Houkuttelukielto – suojaa yrityksesi työntekijät ja asiakkaat

Houkuttelukiellolla pyritään estämään, ettei johtotehtävissä oleva avainhenkilö houkuttelisi yrityksen työntekijöitä tai asiakkaita toiseen yritykseen. Tähän on tyypillisesti vaara, jos avainhenkilö irtisanoutuu ja menee kilpailijalle tai perustaa itse kilpailevan yrityksen.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 2 minuuttia

Milloin houkuttelukiellosta kannattaa sopia?

Johtajat ja toimitusjohtajat: Houkuttelukiellosta sovitaan tavanomaisesti johtotehtävissä olevan avainhenkilön – eli johtajan tai toimitusjohtajan – kanssa. Tässä artikkelissa johtajalla tarkoitetaan johtavassa asemassa olevaa työntekijää, ja toimitusjohtajalla operatiivisen toiminnan johtajaa, joka ei ole työsuhteessa yritykseen.

Sovi aina: Houkuttelukiellosta kannattaa sopia, jos on olemassa pienikin mahdollisuus, että johtaja tai toimitusjohtaja siirtyisi muihin hommiin ja veisi muutaman työntekijän tai asiakkaan mukanaan. Käytännössä tällainen mahdollisuus on olemassa aina, minkä vuoksi houkuttelukiellosta kannattaa sopia poikkeuksetta – haittaa siitä ei ainakaan ole.

Laadi houkuttelukiellon sisältävä johtaja- tai toimitusjohtajasopimus Docuen palvelussa:

Mallit ovat juristien kehittämiä ja ylläpitämiä, ja ne muuntuvat modernin teknologian avulla jopa satoihin eri tilanteisiin.

Määrittele houkuttelukiellon laajuus tarkasti

Houkuttelukieltoa koskevassa ehdossa kannattaa määritellä tarkasti, mihin tahoihin houkuttelukielto kohdistuu. Kiellon voidaan sopia koskevan esimerkiksi yrityksen työntekijöitä, asiakkaita ja potentiaalisia asiakkaita (“liidejä”). Laajimmillaan houkuttelukielto voidaan ulottaa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijöihin, asiakkaisiin ja liideihin.

Houkuttelukielto voi kohdistua myös työsuhteen jälkeiseen aikaan

Houkuttelukiellon sovitaan yleensä olevan voimassa sekä työsuhteen aikana että tietyn ajan työsuhteen päättymisen jälkeen. Houkuttelukiellolle ei ole laissa asetettu enimmäispituutta toisin kuin kilpailukiellolle. Kiellon pituuden tulee kuitenkin olla kohtuullinen, tyypillisesti 6–12 kuukautta työsuhteen päättymisestä.

Tehosta houkuttelukieltoa sopimussakolla

Houkuttelukiellon rikkomisen sanktioksi kannattaa asettaa riittävän korkea sopimussakko. Jos johtaja tai toimitusjohtaja rikkoo kieltoa, hänen tulee maksaa sakko.

Ilman sopimussakkoa kiellon rikkomisesta aiheutuneet vahingot pitää pystyä näyttämään toteen, jotta olisi mahdollisuus vahingonkorvauksiin. Sopimussakon etuna on, että se tulee maksettavaksi lähtökohtaisesti kaikissa sopimusrikkomuksissa, olipa näyttöä vahingosta tai ei. Sakko sopii erinomaisesti houkuttelukiellon tehosteeksi, koska esimerkiksi arvokkaan työntekijän menetystä on vaikea mitata rahassa.

Perustele houkuttelukielto huolellisesti

Kilpailunrajoituksiin suhtaudutaan lähtökohtaisesti pidättyväisesti. Houkuttelukieltokaan ei sido sitoumuksen antajaa siltä osin kuin se kohtuuttomasti rajoittaa hänen toimintavapauttaan. Jos perustelet jo sopimuksessa, miksi houkuttelukielto on erityisen tarpeen, parannat mahdollisuuksiasi, että se katsotaan päteväksi (viime kädessä tuomioistuimessa).

Sovi etukäteen, vältä riitely jälkikäteen

Hyvä johtaja- tai toimitusjohtajasopimus voi pelastaa monelta riidalta. Samalla se on näyte yrityksen asioiden ammattimaisesta hoidosta, mikä on usein johtavassa asemassa olevalle tärkeää.

Houkuttelukiellosta ja monista muista seikoista sovit vaivattomasti juristiemme suunnittelemilla asiakirjamalleilla:

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile maksutta