Asiakirjamallit

Salassapitosopimus (NDA), molemmin puolin velvoittava

Liikesalaisuuksia suojaava salassapitosopimus ("NDA") on välttämätön mitä moninaisimmissa tilanteissa. Tämä malli soveltuu tilanteisiin, joissa useampi osapuoli haluaa suojata muille osapuolille luovuttamiaan tietoja. Lue lisää

Salassapitosopimus suojaa liikesalaisuuksiasi

Salassapitosopimuksen (engl. “non-disclosure agreement” eli NDA) tehtävä on suojata yrityksesi arvokkaita liikesalaisuuksia. Liikesalaisuuksia voidaan nimittää myös yrityssalaisuuksiksi tai ammattisalaisuuksiksi. Liikesalaisuuksia ovat tyypillisesti muun muassa tuotekehitystiedot, liikeideat, yhteistyökumppanien tiedot, talousluvut ja strategia.

Kaikkia liikesalaisuuksia yhdistää se, että kilpailijan tai asiakkaan tiedossa ne voivat olla hyvin vahingollisia yrityksellesi.

Milloin kannattaa tehdä salassapitosopimus?

Ammattilainen tekee NDA:n aina, kun luovuttaa arkaluontoista tietoa liiketoiminnastaan esimerkiksi työntekijälle, konsultille tai alihankkijalle. Sopimus tehdään aina myös yrityskauppaneuvotteluiden ja yhteistyöhankkeiden alkaessa.

Miten laadin salassapitosopimuksen helpoiten?

Docuen palvelussa laadit laadukkaan salassapitosopimuksen yrityksesi kaikkiin tarpeisiin – oli kyse työsuhteesta, yrityskaupasta, yritysyhteistyöstä, yritysvierailusta tai mistä vain. Docuen oletusvalinnat sisältävä salassapitosopimus on valmis allekirjoitettavaksi 2–3 minuutissa.

Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan vain muutamalla klikkauksella: tarkkaan kehitetyt malliehtomme mukautuvat tilanteesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista teknologiasta, joka sisältää satojen eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Lain suoja ei monesti riitä

Laki suojaa tiettyjä liikesalaisuuksia ilman salassapitosopimustakin, mutta suoja on suppea ja monessa tapauksessa epäselvä. Siksi erillinen kirjallinen salassapitosopimus on tärkeä.

Sopimussakko on tärkeä osa salassapitosopimusta

Salassapitovelvoitetta on käytännössä aina syytä tehostaa sopimussakolla. Sopimusrikkomuksen vahingot joutuu korvaamaan toiselle osapuolelle ilman sakkoakin, mutta salassapitovelvoitteen rikkomisesta aiheutuneet vahingot ovat kuitenkin usein vaikeita näyttää toteen. Paljastuneiden liikesalaisuuksien arvoa on myös vaikea määrittää rahassa – varsinkin lyhyellä aikavälillä. Sopimussakko auttaa näihin ongelmiin: sakko tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi, vaikka vahinkoja ei pystyisi näyttämään toteen.

Mallisisällöt satoihin eri tilanteisiin

Tarjoamme vakiintuneeseen sopimustapaan pohjautuvat malliehdot esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Luottamuksellisen tiedon määrittely
  • Esimerkkejä luottamuksellisena pidettävästä tiedosta
  • Velvoitteet, joihin tiedon vastaanottajan on tiedon suojelemiseksi ryhdyttävä
  • Salassapidon kesto
  • Viranomaismääräysten merkitys (saako tietoa luovuttaa viranomaisille)
  • Sopimussakko
  • Immateriaalioikeudet (esim. tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit)
  • Erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. missä välitysoikeuden kokoonpanossa mahdolliset sopimusriidat ratkaistaan)
  • Sovellettava laki (jos esim. jompikumpi sopijapuoli on ulkomainen)

Voit lisätä omia sisältöjä ja muokata mallisisältöjämme vapaasti tarpeittesi mukaan.

Suojaako tämä sopimus molempien osapuolten liikesalaisuuksia?

Kyllä, tässä sopimusmallissa suojataan luottamuksellisia tietoja, jotka kuka tahansa sopimuksen osapuoli luovuttaa toiselle osapuolelle. Halutessasi voit lisätä kahden osapuolen sijaan esimerkiksi kolme tai neljä osapuolta, jos kysymys on esimerkiksi useamman eri tahon sijoitusneuvotteluista.

Palvelussamme on erillinen salassapitosopimusmalli tilanteisiin, joissa vain yhden sopijapuolen liikesalaisuudet tulevat suojatuiksi.

Miten toinen osapuoli voi hyväksyä Docuella luonnostelemani salassapitosopimuksen?

Voit lähettää palvelumme kautta toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan valmistelemaasi salassapitosopimusta. Hän voi hyväksyä sopimuksen sähköisellä allekirjoituksella, joka kuuluu palveluumme.

Miten tekemäni salassapitosopimus arkistoituu?

Docuen palvelussa kaikki sopimuksesi arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle tilille, josta ne löytyvät jälkikäteen vaivatta eivätkä pääse katoamaan. Myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa helposti digitaalisessa muodossa.

Jos olet tekemässä vain toista sopijapuolta sitovaa salassapitosopimusta, hyödynnä siihen tarkoitukseen suunniteltua malliamme: Salassapitosopimus, malli (yksipuolisesti velvoittava).


Tags: nda, nda sopimuspohja, nda sopimus

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion