Asiakirjamallit

Toimeksiantosopimus / palvelusopimus

Toimeksiantosopimus tai palvelusopimus on sopimus, jolla yritys ostaa toiselta yritykseltä tietyn palvelun tai palvelukokonaisuuden. Sopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Docuen toimeksiantosopimuspohjalla laadit laadukkaan ja tarpeisiisi sopivan sopimuksen hetkessä. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Mikä on toimeksiantosopimus? Entä palvelusopimus?

Sopimus palvelun tuottamisesta: Toimeksiantosopimus on sopimus, jolla yritys ostaa toiselta yritykseltä tietyn palvelun tai palvelukokonaisuuden. Tyypillisiä toimeksiantosopimuksia ovat esimerkiksi kiinteistönvälitys-, konsultaatio- ja huoltosopimukset.

Nimitys voi vaihdella: Toimeksiantosopimuksen nimitys ei lähtökohtaisesti vaikuta sen sisällön tulkintaan – sopimusta voi nimittää myös muun muassa palvelusopimukseksi, asiakassopimukseksi tai tilaussopimukseksi. Yleiskielisesti "toimeksianto" viittaa yleensä lyhyempään, kestoltaan rajattuun työhön, kun taas "palvelu" sopii paremmin toistaiseksi voimassa oleviin yhteistyösuhteisiin.

Kirjallisella sopimuksella vältät riitoja ja epäselvyyksiä

Riidat johtuvat usein väärinymmärryksistä: Toimeksiantosopimus tai palvelusopimus kannattaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimuksesta kumpikin osapuoli voi tarkastaa, mitä on sovittu. Suuri osa riidoista ei johdu jommankumman sopijapuolen epärehellisyydestä, vaan siitä, että jo alun alkaen sopijapuolten käsitykset sopimuksen sisällöstä erosivat toisistaan. Kirjallinen toimeksiantosopimus suojaa siis paitsi epärehellisyydeltä myös vilpittömiltä väärinkäsityksiltä.

Kirjaa kaikki keskeiset ehdot: Toimeksiannon kaikki keskeiset ehdot kannattaa kirjata sopimukseen. Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan alan tapaa ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Nämä periaatteet eivät taas todennäköisesti sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten.

Miten laadin toimeksiantosopimuksen helpoiten?

Docuen muuntuva toimeksiantosopimus (malli): Palvelussamme laadit vaivatta tarpeisiisi sopivan toimeksiantosopimuksen. Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin – tarkkaan kehitetyt malliehtomme mukautuvat tilanteesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta (“toimeksiantosopimus pohja”), vaan modernista teknologiasta, joka sisältää tuhansien eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Asiakkaidemme rakastama malli: Asiakkaamme ovat laatineet muuntuvalla toimeksiantosopimuksen mallillamme jo kymmeniä tuhansia sopimuksia. Liity sinäkin heidän tyytyväiseen joukkoonsa!

Yrittäjän toimeksiantosopimus, joka sisältää malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Mallisisällöt tärkeimpiin kohtiin: Palvelumme toimeksiantosopimusmalli tarjoaa vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuvat mallisisällöt muun muassa seuraavilla osa-alueilla:

 • Toimeksiannon määrittely
 • Toimeksiannon aikataulu & sopimuksen voimassaolo
 • Palkkio toimeksiannosta
 • Muut palveluntarjoajalle korvattavat kulut
 • Alihankkijoiden käyttäminen toimeksiannossa
 • Immateriaalioikeudet (esim. tekijänoikeudet, tavaramerkit)
 • Salassapito (toimeksiannon yhteydessä paljastuvat liikesalaisuudet)
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. välitysmenettely tai käräjäoikeus)
 • Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle (jos jommankumman osapuolen liiketoiminta vastaisuudessa myydään)
 • Sopimuksen tulkinta (esim. kaikki muutokset sopimukseen tehtävä kirjallisesti)
 • Sovellettava laki (Suomen vai jonkun muun valtion)

Juristien kynästä: Malliehdot ovat juristiemme laatimia, ja niitä päivitetään säännöllisesti ajantasaisen oikeuskäytännön ja lainsäädännön mukaisesti. Voit vapaasti muokata malliehtoja tilanteeseesi sopiviksi tai kirjoittaa sisältöjä myös itse.

Mihin kannattaa kiinnittää miltei kaikissa palvelusopimuksissa erityistä huomiota?

 1. Palvelun kohde ja laajuus kannattaa määritellä huolellisesti. Yksi tyypillisistä riidoista kehkeytyy siitä, kuinka kattavan palvelun sopimus sisältää.

 2. Aikataulut herättävät helposti närää. Mihin mennessä työn tulisi olla valmis ja mitkä ovat mahdollisen viivästyksen seuraukset?

 3. Erityisesti tietointensiivisissä palveluissa kannattaa vakiintuneesti lisätä molempien osapuolten liikesalaisuudet suojaava salassapitoehto. Velvoitetta kannattaa tehostaa riittävän suurella sopimussakolla.

Miten toinen osapuoli voi hyväksyä palvelussa luonnostelemani sopimuksen?

Sähköinen allekirjoitus osoittaa hyväksynnän: Voit lähettää toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan valmistelemaasi toimeksiantosopimusta palvelussa. Hän voi hyväksyä sopimusluonnoksen sähköisellä allekirjoituksellaan, joka kuuluu palveluumme. Sähköinen allekirjoitus on perinteistä allekirjoitusta vahvempi todiste siitä, että sopimus on syntynyt.

Miten tekemäni toimeksiantosopimus tallentuu?

Palvelun tietoturvallinen säilytys: Docuen palvelun kehittäjät tuskastuivat muutama vuosi sitten siihen, että tietty palvelusopimus tai muu asiakirja ei löytynyt mapista tai sähköpostin uumenista juuri silloin kun sitä tarvitsi. Docuella kaikki sopimuksesi arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle tilille, jolloin ne löytyvät jälkikäteen helposti eivätkä pääse katoamaan. Myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa vaivatta digitaalisessa muodossa.

Docue-vinkki: muista sopia, kuka omistaa toimeksiannon tuloksena syntyvät immateriaalioikeudet

Omistajuus ei ole aina selvää: Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä. Laajemmassa mielessä niillä voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi liikeideoita. Tällaisten oikeuksien omistajuudesta on viisasta sopia erityisesti toimeksiannoissa, joiden osana tehdään keksintöjä tai luovaa työtä. Toisaalta jos osapuolet pääsevät osana yhteistyötä käsiksi toistensa jo olemassa oleviin immateriaalioikeuksiin, kannattaa täsmentää, mihin käyttöoikeus rajoittuu. Docuen toimeksiantosopimuksen malli sisältää monipuoliset malliehdot myös immateriaalioikeuksiin liittyen.

Miten Docuen toimeksiantosopimuksen malli tarkalleen ottaen toimii?

 1. Valitse valmiista listastamme, mitä ehtoja haluat toimeksianto- tai palvelusopimukseesi (esim. palvelun sisältö, salassapito ja palkkio)
 2. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta jatkokysymyksiä, joiden perusteella automaatio muotoilee sopimuksesi tekstit (esim. palkkion maksutapa, salassapidon kesto)
 3. Palvelu neuvoo eri kohdissa lakiin ja vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuen, mitä sinun on syytä ottaa huomioon kirjauksissa (esim. sopimussakon ja vastuunrajoitusten merkitys)
 4. Kun toimeksianto- tai palvelusopimus on valmis, osapuolet allekirjoittavat sen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella
 5. Sopimus tallentuu automaattisesti yrityksesi tilille, johon pääset myöhemmin suoraan tietokoneella tai puhelimella (myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa digitaalisesti)
 6. Jatkossa voit helposti muokata ja monistaa kerran tekemääsi toimeksiantosopimusta vastaisiin toimeksiantoihisi

Tutustu myös muihin laadukkaisiin sopimusmalleihimme

Sopimusmallit kaikkiin tilanteisiin: Docuen valikoimasta löydät tämän toimeksiantosopimusmallin lisäksi satoja muita kaupallisia sopimusmalleja juristiemme laatimilla ja ylläpitämillä sisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin malleihimme:

 • Konsulttisopimus – kun suoritettava palvelu on asiantuntijapalvelu
 • Alihankintasopimus – kun teetät projektin (kokonaan tai tietyn osan siitä) toisella yrityksellä
 • Freelancer-sopimus – kun sopimus tehdään henkilön kanssa, joka suorittaa toimeksiannon yrityksensä edustajana (eikä työntekijänä)
 • Yhteistyösopimus – kun yhteistyösuhteeseen liittyy molemminpuolisia palvelusuorituksia

Tags: toimeksiantosopimus, palvelusopimus, toimeksiantosopimus pohja, toimeksiantosopimus malli, mikä on toimeksiantosopimus, mikä on palvelusopimus, kiinteistönvälitys toimeksiantosopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion