Asiakirjamallit

Alihankintasopimus

Alihankinnasta puhutaan, kun tilaat tarkkaan rajatun lopputuloksen toiselta yritykseltä. Alihankintasopimus on helposti altis jälkikäteisille erimielisyyksille, joten kirjallisen sopimuksen laatiminen on suositeltavaa. Docuen alihankintasopimusmallilla laadit laadukkaan sopimuksen hetkessä. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 2.11.2023

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse

Sopimus työn tuloksesta: Alihankinnasta puhutaan, kun tilaat tarkkaan rajatun lopputuloksen toiselta yritykseltä. Voidaan puhua myös toimeksiantosopimuksesta. Tyypillisesti alihankintana tuotetaan sellaisia töitä, joita ei itse osata tai joiden tuottamista omin päin ei nähdä järkeväksi. Alihankintaa käytetään monesti siksi, että se on edullisempaa kuin omien työntekijöiden palkkaaminen tai siksi, että ulkopuolisella yrityksellä saattaa olla erityisosaamista johonkin asiaan.

Alihankinnassa on yleensä kyse sopimusketjusta

Pääsopimus & alihankintasopimus: Alihankinnassa on tyypillisesti kyse sopimusketjusta, joka koostuu kahdesta sopimuksesta: pääsopimuksesta ja alihankintasopimuksesta. Pääsopimuksella sovitaan jonkin hankkeen toteuttamisesta, ja alihankintasopimuksella hankkeen toteuttamisesta vastaava yritys tilaa osasuorituksen kolmannelta yritykseltä.

Sopimukset ovat itsenäisiä: Kysymys on kahdesta itsenäisestä sopimuksesta. Päähankkeen tilaaja ja alihankkija eivät ole keskenään sopimussuhteessa, ja vastuu hankkeen toteuttamisesta säilyy päähankkeen toimittajalla.

Alihankkijoiden käyttö on pääsääntöisesti sallittua: Alihankkijoita saa käyttää, ellei niiden käyttöä ole kielletty pääsopimuksessa. Pääsopimuksessa on myös saatettu asettaa ehtoja alihankkijoiden käytölle kuten edellyttää, että toimittaja hyväksyttää mahdolliset alihankkijat tilaajalla. Muistathan siis tarkastaa mahdollisen pääsopimuksen sisällön ennen alihankintasopimuksen tekemistä.

Sopimusketju voi jatkua, ellei sitä katkaista

Alihankkijoiden alihankkijat: Osasuorituksen tekevä kolmas yritys, alihankkija, puolestaan voi käyttää omia alihankkijoitaan sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, ellei toisin sovita. Periaatteessa alihankintaketju voi näin jatkua loputtomiin, mutta mitä pidempi sopimusketju on, sitä hankalampaa hankkeen hallinnoiminen on. Riskien minimoimiseksi päähankkeen toimittajan ja alihankkijan välisessä alihankintasopimuksessa kannattaakin tarvittaessa kieltää alihankkijaa käyttämästä omia alihankkijoitaan ilman toisen osapuolen lupaa.

Alihankintasopimus on sopimus työn lopputuloksesta

Ei ole työsopimus: Alihankintasopimus ei ole työsopimus, eikä sen tarkoitus ole muodostaa työsopimuksia tilaajan ja ulkopuolisten välille. Alihankinnalle sovitaan hinta, jonka päälle maksetaan arvonlisävero. Jos tilauksen toimittamiseen tarvitaan työvoimaa, toimittaja vastaa mahdollisista työsopimuksista.

Ei ole myöskään työvoiman vuokraussopimus: Alihankintasopimus ei ole myöskään sopimus työvoiman vuokrauksesta. Siinä missä alihankintasopimus tehdään työn lopputuloksesta, sopimus työvoiman vuokrauksesta tehdään työnsuorittajien työpanoksesta. Sopimustyypit on tärkeää erottaa toisistaan niiden erilaisten vastuiden ja velvollisuuksien vuoksi.

Määrittele tilaus ja vastuut riittävän tarkasti

Tyypillinen riita kehkeytyy tilauksen laajuudesta: Alihankintasopimuksessa tyypillinen riita syntyy siitä, kuinka kattavan työn alihankinta sisältää. Alihankinnan kohde ja laajuus kannattaakin määritellä huolellisesti. Myös aikataulut herättävät helposti närää. Mihin mennessä työn tulisi olla valmis ja mitkä ovat mahdollisen viivästyksen seuraukset? Alihankinnassa mahdolliset viivästykset heijastuvat koko sopimusketjuun, minkä vuoksi niihin on ensiarvoisen tärkeää varautua ennakolta sopimuksessa.

Kirjaa kaikki keskeiset ehdot: Alihankinnan kaikki keskeiset ehdot kannattaa kirjata sopimukseen. Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan alan tapaa ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Nämä periaatteet eivät taas todennäköisesti sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten.

Näin syntyy laadukas alihankintasopimus

Docuen muuntuva alihankintasopimus (malli): Palvelussamme laadit vaivatta tarpeisiisi sopivan alihankintasopimuksen. Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin – tarkkaan kehitetyt malliehtomme mukautuvat tilanteesi mukaan. Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen alihankintasopimuksen pohja tai lomake, vaan älykäs alihankintasopimuksen malli, joka muuntuu silmänräpäyksessä valintojesi mukaan. Sopimusmalli soveltuu jopa satoihin erilaisiin tilanteisiin.

Aina ajantasaiset mallisisällöt: Sopimusmalli on juristiemme laatima, ja sitä päivitetään säännöllisesti ajantasaisen lainsäädännön mukaisesti. Laatimalla alihankintasopimuksesi Docuen palvelussa varmistut siitä, että sopimuksesi ovat aina paitsi laadukkaita myös voimassaolevan lainsäädännön mukaisia.

Mitä Docuen alihankintasopimuksen malli sisältää?

Malliehdot tärkeimpiin kohtiin: Palvelumme alihankintasopimusmalli sisältää juristiemme suunnittelemat malliehdot muun muassa näihin kohtiin:

 • Alihankintatyön kuvaus
 • Sopimussuhteen luonne
 • Työn aikataulu ja sopimuksen voimassaolo
 • Palkkio ja maksuehdot
 • Alihankkijoiden alihankkijat
 • Immateriaalioikeudet
 • Salassapito
 • Sopimussakko
 • Vastuunrajoitukset
 • Force majeure
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen

Laaja muokattavuus: Voit valita omaan sopimukseesi ne ehdot, jotka tarvitset. Halutessasi voit myös muokata malliehtojamme sekä kirjoittaa omia sisältöjäsi.

Tutustu aiheeseen lisää: Lue palvelusopimuspohjaa käsittelevästä artikkelistamme, mistä seikoista palvelusopimuksessa kannattaa ainakin sopia. Samat lainalaisuudet pätevät myös alihankintasopimukseen.

Miten toinen osapuoli voi hyväksyä palvelussa valmistelemani sopimuksen?

Sähköinen allekirjoitus osoittaa hyväksynnän: Voit lähettää toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan luonnostelemaasi alihankintasopimusta palvelussa. Hän voi hyväksyä sopimusluonnoksen allekirjoittamalla sen sähköisesti Docuen sähköisellä allekirjoituksella. Sähköinen allekirjoitus on kätevä tapa allekirjoittaa, sillä se ei vaadi sopimuksen tulostamista tai yhtäaikaista läsnäoloa. Samalla sähköinen allekirjoitus on perinteistä allekirjoitusta vahvempi todiste siitä, että sopimus on syntynyt.

Miten tekemäni alihankintasopimus tallentuu?

Palvelun automaattinen tallennus: Docuen palvelun kehittäjät tuskastuivat muutama vuosi sitten siihen, että tietty alihankintasopimus tai muu asiakirja ei löytynyt mapista tai sähköpostin uumenista juuri silloin kun sitä tarvitsi. Docuella kaikki asiakirjasi arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle tilille, jolloin ne löytyvät jälkikäteen helposti eivätkä pääse katoamaan. Myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa vaivatta digitaalisessa muodossa.

Tutustu myös muihin laadukkaisiin sopimusmalleihimme

Sopimusmallit kaikkiin tilanteisiin: Suositun alihankintasopimusmallin lisäksi löydät Docuen valikoimasta satoja muita kaupallisia sopimusmalleja juristiemme laatimilla ja ylläpitämillä sisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin malleihimme:

 • Toimeksiantosopimus – taipuu kaikenlaisiin palveluihin ja toimeksiantoihin
 • Konsulttisopimus – kun suoritettava palvelu on asiantuntijapalvelu
 • Freelancer-sopimus – kun sopimus tehdään henkilön kanssa, joka suorittaa toimeksiannon yrityksensä edustajana (eikä työntekijänä)
 • Yhteistyösopimus – kun monta osapuolta yhdistää resurssinsa yhteisen päämäärän hyväksi

Tags: alihankintasopimus malli, alihankintasopimus pohja

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 2.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion