Asiakirjamallit

Johtajasopimus

Johtajasopimus on käsite, jota ei määritellä laissa. Tässä yhteydessä se tarkoittaa työsopimusta, joka solmitaan johtavassa asemassa olevan työntekijän kanssa. Johtajasopimukseen sisällytetään tyypillisesti enemmän työsuhde-etuja kuin tavanomaiseen työsopimukseen, mutta samalla myös kieltoja ja rajoituksia. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 8.3.2024

Johtajasopimus, työsopimus vai toimitusjohtajasopimus?

Johtajasopimus on käsite, jota ei määritellä laissa. Liikekielessä johtajalla voidaan viitata niin johtavassa asemassa olevaan työntekijään, toimitusjohtajaan kuin esimerkiksi operatiivisen toiminnan ulkopuolella olevaan hallituksen jäseneen. Tässä asiakirjamallissa johtajalla tarkoitetaan työntekijää, joka on operatiivisessa toiminnassa johtavassa asemassa, ja johtajasopimuksella hänen työsopimustaan. Palvelumme sisältää erillisen toimitusjohtajasopimuksen mallin, jossa kyse ei ole työsuhteesta.

Johtajasopimus on työsopimus tietyillä ylimääräisillä vapauksilla

Johtajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä siis työntekijää, johon sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkea työlainsäädäntöä, kuten työsopimus- ja vuosilomalakia. Tietyiltä osin tässä tarkoitettu johtajasopimus eroaa kuitenkin muiden kuin yhtiön johdossa työskentelevien työntekijöiden työsopimuksista. Johtajan työtä pidetään ensinnäkin sellaisena itsenäisenä johtamistehtävänä, ettei siihen sovelleta työaikalakia esimerkiksi ylityökorvauksineen ja lepoaikoineen. Toisekseen johtajan kilpailukiellon pituus voi olla vastuullisen aseman vuoksi myös pidempi ja kiellon rikkomisesta aiheutuva sakko suurempi kuin muilla työntekijöillä.

Jos palkkaamallesi työntekijälle sopisi sittenkin paremmin ihan tavallinen työsopimus, laadit sellaisen helpoiten palvelumme erillisellä työsopimusmallilla. Vaihtelevan työajan sopimuksille on oma mallinsa, nollatuntisopimus (pohja), joka on yksi palvelumme suosituimmista.

Johtajasopimus on syytä laatia selkeästi

Johtajan vastuullisen aseman vuoksi on tärkeää laatia seikkaperäinen johtajasopimus. Palvelumme johtajasopimusmalli mahdollistaa sinulle yksilöllisen johtajasopimuksen luomisen, jossa kaikki oleellinen on otettu huomioon. Voit valita sopimuksen ehdot valmiista malliehdoistamme tai muotoilla ehdot juuri sellaisiksi, kuin itse haluat.

Huomaathan, että työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus määrätä ainoastaan sellaisista asioista, jotka eivät olennaisesti muuta työsopimuksen ehtoja. Näin ollen asioista ei ole syytä ottaa liian yksityiskohtaisia tai -selitteisiä määräyksiä, joilla rajataan työnantajan työnjohto-oikeutta liiaksi, vaan viisainta on muotoilla ehdot hieman avoimemmiksi ja antaa työnantajalle mahdollisuus erillisten tarkentavien määräysten antamiseen esimerkiksi yksittäisiä työtehtäviä koskien.

Hyvällä sopimuksella vältät monta ongelmaa

Erimielisyydet ja epäselvyydet ovat usein seurausta siitä, ettei asioista ole sovittu riittävän selvästi etukäteen. Palvelumme ohjeistamana muotoilet selkeät ja samalla riittävän väljät ehdot, jotka eivät rajoita liikaa työnantajan työnjohto-oikeutta. Voit ehkäistä ennalta monia mahdollisia ongelmia sisällyttämällä johtajasopimukseen tarkat ehdot esimerkiksi johtajan sivutoimista, immateriaalioikeuksista, salassapidosta sekä kilpailukiellosta. Epäselvyyksien sekä muiden ongelmien selvittäminen jälkikäteen on aina kallista, tunteita kuohuttavaa ja aikaa vievää.

Docue on apunasi myös työsuhteen päättämistilanteissa

Työsuhde päättyy yleensä määräaikaisen työsopimuksen päättymiseen tai jommankumman osapuolen tekemään irtisanomiseen. Lisäksi työsuhde on mahdollista päättää yhteisin sopimuksin. Jos käy niin valitettavasti, että työsuhde pitää päättää, ei huolta – Docue tarjoaa laadukkaat mallisisällöt myös näihin tilanteisiin. Tutustu esimerkiksi seuraaviin juristiemme laatimiin ja ylläpitämiin asiakirjamalleihin:


Tags: johtajasopimusmalli, johtajasopimus pohja, johtajasopimukset, kilpailukielto johtajasopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 8.3.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion