Asiakirjamallit

Freelancer-sopimus

Freelancerilla viitataan tässä henkilöön, joka tekee oman yrityksensä edustajana toimeksiantoja yhdelle tai useammalle asiakkaalle. Kysymys ei ole tällöin siis lähtökohtaisesti työsuhteesta. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 8.3.2024

Freelancerin monitulkintainen määritelmä

Freelancerilla viitataan tyypillisesti henkilöön, joka tekee oman yrityksensä edustajana toimeksiantoja yhdelle tai useammalle asiakkaalle. Kysymys ei ole tällöin siis lähtökohtaisesti työsuhteesta. Toisinaan freelancerilla voidaan kuitenkin viitata myös työsuhteiseen henkilöön, jonka työ on keikkaluontoista. Juridinen ja tosiasiallinen ero työsuhteeseen voi olla häilyvä.

Tämä sopimusmalli ohjeistuksineen lähtee oletuksesta, että freelancer on ulkopuolinen yrittäjä, joka tarjoaa palveluita toimeksiantosuhteen muodossa. Sopimusvapaus on näissä tilanteissa suuri: osapuolet voivat varsin vapaasti määrätä toimeksiannon ehdot lainsäädännön rajoittamatta.

Mikäli tarkoituksenasi on laatia freelancer-sopimuksen sijaan ihan tavallinen työsopimus, on siihen palvelussamme erillinen työsopimusmalli.

Sopimusmalli tilanteeseen kuin tilanteeseen

Docuen freelancer-sopimuksen malli sopii mihin tahansa tilanteeseen, jossa on kyse jonkin palvelun suorittamisesta toiselle. Tyypillisiä palveluita ovat esimerkiksi kiinteistönvälitys, konsultaatio ja luova työ.

Voit kirjoittaa sopimuksen ehdot itse tai valita palvelun kymmenistä malliehdoista omaan tilanteeseesi mieluisimmat. Tarjolla on ehtoja esimerkiksi palkkiosta, maksuehdoista, liikesalaisuuksien salassapidosta ja immateriaalioikeuksista. Malliehdot ovat juristiemme laatimia.

Kukin sopijapuoli allekirjoittaa sopimuksen älypuhelimella tai tietokoneella. Docuen sähköinen allekirjoitus on perinteistä allekirjoitusta vahvempi todistus siitä, että sopimus on syntynyt.

Kirjallisella sopimuksella vältät riitoja ja epäselvyyksiä

Freelancer-sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimuksesta kumpikin osapuoli voi tarkastaa, mitä on sovittu. Suuri osa riidoista ei johdu kummankaan sopijapuolen epärehellisyydestä, vaan siitä, että jo alun alkaen sopijapuolten käsitykset sopimuksen sisällöstä erosivat toisistaan. Kirjallinen sopimus suojaa siis paitsi epärehellisyydeltä, myös vilpittömiltä väärinkäsityksiltä.

Toimeksiannon kaikki keskeiset ehdot kannattaa kirjata sopimukseen. Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan alan tapaa ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Nämä periaatteet eivät taas todennäköisesti sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten.

Docuella laadit kaikki yritystoiminnan sopimukset helposti

Suositun freelancer-sopimuksen mallin lisäksi löydät Docuen valikoimasta satoja muita kaupallisia sopimusmalleja juristiemme laatimilla ja ylläpitämillä sisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin malleihimme:


Tags: freelancer sopimus, freelancersopimus, freelancer työsopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 8.3.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion