Asiakirjamallit

Nollatuntisopimus / muu vaihtelevan työajan työsopimus

Vaihteleva työaika tarkoittaa järjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä tai työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle töihin kutsuttaessa. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 31.5.2023

Mikä tarkoittaa vaihteleva työaika? Entäpä nollatuntisopimus?

Vaihteleva työaika tarkoittaa järjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä tai työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle töihin kutsuttaessa. Jos on sovittu, että viikoittainen työaika vaihtelee esimerkiksi 10–20 tunnin välillä, kysymys on vaihtelevasta työajasta.

Nollatuntisopimus on vaihtelevan työajan työsopimuksiin luokiteltava erityistapaus, jonka mukaan työnantaja ei takaa mitään työtunteja ja kutsuu työntekijän ainoastaan tarpeen mukaan töihin.

Vaihtelevalle työajalle ja nollatuntisopimuksille tulee olla perusteet

Vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos sopimuksella katettava työnantajan työvoimatarve on kiinteä. Nollatuntisopimusta ei saa siis tehdä muuten vain tai ”varmuuden vuoksi”.

Työntekijän aloitteesta vaihtelevasta työajasta saa sopia rajoituksetta.

Miten laadin nollatuntisopimuksen helpoiten?

Palvelussamme laadit vaivatta tarpeisiisi nollatuntisopimuksen tai muun vaihtelevan työaikaehdon työsopimuksen. Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin – tarkkaan kehitetyt malliehtomme muuntuvat tilanteesi mukaan. Kysymys ei ole siis perinteisestä yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan älykkäästä nollatuntisopimuksen mallista, joka sisältää satojen eri pohjien ehdot ja mallisisällöt.

Jos olet laatimassa nollatuntisopimuksen sijaan tavallista työsopimusta, jossa noudatetaan kiinteää työaikaa, onnistuu se helpoiten palvelumme erillisellä työsopimusmallilla.

Sopimusmalli, joka taipuu satoihin eri tilanteisiin

Nollatuntisopimuksen mallimme sisältää juristiemme laatimat malliehdot paitsi työaikaan, myös kymmeniin muihin työsuhteen oleellisiin seikkoihin. Malliehdot pohjautuvat työsopimuslakiin, työaikalakiin ja muuhun työlainsäädäntöön. Klikkaa sopimukseesi sopivat sisällöt esimerkiksi näihin liittyen:

  • Työsuhteen kesto
  • Koeaika
  • Etätyömahdollisuudet
  • Vuosiloma
  • Irtisanomisaika
  • Salassapito

Halutessasi voit muokata malliehtojamme tilanteeseesi sopivaksi tai lisätä omia ehtojasi.

Miten työntekijä voi hyväksyä luonnostelemani työsopimuksen?

Voit lähettää toiselle osapuolelle tekstiviestillä tai sähköpostilla kutsun tulla tarkastelemaan valmistelemaasi sopimusta palvelussamme. Hän voi hyväksyä tarjouksen sähköisellä allekirjoituksellaan, joka kuuluu palveluumme.

Miten tekemäni sopimus arkistoituu?

Palvelussamme kaikki sopimuksesi arkistoituvat automaattisesti yrityksesi omalle käyttäjätilillesi, jolloin ne löytyvät jälkikäteen helposti eivätkä pääse katoamaan. Myös työntekijä saa oman sopimuskappaleensa vaivatta digitaalisessa muodossa.

Työnantaja, oikeutus vaihtelevaan työaikaan ei ole pysyvä

Vaihteleva työaika sopii monesti työnantajan intresseihin, koska se pienentää riskiä joutua pitämään työntekijää töissä hetkinä, jolloin työtä ei tosiasiallisesti ole tarjolla. Jos tällaisia hetkiä (tai päiviä) on paljon, nollatuntisopimus tai muu järjestely onkin perusteltu.

Työajan tarkasteluvelvollisuus: Mutta vaikka vaihtelevalle työajalle olisi alun alkaen ollut perusteet, tulee siitä tilanteen muuttuessa luopua. 1.8.2022 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä työnantajalla on automaattinen velvollisuus tarkastella työaikaehdon toteutumista vähintään 12 kuukauden välein, jos vaihtelevan työajan sopimus on tehty työnantajan aloitteesta.

Velvollisuus tarjota uutta työaikaehtoa: Tarkastelussa työnantajan on arvioitava, osoittavatko tarkastelujaksolla toteutunut työaika ja työnantajan työvoiman tarve, että työsopimuksessa sovittu vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi. Jos näin on, työnantajan on kuukauden kuluessa tarkastelun tekemisestä tarjottava työntekijälle sopimusta työaikaehdon muuttamisesta siten, että se vastaa tarkastelun tulosta.


Tags: nollatuntisopimus pohja, määräaikainen nollatuntisopimus, nollatuntisopimus laki, mitä tarkoittaa nollatuntisopimus, 0 tuntisopimus, 0-tuntisopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 31.5.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023