Asiakirjamallit

Salassapitosopimus – malli

Salassapitosopimuksen tehtävä on suojata yrityksesi kullanarvoisia liikesalaisuuksia. Tämä malli soveltuu tilanteeseen, jossa vain toinen osapuoli velvoittautuu salassapitoon. Lue lisää

Salassapitosopimus pitää liikesalaisuutesi turvassa

Salassapitosopimuksen tarkoitus: Salassapitosopimuksen (engl. “non-disclosure agreement” eli NDA) tehtävä on suojata yrityksesi arvokkaita liikesalaisuuksia. Salassapitosopimuksen avulla voit jakaa tietoa luottamuksellisesti ilman pelkoa sen asiattomasta levittämisestä kolmansille osapuolille – ainakaan ilman sanktioita.

Liikesalaisuuksilla suuri merkitys yrityksen menestykselle: Liikesalaisuuksia voidaan nimittää myös ammattisalaisuuksiksi tai yrityssalaisuuksiksi. Liikesalaisuuksia ovat esimerkiksi tuotekehitystiedot, liikeideat, yhteistyökumppanien tiedot, talousluvut ja strategia. Kaikkia liikesalaisuuksia yhdistää se, että kilpailijan tai asiakkaan tiedossa ne voivat olla hyvin vahingollisia yrityksellesi.

Milloin salassapitosopimus kannattaa laatia?

Tee salassapitosopimuksesta rutiini: Ammattilainen tekee salassapitosopimuksen aina, kun luovuttaa arkaluontoista tietoa liiketoiminnastaan esimerkiksi työntekijälle, konsultille tai alihankkijalle. Salassapitosopimus tehdään rutiininomaisesti myös yrityskauppaneuvotteluiden ja yhteistyöhankkeiden alkaessa.

Laki ei takaa riittävää suojaa: Liikesalaisuuslaki suojaa tiettyjä liikesalaisuuksia ilman salassapitosopimustakin, mutta suoja on suppea ja monessa tapauksessa epäselvä. Pahimmassa tapauksessa vasta väärinkäytön yhteydessä paljastuu, ettei luottamukselliseksi tarkoitettu tieto täytä liikesalaisuuden tunnusmerkkejä, jolloin se ei saa suojaa pelkän lain perusteella. Siksi erillinen kirjallinen salassapitosopimus on ensiarvoisen tärkeä.

Salassapitosopimuksen keskeiset ehdot

Luottamuksellisen tiedon määritelmä: Luottamuksellisen tiedon määrittelyyn kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska se luo pohjan koko sopimuksen laajuudelle. Määrittely auttaa välttämään epäselvyyksiä ja riitoja siitä, mitkä tiedot ovat suojattuja ja mitkä eivät.

Salassapitovelvollisuus & rajoitukset: Salassapitosopimuksessa tulee selvästi ilmaista salassapitovelvollisuus, joka velvoittaa tietoja vastaanottavan osapuolen pitämään ne salassa. Kielto luovuttaa tietoja ulkopuolisille on koko salassapitosopimuksen ydin. Salassapitosopimuksessa on suositeltavaa myös täsmentää, minkä tasoisiin suojatoimiin tietojen vastaanottajan on ryhdyttävä salassapidon varmistamiseksi. Salassapitovelvollisuutta rajataan monesti siten, että luottamuksellisena tietona ei pidetä esim. yleisesti saatavilla olevaa tietoa tai vastaanottajan itsenäisesti kehittämää tietoa.

Sopimussakko: Salassapitovelvoitetta on käytännössä aina tehostettava sopimussakolla. Sopimusrikkomuksen vahingot joutuu korvaamaan toiselle osapuolelle ilman sakkoakin, ainakin teoriassa. Salassapitovelvoitteen rikkomisesta aiheutuneet vahingot ovat kuitenkin usein vaikeita näyttää toteen ja mitata rahassa. Sopimussakko auttaa tähän ongelmaan: se tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi, vaikka vahinkoja ei pystyisi näyttämään toteen.

Näin salassapitosopimus syntyy helpoiten

Pikavalinnat tekevät laatimisesta sujuvaa: Docuen palvelussa laadit laadukkaan salassapitosopimuksen yrityksesi kaikkiin tarpeisiin – oli kyse työsuhteesta, yrityskaupasta, yritysyhteistyöstä, yritysvierailusta tai mistä vain. Docuen oletusvalinnat sisältävä salassapitosopimus on allekirjoitusvalmis 2–3 minuutissa.

Dynaaminen salassapitosopimusmalli: Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan muutamalla napinpainalluksella – tarkkaan kehitetyt malliehtomme mukautuvat tilanteesi mukaan. Kyseessä ei ole vain yksittäinen salassapitosopimuspohja, vaan yhdistelmän lukemattomia malleja. Moderni palvelumme on suunniteltu aidosti helpottamaan työtäsi, jotta sinä voit keskittyä olennaiseen.

Monipuoliset salassapitosopimuksen malliehdot

Käytössäsi juristien suunnittelemat sisällöt: Tarjoamme ajantasaiseen lainsäädäntöön ja vakiintuneeseen sopimustapaan perustuvat malliehdot muun muassa seuraaviin teemoihin:

 • Luottamuksellisen tiedon määrittely
 • Esimerkkejä luottamuksellisena pidettävästä tiedosta
 • Velvoitteet, joihin tiedon vastaanottajan on tiedon suojelemiseksi ryhdyttävä
 • Salassapidon kesto
 • Viranomaismääräysten merkitys (saako tietoa luovuttaa viranomaisille)
 • Sopimussakko
 • Immateriaalioikeudet (esim. tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit)
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. missä tuomioistuimessa sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan)
 • Sovellettava laki (jos jommallakummalla osapuolella on selkeä liittymäpinta ulkomaille)

Salassapitosopimus mukautuu tilanteeseen sopivaksi: Voit lisätä sopimukseen omia sisältöjä ja muokata mallisisältöjämme juuri kuten itse haluat.

Docue on tukenasi: Docuen älykäs salassapitosopimus opastaa sinua kohta kohdalta sopimusta laatiessasi ja varmistaa, ettei mitään tärkeää pääse unohtumaan. Mallin avulla voit luoda laadukkaan salassapitosopimuksen itse – ilman säätöä, kalliita virheitä ja ulkopuolisia juristeja.

Miten Docuen salassapitosopimusmalli toimii?

 1. Valitse valmiista listasta, mihin seuraavista salassapitosopimus liittyy:
 • Toimeksianto, liike- tai yhteistyöneuvottelut tai yhteishanke
 • Työsuhde
 • Työharjoittelu
 • Työhaastattelu
 • Yrityksen omistusjärjestely
 • Yritysvierailu
 • Muu tilanne
 1. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee salassapitosopimuksen sisällön (esim. mikä määritellään luottamukselliseksi tiedoksi ja kauanko salassapitovelvoite on voimassa)

 2. Palvelu neuvoo kohta kohdalta lakiin perustuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon (esim. miten sopimuksen tarkoitus kannattaa määritellä)

 3. Kun salassapitosopimus on valmis, valitsemasi osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella

 4. Salassapitosopimus tallennetaan automaattisesti yrityksesi käyttäjätilille, johon pääset myöhemmin helposti valitsemallasi laitteella

 5. Myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa digitaalisessa muodossa

Suojaako tämä sopimus molempien osapuolten liikesalaisuuksia?

Valitse sopiva salassapitosopimusmalli: Tämä salassapitosopimusmalli soveltuu tilanteisiin, joissa ainoastaan osa sopijapuolista saa luottamuksellisuuden suojan liikesalaisuuksilleen. Kysymyksessä on siis yksipuolinen salassapitosopimus. Molemminpuolista tietojen luovutusta varten Docuen palvelussa on erikseen oma mallinsa: Molemminpuolinen salassapitosopimus.

Salassapitoehtoja voidaan sisällyttää myös muihin sopimuksiin: Moniin Docuen sopimusmalleihin on sisällytetty salassapitoa koskeva kohta, jonka avulla liikesalaisuuksien salassapidosta voidaan myös sopia. Esimerkki tälläisestä sopimuksesta on Osakkeiden kauppakirja, malli.

Kokeile itse: Salassapitosopimuksen lisäksi laadit Docuen palvelussa kaikki yrityshallintoon, työsuhteisiin ja asiakassuhteisiin liittyvät asiakirjat vaivattomasti ja budjettia kaatamatta. Löydät laajasta valikoimastamme yli 400 helppokäyttöistä asiakirjamallia. Astu sopimisen uudelle aikakaudelle ja ​​kokeile Docueta jo tänään!


Tags: salassapitosopimus, nda sopimus, salassapitosopimus pohja, salassapitosopimus malli, nda sopimuspohja

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion