Asiakirjamallit

Nollatuntisopimus / muu vaihtelevan työajan työsopimus

Vaihteleva työaika tarkoittaa järjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä tai työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle töihin kutsuttaessa. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Mikä tarkoittaa vaihteleva työaika? Entäpä nollatuntisopimus?

Työaika vaihtelee sovittujen rajojen puitteissa: Vaihteleva työaika tarkoittaa järjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä tai työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle töihin kutsuttaessa. Jos on sovittu, että viikoittainen työaika vaihtelee esimerkiksi 10–20 tunnin välillä, kysymys on vaihtelevasta työajasta.

Nollatuntisopimus on erityistapaus: Nollatuntisopimus on vaihtelevan työajan työsopimuksiin luokiteltava erityistapaus, jonka mukaan työnantaja ei takaa mitään työtunteja ja kutsuu työntekijän ainoastaan tarpeen mukaan töihin.

Vaihtelevalle työajalle ja nollatuntisopimuksille tulee olla perusteet

Työajan tulee todellisuudessa vaihdella: Vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos sopimuksella katettava työnantajan työvoimatarve on kiinteä. Nollatuntisopimusta ei saa siis tehdä muuten vain tai “varmuuden vuoksi”. Vähimmäistyöaikaa ei myöskään saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin työnantajan työvoiman tarve edellyttää.

Työntekijän aloitteesta perustetta ei tarvita: Työntekijän aloitteesta vaihtelevasta työajasta saa sopia rajoituksetta.

Miten laadin nollatuntisopimuksen helpoiten?

Docuen muuntuva nollatuntisopimus (pohja): Palvelussamme laadit vaivatta tarpeisiisi sopivan nollatuntisopimuksen tai muun vaihtelevan työaikaehdon työsopimuksen. Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin – tarkkaan kehitetyt malliehtomme muuntuvat tilanteesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta (“nollatuntisopimus pohja”), vaan älykkäästä nollatuntisopimuksen mallista, joka sisältää satojen eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Meiltä löydät myös tavallisen työsopimuksen: Jos olet laatimassa nollatuntisopimuksen sijaan tavallista työsopimusta, jossa noudatetaan kiinteää työaikaa, onnistuu se helpoiten palvelumme erillisellä työsopimusmallilla.

Muista antaa nämä tiedot vaihtelevaa työaikaa tekevälle

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista: Työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista, jolleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. Työsopimuslaki sisältää luettelon annettavista tiedoista. Tiedot on annettava tietyssä ajassa työnteon aloittamisesta – varsin luonnollisesti heti työsopimuksessa.

Arvio työvoiman tarpeen syntymisestä: Vaihtelevaa työaikaa tekevälle työntekijälle annettavan selvityksen osalta säädetään tietyistä lisävaatimuksista. Tällaiselle työntekijälle on ensinnäkin annettava tieto siitä, missä tilanteissa ja missä määrin työnantajalle syntyy työvoiman tarvetta. Jos työnantaja palkkaa työntekijän vaihtelevan työajan sopimuksella kattamaan esimerkiksi kiinteää työaikaa noudattavan henkilöstön äkillisistä poissaoloista johtuvia sijaisuuksia, työnantajan on selvityksessään annettava tämä tieto työntekijälle ja pyrittävä arvioimaan tarvetta myös määrällisesti.

Työn teettämisen aikarajat: Lisäksi selvityksestä on käytävä ilmi viikonpäivät ja kellonajat, joina työnantaja voi teettää työtä ilman työntekijän kutakin kertaa varten antamaa suostumusta. Yleensä riittää, että työnantaja ilmoittaa esimerkiksi yrityksen aukioloajat, jollei työvuorojen tarkempi määrittely ole mahdollista.

Docue on tukenasi: Docuen älykäs nollatuntisopimuksen malli opastaa sinua kohta kohdalta sopimusta laatiessasi ja varmistaa, ettei mitään tärkeää pääse unohtumaan.

Sopimusmalli, joka taipuu satoihin eri tilanteisiin

Ajantasaisen lainsäädännön mukaiset malliehdot: Docuen muuntuva nollatuntisopimuksen malli (“nollatuntisopimus pohja”) sisältää juristiemme laatimat malliehdot paitsi työaikaan, myös kymmeniin muihin työsuhteen oleellisiin seikkoihin. Malliehdot pohjautuvat työsopimuslakiin, työaikalakiin ja muuhun työlainsäädäntöön. Klikkaa sopimukseesi sopivat sisällöt esimerkiksi näihin liittyen:

  • Työsuhteen kesto
  • Koeaika
  • Etätyömahdollisuudet
  • Vuosiloma
  • Irtisanomisaika
  • Salassapito

Voit myös kirjoittaa omia ehtojasi: Halutessasi voit muokata malliehtojamme tilanteeseesi sopivaksi tai lisätä omia ehtojasi.

Miten työntekijä voi hyväksyä luonnostelemani työsopimuksen?

Sähköinen allekirjoitus sinetöi sopimuksen: Voit lähettää toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan valmistelemaasi sopimusta palvelussamme. Hän voi hyväksyä tarjouksen sähköisellä allekirjoituksellaan, joka kuuluu palveluumme.

Miten tekemäni sopimus arkistoituu?

Docuen automaattinen tallennus: Palvelussamme kaikki sopimuksesi arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle tilille, jolloin ne löytyvät jälkikäteen helposti eivätkä pääse katoamaan. Myös työntekijä saa oman sopimuskappaleensa vaivatta digitaalisessa muodossa.

Työnantaja, oikeutus vaihtelevaan työaikaan ei ole pysyvä

Sopimukselle tulee olla todellinen tarve: Vaihteleva työaika sopii monesti työnantajan intresseihin, koska se pienentää riskiä joutua pitämään työntekijää töissä hetkinä, jolloin työtä ei tosiasiallisesti ole tarjolla. Jos tällaisia hetkiä (tai päiviä) on paljon, nollatuntisopimus tai muu järjestely onkin perusteltu.

Työaikaa on tarkasteltava säännöllisesti: Mutta vaikka vaihtelevalle työajalle olisi alun alkaen ollut perusteet, tulee siitä tilanteen muuttuessa luopua. 1.8.2022 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä työnantajalla on automaattinen velvollisuus tarkastella työaikaehdon toteutumista vähintään 12 kuukauden välein, jos vaihtelevan työajan sopimus on tehty työnantajan aloitteesta.

Velvollisuus tarjota uutta työaikaehtoa: Tarkastelussa työnantajan on arvioitava, osoittavatko tarkastelujaksolla toteutunut työaika ja työnantajan työvoiman tarve, että työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi. Jos näin on, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun tekemisestä tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta siten, että se vastaa tarkastelun tulosta.

Mitä muita työsopimusmalleja Docuen valikoima sisältää?

Työsopimusmallit kaikkiin tilanteisiin: Suositun nollatuntisopimuspohjan lisäksi Docue tarjoaa laadukkaat sopimusmallit tavallisia työsopimuksia ja johtajasopimuksia varten.

  • Työsopimusmalli: Docuen dynaaminen työsopimusmalli sopii miltei kaikkiin tilanteisiin. Kyseessä voi olla vakituinen tai määräaikainen työsopimus, kokopäiväinen tai osa-aikainen. Älykkään teknologian ansiosta malli muuntuu myös nollatuntisopimukseksi tai johtajasopimuksesi – vaikkakin palvelumme sisältää myös erilliset kattavammat mallit juuri näihin tilanteisiin.

  • Johtajasopimus – malli: Laissa ei määritellä, mitä johtajasopimus tarkoittaa. Docuen johtajasopimusmallissa johtajalla tarkoitetaan työntekijää, joka on operatiivisessa toiminnassa johtavassa asemassa, ja johtajasopimuksella hänen työsopimustaan. Malli sisältää tavallista työsopimusta kattavammat ehdot esimerkiksi johtajan vastuisiin ja sitouttamiseen.

  • Työsopimuksen muuttamismalli: Tämä malli soveltuu tilanteeseen, jossa työntekijän alkuperäinen työsopimus pysyy voimassa, mutta sen ehtoja muutetaan. Kyse voi olla vaikkapa palkankorotuksesta.

Kokeile itse: Kaiken kaikkiaan Docuen valikoima sisältää yli 400 älykästä asiakirjamallia juristiemme laatimilla sisällöillä. Astu sinäkin sopimisen uudelle aikakaudelle ja kokeile Docueta jo tänään!


Tags: nollatuntisopimus pohja, määräaikainen nollatuntisopimus, nollatuntisopimus laki, mitä tarkoittaa nollatuntisopimus, 0 tuntisopimus, 0-tuntisopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 5.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion