Asiakirjamallit

Vuokrasopimus, liikehuoneisto, EN [Lease agreement, business premises]

Liikehuoneiston vuokrasopimus on kyseessä esimerkiksi silloin, kun tilat vuokrataan toimisto- tai myymäläkäyttöön. Tämä vuokrasopimuksen malli on englanniksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti

Mikä määritellään liikehuoneiston vuokrasopimukseksi?

Vuokrasuhde katsotaan liikehuoneiston vuokraukseksi, jos vuokrattavaa huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen. Jos siis vuokraat tilat esimerkiksi toimisto- tai myymäläkäyttöön, on kyse liikehuoneiston vuokrasopimuksesta. Sopimuksen otsikolla ei sinänsä ole merkitystä – se voi yhtä hyvin olla toimiston vuokrasopimus, myymälän vuokrasopimus kuin liiketilan vuokrasopimuskin.

Liikehuoneiston vuokrauksessa sopimusvapaus on laaja: toisin kuin asuinhuoneistojen kohdalla, osapuolet voivat sopia vapaasti esimerkiksi irtisanomisajoista. Siihen, mistä ei ole erikseen sovittu, sovelletaan yleisiä lain säännöksiä.

Miksi kirjallinen sopiminen kannattaa?

Vuokrasopimus kannattaa tehdä aina kirjallisena, jotta osapuolten keskinäiset vastuut olisivat selkeät ja mahdollisilta kiistatilanteilta vältyttäisiin. Vuokrasopimus kannattaa laatia kirjallisena myös sen vuoksi, että suullisesti tehty vuokrasopimus katsotaan aina toistaiseksi voimassa olevaksi. Määräaikaista vuokrasopimusta ei siis ole mahdollista tehdä suullisesti.

Miten laadin englanninkielisen liikehuoneiston vuokrasopimuksen helpoiten?

Liikehuoneiston vuokrasopimus englanniksi syntyy helpoiten Docuen älykkäällä vuokrasopimuksen mallilla. Malli sisältää kymmeniä juristiemme laatimia malliehtoja, joista voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi sopivat. Palvelumme myös selittää selkokielisesti eri ehtojen merkityksestä.

Kyseessä ei siis ole perinteinen englanninkielinen vuokrasopimuksen pohja tai lomakepohja, vaan moderni teknologia, joka sisältää satojen eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Malliehdot englanniksi satoihin eri tilanteisiin

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen mallimme sisältää lakiin pohjautuvat malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Vuokrakohteen ja sen käyttötarkoituksen määrittely
  • Vuokra-aika
  • Vuokranmaksu
  • Vuokravakuus
  • Vuokran tarkistaminen
  • Ali- ja jälleenvuokrauksen sallittavuus
  • Muutostöiden sallittavuus
  • Kunnossapitovastuu

Halutessasi voit muokata mallisisältöjämme tai lisätä omia sisältöjäsi.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023