Houkuttelukielto – suojaa yrityksesi työntekijät ja asiakkaat

Houkuttelukiellolla pyritään estämään, että johtotehtävissä oleva avainhenkilö houkuttelisi yrityksen työntekijöitä tai asiakkaita toiseen yritykseen. Tähän on tyypillisesti vaara, jos avainhenkilö irtisanoutuu ja menee kilpailijalle tai perustaa itse kilpailevan yrityksen.

Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 2.6.2023
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

Milloin houkuttelukiellosta kannattaa sopia?

Johtajat ja toimitusjohtajat: Houkuttelukiellosta sovitaan tavanomaisesti johtotehtävissä olevan avainhenkilön – eli johtajan tai toimitusjohtajan – kanssa. Tässä artikkelissa johtajalla tarkoitetaan johtavassa asemassa olevaa työntekijää, ja toimitusjohtajalla operatiivisen toiminnan johtajaa, joka ei ole työsuhteessa yritykseen.

Sovi tarvittaessa: Houkuttelukiellosta kannattaa sopia, jos on olemassa mahdollisuus, että johtaja tai toimitusjohtaja siirtyisi muihin hommiin ja veisi muutaman työntekijän tai asiakkaan mukanaan. Houkuttelukiellosta sopimista puoltavat johtajan korkea asema ja vahvat välit yrityksen työntekijöihin tai asiakkaisiin.

Laadi houkuttelukiellon sisältävä johtaja- tai toimitusjohtajasopimus Docuen palvelussa:

Mallit ovat juristien kehittämiä ja ylläpitämiä, ja ne muuntuvat modernin teknologian avulla jopa satoihin eri tilanteisiin.

Määrittele houkuttelukiellon laajuus tarkasti

Houkuttelukieltoa koskevassa ehdossa kannattaa määritellä tarkasti, mihin tahoihin houkuttelukielto kohdistuu. Kiellon voidaan sopia koskevan esimerkiksi yrityksen työntekijöitä, asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita (“prospekteja”). Laajimmillaan houkuttelukielto voidaan ulottaa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöihin, asiakkaisiin ja prospekteihin.

Houkuttelukielto voi kohdistua myös työsuhteen jälkeiseen aikaan

Houkuttelukiellon sovitaan yleensä olevan voimassa sekä työ- tai toimisuhteen aikana että tietyn ajan sen päättymisen jälkeen. Houkuttelukiellolle ei ole laissa asetettu enimmäispituutta. Kiellon pituuden tulee kuitenkin olla kohtuullinen, tyypillisesti 3–12 kuukautta työ- tai toimisuhteen päättymisestä.

Tehosta houkuttelukieltoa sopimussakolla

Houkuttelukiellon rikkomisen sanktioksi kannattaa asettaa riittävän korkea sopimussakko. Jos johtaja tai toimitusjohtaja rikkoo kieltoa, hänen tulee maksaa sakko.

Ilman sopimussakkoa kiellon rikkomisesta aiheutuneet vahingot pitää pystyä näyttämään toteen, jotta olisi mahdollisuus vahingonkorvauksiin. Sopimussakon etuna on, että se tulee maksettavaksi lähtökohtaisesti kaikissa sopimusrikkomuksissa, olipa näyttöä vahingosta tai ei. Sakko sopii erinomaisesti houkuttelukiellon tehosteeksi, koska esimerkiksi arvokkaan työntekijän menetystä on vaikea mitata rahassa.

Perustele houkuttelukielto huolellisesti

Yksilön toimintavapautta rajoittaviin ehtoihin suhtaudutaan lähtökohtaisesti pidättyväisesti. Houkuttelukieltokaan ei sido sitoumuksen antajaa siltä osin kuin se on kohtuuton. Jos perustelet jo sopimuksessa, miksi houkuttelukielto on erityisen tarpeen, parannat mahdollisuuksiasi, että se katsotaan päteväksi (viime kädessä tuomioistuimessa).

Huomaa, että houkuttelukielto voi tietyissä tilanteissa rinnastua kilpailukieltoon

Kilpailukiellolla tarkoitetaan sopimusta tai ehtoa, joka rajoittaa työntekijän oikeutta harjoittaa kilpailevaa toimintaa työsuhteen päättymisen jälkeen. Houkuttelukielto on lähtökohtaisesti eri asia kuin tarkoin säännelty kilpailukielto. Oikeuskäytännössä työntekijälle asetetun asiakkaiden houkuttelukiellon on kuitenkin tietyissä tilanteissa katsottu rinnastuvan kilpailukieltoon. Jos näin on, houkuttelukieltoon on sovellettava kilpailukieltoja koskevaa sääntelyä. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että kiellolle on oltava erityisen painava syy ja kiellon voimassaoloajalta on maksettava työntekijälle korvausta.

Sovi etukäteen, vältä riitely jälkikäteen

Hyvä johtaja- tai toimitusjohtajasopimus voi pelastaa monelta riidalta. Samalla se on näyte yrityksen asioiden ammattimaisesta hoidosta, mikä on usein johtavassa asemassa olevalle tärkeää.

Houkuttelukiellosta ja monista muista seikoista sovit vaivattomasti juristiemme suunnittelemilla asiakirjamalleilla:

Lue työsopimuspohjaa käsittelevästä artikkelistamme tärkeimmät kohdat, jotka sinun kannattaa työnantajana muistaa työsopimusta laatiessasi. Samat lainalaisuudet pätevät, olipa sitten kyseessä niin sanottu rivityöntekijä tai johtaja.

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta