Asiakirjamallit

Velkakirja – pohja

Tämä tavallinen velkakirja soveltuu tilanteeseen, jossa velallinen lainaa ja sitoutuu maksamaan takaisin tietyn summan velkakirjassa nimetylle velkojalle. Tavallinen velkakirja on todiste velkasuhteesta – se kannattaa epäselvyyksien välttämiseksi laatia kirjallisena. Docuen velkakirjamalli sisältää kattavat ja laadukkaat malliehdot, joiden avulla velkakirjan laatiminen onnistuu hetkessä. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 6.6.2024

Velkakirja todisteena velkasuhteesta

Kirjallinen velkakirja antaa suojaa: Jos myönnät jollekulle velan, kannattaa velkasuhteen ehdot sopia kirjallisesti. Suulliset sopimukset sisältävät merkittäviä riskejä: mahdollisessa sopimusriidassa on kyse sanasta sanaa vastaan, ja silloin vastapuolen mahdolliset sopimusrikkomukset on vaikea näyttää toteen.

Velkakirjan laatiminen kannattaa aina: Yritykset laativat velkakirjan käytännössä aina, pelkästään kirjanpitovelvollisuuden vuoksi. Kuitenkin myös yksityishenkilöiden välisissä velkasuhteissa on suositeltavaa laatia velkakirja. Docuen helppokäyttöinen velkakirjamalli soveltuu sekä yritysten että yksityishenkilöiden välisiin lainoihin.

Miten velkakirjan laatiminen tapahtuu Docuella?

Näin laadit velkakirjan: Docuen velkakirjamallilla laadit juuri itsellesi sopivan velkakirjan. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta kysymyksiä velan määrästä ja takaisinmaksusta sekä mahdollisesta korosta, viivästyskorosta ja muista keskeisistä seikoista. Vastaustesi perusteella se muotoilee asiakirjan sinulle automaattisesti.

Ei mikään tavallinen velkakirjapohja: Docuen velkakirjamallissa kysymys ei ole siis yksittäisestä velkakirjapohjasta tai -lomakkeesta (“velkakirja pohja”), vaan modernista suomalaisesta teknologiasta, joka tekee kirjurin työn lähes puolestasi. Halutessasi voit toki kirjoittaa myös omia sisältöjäsi.

Sisältää myös kattavat tietopalvelut: Jos velan osapuolina on yrityksiä, palvelu hakee niiden ajantasaiset Y-tunnukset ja osoitetiedot kaupparekisteristä automaattisesti. Jos haluat tarkastaa velallisena olevan yksityishenkilön luottotiedot, sekin onnistuu palvelun sisällä parilla hiirenklikkauksella.

Mitä malliehtoja Docuen velkakirjamalli sisältää?

Malliehdot tärkeimpiin kohtiin: Docuen muuntuva velkakirjamalli (“velkakirja pohja”) sisältää kattavat malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Velkasuhteen osapuolet
  • Velan määrä
  • Velan korko ja viivästyskorko
  • Velan nostaminen ja takaisinmaksu
  • Velan irtisanominen

Aina ajantasaiset sisällöt: Malliehtomme ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia, ja niitä päivitetään säännöllisesti ajantasaisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukaisesti. Halutessasi voit muokata malliehtojamme tai kirjoittaa vapaasti omia sisältöjäsi.

Mistä juontuu nimitys tavallinen velkakirja?

Tavallinen / juokseva velkakirja: Velkakirjat jaetaan vanhakantaisesti tavallisiin velkakirjoihin ja juokseviin velkakirjoihin. Tavallisessa velkakirjassa velkojana on erikseen nimetty henkilö. Juoksevassa velkakirjassa velkojana on se henkilö, jonka hallussa (fyysinen) velkakirja kulloinkin on. Varsinkin näin digiaikakaudella liki kaikki velkakirjat ovat tavallisia velkakirjoja, joten erottelu alkaa olla knoppitietoa.

Voinko lisätä useita velallisia? Miten heidän vastuunsa jakautuu?

Vastuu on lähtökohtaisesti yhteisvastuuta: Voit halutessasi lisätä useita velallisia velkakirjaasi. Elleivät osapuolet toisin sovi, ovat velalliset yhteisvastuussa velasta. Tätä vastuuta kutsutaan myös solidaariseksi vastuuksi. Se tarkoittaa, että velkoja voi vaatia koko velkasuoritusta keneltä tahansa velallisista – velan yleisten ehtojen puitteissa toki. Velkojaa suojataan siis niin, että hänellä on aina oikeus omaan suoritukseensa keneltä tahansa maksukykyiseltä velalliselta ja jää velallisten tehtäväksi jälkikäteen setviä keskinäiset vastuunsa.

Velallisen regressioikeus: Jos yksi yhteisvastuussa olevista velallisista joutuu maksamaan koko velan tai enemmän kuin oman osuutensa siitä, hänelle syntyy takautumis-­ eli regressioikeus muita velallisia kohtaan. Tämä tarkoittaa, että hän voi jälkikäteen vaatia muilta velallisilta heidän osuuttaan velasta.

Erilaisesta vastuunjaosta sovittava erikseen: Jos osapuolet haluavat jakaa velallisten vastuut niin, ettei vastuu ole solidaarista, vaan kukin vastaa esimerkiksi vain tietyn suuruisesta velkaosuudesta, kirjaa se velkakirjaan.

Oletuksena korottomuus muttei viivästyskorottomuus

Korosta sovittava erikseen: Jos velalle halutaan korkoa, se on syytä kirjata velkakirjaan tarkasti. Docuen muuntuva tavallisen velkakirjan pohja sisältää tähän valmiit vakioehdot. Ellei korosta ole sovittu, sitä ei tarvitse maksaa.

Viivästyskorkoa kertyy ilman sopimistakin: Korottomuusolettama ei ulotu viivästyskorkoon, jota kertyy, jos sovitut suoritukset viivästyvät. Ellei viivästyskorosta sovita mitään, velkojalla katsotaan maksuviivästysten tullen olevan oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon. Kyseinen viivästyskorko vaihtelee ohjauskoron mukaan, mutta se on aina vähintään 7 %.

Onko velka mahdollista siirtää?

Eri säännöt velkojalle ja velalliselle: Velallinen ei voi siirtää omaa velkavastuutaan muille ilman velkojan suostumusta. Sen sijaan velkoja voi siirtää omat saamisensa kolmannelle osapuolelle velalliselle tehtävällä ilmoituksella. Huomaa, että uusi velkoja on lähtökohtaisesti kuitenkin sidottu alkuperäisen velkasuhteen ehtoihin eikä voi saada esimerkiksi parempia maksuehtoja.

Milloin velka on maksettava takaisin?

Eräpäivästä sovitaan lähes aina: Jollei eräpäivästä ole sovittu, velallinen on velvollinen maksamaan velan velkojan vaatiessa ja oikeutettu suorittamaan sen milloin itse haluaa. Monesti kuitenkin velalle määritellään jokin eräpäivä.

Docuella velkakirjan laatiminen on helppoa: Voit helposti määritellä eräpäivän ja velan maksuaikataulun malliehtojemme avulla. Jos haluat, että velka maksetaan osissa, voit määritellä kullekin osalle oman eräpäivänsä.

Miten osapuolet allekirjoittavat velkakirjan?

Sähköinen allekirjoitus sinetöi velkakirjan: Kun olet viimeistellyt velkakirjasi, voit allekirjoittaa sen saman tien sähköisesti. Sitten voit lähettää velkakirjan muille osapuolille, jotka voivat allekirjoittaa sen samalla tavalla joko puhelimella tai tietokoneella. Kaikki osapuolet saavat automaattisesti oman digitaalisen kappaleensa samasta asiakirjasta.

Mitä muita velkakirjamalleja Docuen valikoima sisältää?

Velkakirjamallit tärkeimpiin tilanteisiin: Tavallisen velkakirjan pohjan lisäksi löydät Docuen valikoimasta laadukkaat velkakirjamallit pääomalainaa ja vaihtovelkakirjalainaa varten.

  • Pääomalaina on nimitys lainalle, jota osakeyhtiö voi nostaa tietyin erityisehdoin. Vaikeuksissa olevalle "heikon taseen" yhtiölle omaksi pääomaksi luonnehdittava pääomalaina voi olla monestakin syystä tavanomaista lainaa parempi ratkaisu.

  • Vaihtovelkakirjalaina on osakeyhtiön ottama laina, jonka maksun velkoja voi tietyin ehdoin vaatia rahan sijasta myös velallisyhtiön osakkeina.

Kokeile itse: Kaiken kaikkiaan Docuen valikoima sisältää yli 400 automatisoitua asiakirjamallia juristiemme laatimilla sisällöillä. Suosituimpiin malleihimme kuuluvat muun muassa hallituksen kokouspöytäkirja ja salassapitosopimus. Astu sinäkin sopimisen uudelle aikakaudelle ja kokeile Docueta heti tänään!


Tags: velkakirja pohja, tavallinen velkakirja pohja, yksityishenkilön velkakirja pohja, velkakirjan laatiminen, velkakirjamalli, velkakirjapohja, velkakirja yksityishenkilö, tavallinen velkakirja, keskinäinen velkakirja pohja

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 6.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion