Salassapitosopimus (NDA), molemmin puolin velvoittava

Liikesalaisuuksia suojaava salassapitosopimus on välttämätön mitä moninaisimmissa tilanteissa. Tämä malli soveltuu tilanteisiin, joissa useampi osapuoli haluaa suojata muille osapuolille luovuttamiaan tietoja.
Laadi asiakirja

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Salassapitosopimus suojaa liikesalaisuuksiasi

Salassapitosopimuksen (engl. “non-disclosure agreement” eli NDA) tehtävä on suojata yrityksesi arvokkaita liikesalaisuuksia. Liikesalaisuuksia voidaan nimittää myös yrityssalaisuuksiksi tai ammattisalaisuuksiksi. Liikesalaisuuksia ovat tyypillisesti muun muassa tuotekehitystiedot, liikeideat, yhteistyökumppanien tiedot, talousluvut ja strategia.

Kaikkia liikesalaisuuksia yhdistää se, että kilpailijan tai asiakkaan tiedossa ne voivat olla hyvin vahingollisia yrityksellesi.

Milloin kannattaa tehdä salassapitosopimus?

Ammattilainen tekee NDA:n aina, kun luovuttaa arkaluontoista tietoa liiketoiminnastaan esimerkiksi työntekijälle, konsultille tai alihankkijalle. Sopimus tehdään aina myös yrityskauppaneuvotteluiden ja yhteistyöhankkeiden alkaessa.

Miten laadin salassapitosopimuksen helpoiten?

Docuen palvelussa laadit laadukkaan salassapitosopimuksen yrityksesi kaikkiin tarpeisiin – oli kyse työsuhteesta, yrityskaupasta, yritysyhteistyöstä, yritysvierailusta tai mistä vain. Docuen oletusvalinnat sisältävä salassapitosopimus on valmis allekirjoitettavaksi 2–3 minuutissa.

Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin: tarkkaan kehitetyt malliehtomme mukautuvat tilanteesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Lain suoja ei monesti riitä

Laki suojaa tiettyjä liikesalaisuuksia ilman salassapitosopimustakin, mutta suoja on suppea ja monessa tapauksessa epäselvä. Siksi erillinen kirjallinen salassapitosopimus on erittäin tärkeä.

Sopimussakko on tärkeä osa salassapitosopimusta

Salassapitovelvoitetta on käytännössä aina syytä tehostaa sopimussakolla. Sopimusrikkomuksen vahingot joutuu korvaamaan toiselle osapuolelle ilman sakkoakin, mutta salassapitovelvoitteen rikkomisesta aiheutuneet vahingot ovat kuitenkin usein vaikeita näyttää toteen. Paljastuneiden liikesalaisuuksien arvoa on myös vaikea määrittää rahassa – varsinkin lyhyellä aikavälillä. Sopimussakko auttaa näihin ongelmiin: sakko tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi, vaikka vahinkoja ei pystyisi näyttämään toteen.

Mallisisällöt satoihin eri tilanteisiin

Tarjoamme vakiintuneeseen sopimustapaan pohjautuvat malliehdot esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Luottamuksellisen tiedon määrittely
  • Esimerkkejä luottamuksellisena pidettävästä tiedosta
  • Velvoitteet, joihin tiedon vastaanottajan on tiedon suojelemiseksi ryhdyttävä
  • Salassapidon kesto
  • Viranomaismääräysten merkitys (saako tietoa luovuttaa viranomaisille)
  • Sopimussakko
  • Immateriaalioikeudet (esim. tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit)
  • Erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. missä välimieskokoonpanossa mahdolliset sopimusriidat ratkaistaan)
  • Sovellettava laki (jos esim. jompikumpi sopijapuoli on ulkomainen)

Voit lisätä omia sisältöjä ja muokata mallisisältöjämme vapaasti tarpeittesi mukaan.

Suojaako tämä sopimus molempien osapuolten liikesalaisuuksia?

Kyllä, tässä sopimusmallissa suojataan luottamuksellisia tietoja, jotka kuka tahansa sopimuksen osapuoli luovuttaa toiselle osapuolelle. Halutessasi voit lisätä kahden osapuolen sijaan esimerkiksi kolme tai neljä osapuolta, jos kysymys on esimerkiksi useamman eri tahon sijoitusneuvotteluista.

Palvelussamme on erillinen salassapitosopimuksen malli tilanteisiin, joissa vain yhden sopijapuolen liikesalaisuudet tulevat suojatuiksi.

Miten toinen osapuoli voi hyväksyä Docuella luonnostelemani salassapitosopimuksen?

Voit lähettää palvelumme kautta toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan valmistelemaasi salassapitosopimusta. Hän voi hyväksyä sopimuksen sähköisellä allekirjoituksella, joka kuuluu palveluumme.

Miten tekemäni sopimus arkistoituu?

Docuen palvelussa kaikki sopimuksesi arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle tilille, josta ne löytyvät jälkikäteen vaivatta eivätkä pääse katoamaan. Myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa helposti digitaalisessa muodossa.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group