Mikä on koeaika ja kuinka pitkä se voi olla?

Koeaikana työsuhde voidaan niin työnantajan kuin työntekijän aloitteesta päättää välittömästi. Koeajan kesto on rajoitettu enintään kuuteen kuukauteen, joskin työntekijän pidemmät poissaolot antavat mahdollisuuden pidentää koeaikaa.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 5.6.2023
Arvioitu lukuaika 6 minuuttia

TIIVISTELMÄ: Koeajan pituus ja koeajan pidentäminen

 • Koeajan pituus lähtökohtaisesti:
  • Koeajan maksimipituus on kuusi kuukautta.
  • Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika ei saa olla pidempi kuin puolet työsopimuksen kestosta, eikä myöskään enemmän kuin kuusi kuukautta.
   • Esimerkiksi 8 kk kestävässä sopimuksessa koeaika voi olla enintään 4 kk.
  • Koeajan kestosta on voitu sopia toisin työehtosopimuksessa, jos sellaista sovelletaan.
 • Koeajan pidentäminen:
  • Koeaikaa voidaan pidentää kuukaudella kutakin 30 kalenteripäivää kestävää poissaoloa kohden. Poissaolon tulee tällöin johtua työkyvyttömyydestä tai perhevapaasta. 
 • Tilanteeseen sopivia asiakirjamalleja:

----

Mikä on koeaika? 

Koeaika on työsuhteen alussa voimassa oleva aika, jolloin työsopimus voidaan purkaa päättymään sen vuoron tai työpäivän päättyessä, jolloin purkamisesta on ilmoitettu toiselle osapuolelle. Koeajan tarkoitus on selvittää sekä työn sopivuus työntekijälle että työntekijän soveltuvuus työhön, minkä vuoksi työsuhteen purkaminen koeaikana on poikkeuksellisen joustavaa. 

Koeaikapurku ei edellytä erityistä syytä: Jos työntekijä on koeajalla, ei työsuhteen purkaminen poikkeuksellisesti edellytä erityistä syytä. Koeaikapurku poikkeaa siis huomattavasti muutoin erittäin painavaa syytä edellyttävästä työsuhteen purkamisesta. Työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa syrjivillä tai koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Vaatimus koskee myös työntekijää. Syrjivät perusteet voivat liittyä esimerkiksi työntekijän etniseen taustaan, uskontoon tai raskauteen. 

Sovi nimenomaisesti: Koeajasta tulee aina sopia nimenomaisesti, mikä tarkoittaa käytännössä kirjallista sopimista. Koeaikaehto voidaan ottaa sekä määräaikaiseen että toistaiseksi voimassa olevaan työsopimukseen. Lue työsopimuspohjaa käsittelevästä artikkelistamme muut kohdat, jotka sinun kannattaa koeajan ohella muistaa työsopimusta laatiessasi.

Kuinka pitkä koeaika saa olla? 

Koeajan pituus voi pääsääntöisesti olla maksimissaan kuusi kuukautta. Määräaikaisessa työsopimuksessa koeaika voi olla maksimissaan puolet sopimuksen kestosta, mutta ei tällöinkään pidempi kuin kuusi kuukautta. 

 • Esimerkiksi neljän kuukauden mittaisessa määräaikaisessa sopimuksessa voidaan koeajaksi sopia maksimissaan kaksi kuukautta. 

Työehtosopimuksen merkitys: Koeajan pituutta koskevista säännöistä on voitu poiketa sovellettavassa työehtosopimuksessa. Jos työehtosopimus sitoo työnantajaa, tulee tämän ilmoittaa työehtosopimuksen koeaikamääräyksen soveltamisesta työntekijään.

Koeajan pidentäminen sairauden tai perhevapaan vuoksi

Työnantaja voi pidentää koeaikaa, jos työntekijä on ollut koeaikana pois töistä 1) sairauden; tai 2) perhevapaan vuoksi. Koeaikaa voi tällöin pidentää kuukaudella jokaista poissaoloon sisältyvää 30 kalenteripäivää kohden. Käytännössä koeaika siis jatkuu kuukaudella jokaista yhteensä kuukauden poissaoloa kohden. 

Koeajan pidentäminen on mahdollista neljän edellytyksen täyttyessä: 

1. Poissaolo johtuu perhevapaasta tai työkyvyttömyydestä.

 • Työkyvyttömyys voi aiheutua sairaudesta, vapaa-ajan tapaturmasta tai työtapaturmasta.

2. Poissaolo tapahtuu koeajalla.

3. Poissaoloja on oltava vähintään 30 kalenteripäivää.  

 • Kalenteripäivien ei tarvitse kertyä yhdenjaksoisesta poissaolosta, vaan poissaolopäivät lasketaan yhteen.

4. Työnantajan tulee ilmoittaa pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.

Esimerkki: Työnantaja ja työntekijä ottavat työsopimukseen koeaikaehdon. Koeaika kestää kuusi kautta ja on voimassa 1.1.–30.6.2020 välisenä aikana.

 • Työntekijä on sairauslomalla 2.3.–31.3.2020 eli 30 kalenteripäivää, johon sisältyy myös sairausjaksolle sijoittuvat vapaapäivät. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella. Pidentämisestä tulee ilmoittaa ennen 30.6.2020. Tällöin koeaika päättyy 31.7.2020.

 • Työntekijä on sairauslomalla 2.3.–16.3.2020 eli 15 kalenteripäivää ja 1.6.–15.6.2020 eli 15 kalenteripäivää, jolloin sairausloma kestää yhteensä 30 kalenteripäivää. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella. Pidentämisestä tulee ilmoittaa ennen 30.6.2020. Tällöin koeaika päättyy 31.7.2020.

 • Työntekijä on sairauslomalla 2.3.–16.3.2020 eli 15 kalenteripäivää, 1.4.–20.4.2020 eli 20 kalenteripäivää sekä 1.6.–15.6.2020 eli 15 kalenteripäivää, jolloin sairausloma kestää yhteensä 50 kalenteripäivää. Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa kuukaudella. Pidentämisestä tulee ilmoittaa ennen 30.6.2020. Tällöin koeaika päättyy 31.7.2020.

  • Yli 30 kalenteripäivää kestävä poissaolo ei oikeuta koeajan pidentämiseen, ellei poissaoloja kerry toista, täyttä 30 kalenteripäivän jaksoa. 

 • Työntekijä on sairauslomalla 15.6.–14.7.2020 eli 30 kalenteripäivää. Sairausloma ei kuitenkaan sijoitu kokonaan koeajalle. Koeaikaa ei tässä tilanteessa ole mahdollista pidentää.

Perhevapaa: Perhevapaa tarkoittaa äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaata. Perhevapaa tarkoittaa töistä vapaalle jäämistä tai sieltä poissa olemista perhesyistä, esimerkiksi perheenjäsenen hoitamiseksi. Käytännössä perhevapaalle jäädään, kun perheeseen syntyy lapsi, jota vanhempi jää kotiin hoitamaan.

Työkyvyttömyys: Työkyvyttömyys tarkoittaa sairausajan palkan maksamisen näkökulmasta työntekijän sairaudesta tai tapaturmasta johtuvaa kyvyttömyyttä työskennellä työssään. Työntekijä voi olla työkyvytön joko osaksi tai kokonaan. Työkyvyttömyyteen liittyvien etuuksien näkökulmasta työkyvyttömyyttä voidaan arvioida eri tavalla.

Määräaikaiset työsopimukset: Määräaikaisessa työsopimuksessa koeajan pidentäminen on mahdollista, kunhan koeaika ei pidennys mukaan lukien ylitä puolta sopimuksen kestosta, eikä enintään kuutta kuukautta. Pidennystä ei siis määräaikaisessa sopimuksessa lainkaan voida tehdä jos määräaikaiseen sopimukseen on sovittu kuuden kuukauden koeaika. Jos koeajaksi on sovittu esimerkiksi neljä kuukautta, on pidennys yhdellä tai kahdella kuukaudella mahdollista pidentämisen edellytysten täyttyessä.

Miten sovin helpoiten?

Hyvä työsopimus voi pelastaa monelta riidalta. Samalla se on näyte työsuhteen ammattimaisesta hoidosta. 

Docuen palvelussa laadit ohjatusti sopimuksesi juristien laatimilla mallisisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin asiakirjamalleihimme:

----

Tags: koeaika pituus, koeaika kesto, mikä on koeaika ja kuinka pitkä se voi olla, työsopimuslaki koeaika, koeajan pidentäminen 

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta