Asiakirjamallit

Tavallinen velkakirja, SV [Enkelt skuldebrev]

Velkasuhteen ehdoista kannattaa aina sopia kirjallisesti. Tämän velkakirjamallin sisällöt ovat ruotsiksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Kirjallinen sopiminen tuo varmuutta

Riskien minimoimiseksi velkasuhteen ehdoista kannattaa aina sopia kirjallisesti. Mikäli velasta sovitaan ainoastaan suullisesti ja siitä syntyy myöhemmin riitaa, on seurauksena usein turhauttava “sana sanaa vastaan” -tilanne. Velkakirjasta osapuolet voivat myöhemmin tarkistaa, mitä velkasuhteesta oli sovittu.

Usein velalle asetetaan eräpäivä

Mikäli velalle ei sovita eräpäivää, on velallinen velvollinen maksamaan velan velkojan vaatiessa ja oikeutettu suorittamaan sen milloin itse haluaa. Tavallisesti velalle kuitenkin määritellään jokin eräpäivä. Velan takaisinmaksu voidaan suorittaa myös osissa, jolloin kullekin osalle määritellään oma eräpäivänsä.

Laadi ruotsinkielinen velkakirja laadukkaasti

Docuen velkakirjamallilla voit laatia juuri tilanteeseesi soveltuvan velkakirjan ruotsiksi. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta kysymyksiä muun muassa velan määrään, korkoon, erääntymiseen ja maksuun liittyen. Vastausten pohjalta palvelu muotoilee sinulle siistin ja allekirjoitusvalmiin velkakirjan. Palvelun malliehdot ovat juristiemme laatimia, ja voit lisätä velkakirjaan vapaasti myös omia sisältöjäsi.

Velkakirja voidaan viimeistellä kaikkien velkasuhteen osapuolten sähköisillä allekirjoituksilla. Valmiista velkakirjasta jää automaattisesti digitaalinen kappale kaikille osapuolille.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023