Asiakirjamallit

Yhteistyösopimus – malli

Yhteistyösopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. Yhteistyösopimuksia ei ole määritelty laissa, joten sopimusvapaus on laaja. Docuen älykäs yhteistyösopimuspohja muuntuu pikavalinnoin tarpeisiisi sopivaksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Yhteistyösopimus on vapaamuotoinen sopimus

Laaja sopimusvapaus: Yhteistyösopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. Yhteistyösopimuksia ei ole määritelty laissa, joten hyvin monenlaiset sopimukset voivat olla luonteeltaan yhteistyösopimuksia. Sopimuksessa kannattaa selkeästi määritellä, mitä yhteistyöllä tavoitellaan ja millä aikavälillä.

Yhteistyösopimuksen hyödyt: Yhteistyösopimukset ovat suosittuja, koska niiden avulla eri yritykset saavat yhdistettyä resurssinsa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Samalla osapuolet saavat helposti minimoitua riskejään sekä jaettua vastuutaan.

Mistä yhteistyösopimuksissa tyypillisesti sovitaan?

Tyypilliset ehdot: Yhteistyösopimuksissa sovitaan monesti esimerkiksi näistä seikoista:

 • Yhteistyön tavoitteet
 • Yhteistyön sisältö
 • Oikeudet yhteistyön tuloksiin
 • Sopimuksen voimassaolo
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Kilpailukielto yhteistyökumppaneiden välillä
 • Immateriaalioikeuksien käyttöoikeudet (esim. tavaramerkit, tekijänoikeudet)
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
 • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Juristien laatimat malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Sovi ainakin näistä: Docuen yhteistyösopimuksen malli sisältää malliehdot satoihin erilaisiin yhteistyön tilanteisiin. Esimerkiksi yhteistyön tuloksista, sopimuksen voimassaolosta, osapuolten välisestä kilpailukiellosta ja liikesalaisuuksien salassapidosta on monesti viisasta sopia – palvelu sisältää laadukkaat mallisisällöt kaikkiin näihin.

Docuen muuntuva yhteistyösopimuspohja: Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta, mitä haluat yhteistyösopimukseesi ja muotoilee sinulle vastaustesi perusteella siistin ja allekirjoitusvalmiin sopimuksen. Lisäksi se neuvoo sinua sopimusta laatiessasi eri vaihtoehdoista ja niiden merkityksestä. Kysymyksessä ei siis ole yksittäinen yhteistyösopimuksen lomake tai luonnos (“yhteistyösopimus pohja”), vaan avustava teknologia, jolla laadit laadukkaan yhteistyösopimuksen vähemmällä vaivalla.

Aina ajantasaiset mallisisällöt: Yhteistyösopimuksen mallimme on yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatima. Sopimusmallia päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä. Laatimalla yhteistyösopimuksesi Docuen palvelussa varmistut siitä, että sopimuksesi ovat aina paitsi laadukkaita myös voimassaolevan lainsäädännön mukaisia.

Suojaa kullanarvoiset liikesalaisuutesi salassapitoehdolla

Salassapidosta kannattaa sopia aina: Tiiviissä yhteistyösuhteessa osapuolilla on monesti pääsy toistensa liikesalaisuuksiin. Niitä ovat esimerkiksi tuotekehitystiedot, asiakaslistat, taloudelliset tiedot ja strategia. Liikesalaisuuksien suojaaminen on niin keskeistä, että niiden salassapidosta sovitaan vakiintuneesti lähes kaikissa yhteistyösopimuksissa.

Tehosta sopimussakolla: Jos lisäät salassapitoehdon, kannattaa sopimusrikkomuksille samalla asettaa riittävä sopimussakko. Jos vastapuoli rikkoo sopimusta, hänen tulee maksaa sakko. Sopimusrikkomuksen vahingot joutuu korvaamaan toiselle osapuolelle ilman sakkoakin, ainakin teoriassa. Salassapitovelvoitteen rikkomisesta aiheutuneet vahingot ovat kuitenkin usein vaikeita näyttää toteen ja mitata rahassa. Näihin ongelmiin sopimussakko auttaa: se tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi, vaikka vahinkoja ei pystyisi näyttämään toteen.

Muista immateriaalioikeudet – saako kumppani käyttää esimerkiksi tavaramerkkiäsi? Kuka omistaa yhteistyön tulokset?

Omistajuus ei ole aina selvää: Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan aineettomia oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä. Laajemmassa mielessä niillä voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi liikeideoita. Tällaisten oikeuksien omistajuudesta on viisasta sopia erityisesti yhteistyösuhteissa, joiden osana tehdään keksintöjä tai luovaa työtä. Toisaalta jos osapuolet pääsevät osana yhteistyötä käsiksi toistensa jo olemassa oleviin immateriaalioikeuksiin, kannattaa tähdentää, mihin käyttöoikeus rajoittuu.

Kirjallisella sopimuksella vältät riitoja ja epäselvyyksiä

Riidat johtuvat usein väärinkäsityksistä: Yhteistyösopimus kannattaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimuksesta kumpikin osapuoli voi tarkastaa, mitä on sovittu. Suuri osa riidoista ei johdu jommankumman sopijapuolen epärehellisyydestä, vaan siitä, että jo alun alkaen sopijapuolten käsitykset sopimuksen sisällöstä erosivat toisistaan. Kirjallinen yhteistyösopimus suojaa siis paitsi epärehellisyydeltä myös vilpittömiltä väärinkäsityksiltä.

Kirjaa kaikki keskeiset ehdot: Yhteistyön kaikki keskeiset ehdot kannattaa kirjata sopimukseen. Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan alan tapaa ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Nämä periaatteet eivät taas todennäköisesti sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten.

Allekirjoita sopimuksesi sähköisesti

Sähköinen allekirjoitus sinetöi sopimuksen: Jos haluat, voit käyttää palvelumme sähköistä allekirjoitusta sopimuksesi viimeistelyyn, jolloin kukin sopijapuoli allekirjoittaa sopimuksen älypuhelimella tai tietokoneella. Sähköinen allekirjoitus on perinteistä allekirjoitusta vahvempi todistus siitä, että sopimus on syntynyt.

Docuella laadit kaikki yritystoiminnan sopimukset helposti

Sopimusmallit kaikkiin tilanteisiin: Yhteistyösopimusmallin ohella löydät Docuen valikoimasta satoja muita kaupallisia sopimusmalleja juristiemme laatimilla ja ylläpitämillä sisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin malleihimme:

 • Toimeksiantosopimus – taipuu kaikenlaisiin toimeksiantoihin ja palveluihin
 • Konsulttisopimus – kun suoritettava palvelu on asiantuntijapalvelu
 • Alihankintasopimus – kun tilaat tarkkaan rajatun lopputuloksen toiselta yritykseltä (tyypillisesti osana laajempaa hanketta)
 • Freelancer-sopimus – kun sopimus tehdään henkilön kanssa, joka suorittaa toimeksiannon yrityksensä edustajana (eikä työntekijänä)

Tags: yhteistyösopimus malli, yhteistyösopimus pohja, yhteistyö sopimus, yhteistyösopimuspohja

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion