste, johon tuomioistuin perustaa ratkaisunsa, jos tällainen asiakirja voidaan esittää. Vaihtoehtoisesti tai täydentävästi voidaan tukeutua muun muassa seuraaviin todisteisiin.

Todistajat

Suullista sopimusta koskevissa riidoissa voidaan kuulla todistajina henkilöitä, joille on muodostunut käsitys sopimuksen olemassaolosta ja sen sisällöstä. Ideaalitilanteessa todistaja on ollut paikalla, kun suullista sopimusta on solmittu. Silloin hän saattaa pystyä seikkaperäisestikin kertomaan sen sisällöstä. 

Todistajina voidaan kuulla myös henkilöitä, jotka eivät ole olleet paikalla sopimuksen solmimistilanteessa, mutta joille on muutoin muodostunut käsitys sopimuksesta. Voi olla esimerkiksi niin, että sopimusosapuoli on kertonut sopimuksen sisällöstä kolmannelle osapuolelle, jota sitten kuullaan todistajana.

Kirjalliset todisteet

Tuomioistuin voi myös tutkia kirjallisia todisteita, jotka selventävät sopimusosapuolten tarkoitusta. Tällöin arvioitavaksi voi tulla monenlaista aineistoa, esimerkiksi muistiinpanoja, valokuvia ja osapuolten välisiä sähköposteja tai tekstiviestejä väitettyyn sopimukseen liittyen. Myös esimerkiksi viranomaisilta hankittuja asiakirjoja voidaan käyttää oikeudenkäynnissä todisteena. 

Edellä mainitut dokumentit eivät korvaa kirjallista sopimusta, vaan niihin joudutaan turvautumaan täsmällisemmän ja luotettavamman aineiston puuttuessa.

Sopimusosapuolten toiminta

Sopimusosapuolten toimenpiteiden perusteella voidaan päätellä, miten he ovat tosiasiassa ymmärtäneet sopimuksen sisällön ja mikä heidän tavoitteensa on ollut. Jos siis sopimusosapuolet ovat alkaneet täyttää väitetyn sopimuksen mukaisia velvoitteita, voidaan olettaa, että tällainen sopimus on todellakin olemassa. Esimerkiksi esineen hallinnan siirron voidaan tietyissä olosuhteissa katsoa tukevan tulkintaa siitä, että osapuolet olivat sopineet tavaran kaupasta. Tällaisten arvioiden tekeminen on kuitenkin erittäin olosuhdesidonnaista.

Turvaa selustasi kirjallisilla sopimuksilla

Suullisen sopimuksen todistamiseen liittyviä ongelmia voi helposti torjua tekemällä sopimukset kirjallisessa muodossa. Docuen palvelu sisältää yli 200 älykästä asiakirjamallia, joiden avulla laadit sopimuksesi vaivattomasti kirjalliseen muotoon. Tutustu asiakirjamalleihimme tarkemmin täällä

---

Tags: suullisen sopimuksen todistaminen, näyttö, todisteet

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta