Asiakirjamallit

Liikehuoneiston vuokrasopimuspohja

Liikehuoneiston vuokrasopimuksesta on kyse silloin, kun huoneisto vuokrataan muuhun kuin asumiskäyttöön. Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa sopimusvapaus on laaja. Siihen, mistä ei ole erikseen sovittu, sovelletaan yleisiä lain säännöksiä. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 12.3.2024

Mikä on liikehuoneiston vuokrasopimus?

Liikehuoneiston vuokrasopimuksesta on kyse silloin, kun huoneisto vuokrataan muuhun kuin asumiskäyttöön. Jos vuokraat tilat siis esimerkiksi toimisto- tai myymäläkäyttöön, puhutaan liikehuoneiston vuokrasopimuksesta. Sopimuksen otsikoinnilla ei ole merkitystä – se voi hyvin olla toimiston vuokrasopimus, myymälän vuokrasopimus tai liiketilan vuokrasopimus.

Liikehuoneiston vuokrauksessa sopimusvapaus on laaja; toisin kuin asuinhuoneistojen puolella, osapuolet voivat sopia vapaasti esimerkiksi irtisanomisajasta. Siihen, mistä ei ole erikseen sovittu, sovelletaan yleisiä lain säännöksiä.

Kirjallinen vuokrasopimus turvaa oikeutesi

Laadi liikehuoneiston vuokrasopimus aina kirjallisena, jotta kumpikin osapuoli on tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Jos esimerkiksi huoneiston kunto on mainittu sopimuksessa, on sitä myöhemmin paljon vaikeampi riitauttaa.

Suullisen vuokrasopimuksen katsotaan aina olevan voimassa toistaiseksi. Suullinen sopimus myös altistaa epäselvyyksille, sillä erimielisyyksien ilmaantuessa on usein vain sana sanaa vastaan.

Miten laadin liikehuoneiston vuokrasopimuksen helpoiten?

Docuen vuokrasopimuksen mallilla laadit vaivattomasti juuri omiin tarpeisiisi sopivan liikehuoneiston vuokrasopimuksen. Malli sisältää kymmeniä juristiemme laatimia malliehtoja, joista voit valita omaan sopimukseesi sopivat. Palvelumme myös selittää ymmärrettävästi eri ehtojen merkitykset.

Kysymys ei ole siis perinteisestä liikehuoneiston vuokrasopimuksen pohjasta tai lomakepohjasta, vaan modernista teknologiasta, jonka ansiosta vuokrasopimus syntyy käden käänteessä.

Malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen mallimme sisältää lakiin pohjautuvat malliehdot muun muassa seuraavissa kohdissa:

 • Vuokrakohteen määrittely
 • Vuokra-aika
 • Vuokranmaksu
 • Vuokravakuus
 • Vuokran tarkistaminen
 • Mahdollisuus ali- ja jälleenvuokraukseen
 • Muutostyöt
 • Kunnossapitovastuu
 • Tupakointi

Halutessasi voit muokata mallisisältöjämme ja lisätä omia sisältöjä.

Huoneiston kunto

Missä kunnossa vuokrattavan huoneiston tulee lähtökohtaisesti olla?

Huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen voi kohtuudella odottaa ottaen huomioon huoneiston ikä, alueen vastaavaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen kunto ja muut paikalliset olosuhteet. Osapuolet voivat sopimuksella kuitenkin poiketa tästä lähtökohdasta.

Miten vuokralaisen on hoidettava huoneistoa?

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja kunnossapidosta.

Kannattaako huoneiston kuntoa jollain tavoin selostaa vuokrasopimuksessa?

Vuokrasopimuksissa otetaan monesti jollain tavalla kantaa siihen, missä kunnossa huoneisto vuokrataan. Se voi olla viisasta sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle. Yhtäältä vuokranantaja suojautuu väitteiltä, että huoneisto ei olisi siinä kunnossa, jota vuokralainen voi kohtuudella odottaa. Toisaalta vuokralainen voi suojautua paremmin väitteiltä, että ei olisi hoitanut huoneistoa huolellisesti, jos huoneistossa on jo alun alkaen ollut tiettyjä vikoja ja vuokranantaja jälkikäteisesti syyttää vuokralaista niiden aiheuttamisesta.

Miten huoneiston kunto kannattaa kirjata sopimukseen?

Jos huoneistossa on tavanomaisesta poikkeavia puutteellisuuksia, ne on syytä yksilöidä vuokrasopimuksessa. Esimerkiksi huomattavat kosmeettiset haitat ja huonosti toimivat laitteet kannattaa mainita.

Monesti käytetään "siinä kunnossa kuin se on" -ehtoa, jolla pyritään kaiken kattavasti määrittelemään huoneiston kunto sellaiseksi, jollainen se oli esimerkiksi vuokrasopimuksen tekemistä edeltävässä tarkastuksessa tai huoneistosta otetuissa valokuvissa. Tällainen ehto ei vapauta vuokranantajaa vastuusta, jos vuokralainen ei tavallista huolellisuutta käyttäen olisi voinut havaita tai odottaa tiettyä puutetta.

Miten toinen osapuoli voi hyväksyä Docuen palvelussa luonnostelemani vuokrasopimuksen?

Voit lähettää toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan valmistelemaasi vuokrasopimusta Docuen palvelussa. Hän voi hyväksyä sopimuksen sähköisellä allekirjoituksella, joka kuuluu palveluumme.

Minne tekemäni sopimus tallentuu?

Docuen palvelussa kaikki sopimuksesi tallentuvat automaattisesti yrityksesi omalle tilille, jolloin ne löytyvät jälkikäteen helposti eivätkä pääse katoamaan. Myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa vaivatta digitaalisessa muodossa.

Miten Docuen liikehuoneiston vuokrasopimuksen malli kokonaisuudessaan toimii?

 1. Valitse valmiista listastamme, mitä ehtoja haluat sopimukseesi (esim. vuokravakuus, vuokran tarkistaminen)
 2. Palvelumme kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee sopimuksesi tekstit (esim. perustuuko vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksiin)
 3. Palvelumme neuvoo eri kohdissa lakiin ja vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kirjauksissa (esim. muuttopäivä vuokrasuhteen päättyessä, vuokraustoiminnan arvonlisäverollisuus)
 4. Kun sopimus on valmis, osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella
 5. Sopimus tallentuu automaattisesti yrityksesi tilille, johon pääset myöhemmin suoraan tietokoneella tai puhelimella

Tags: liikehuoneiston vuokrasopimus, liikehuoneiston vuokra, liiketilan vuokrasopimus, liikehuoneiston vuokrasopimuspohja, liikehuoneiston vuokrasopimusmalli, liikehuoneiston vuokrasopimus toimitilat, liikehuoneiston vuokrasopimus pohja, liikehuoneisto vuokrasopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 12.3.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion