Asiakirjamallit

Johtajasopimus, SV [Chefsavtal]

Johtajasopimus tarkoittaa johtavassa asemassa olevan työntekijän kanssa solmittavaa työsopimusta. Sopimukseen otetaan monessa tapauksessa enemmän työsuhde-etuja kuin tavanomaiseen työsopimukseen. Toisaalta näiden vastapainoksi sopimuksessa sovitaan monesti myös kielloista ja rajoituksista. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 29.5.2023

Mitä johtajasopimus tarkoittaa?

Tässä asiakirjamallissamme johtajalla tarkoitetaan työntekijää, joka toimii yhtiön operatiivisessa toiminnassa johtavassa asemassa. Muihin työntekijöihin nähden johtajan työsuhteeseen liittyy pieniä eroja. Itsenäistä johtamistehtävää hoitavan johtajan työhön ei esimerkiksi sovelleta työaikalakia ylityökorvauksineen ja lepoaikoineen. Johtajan kilpailukielto voidaan tämän vastuullisen aseman vuoksi asettaa pidemmäksi kuin muilla työntekijöillä.

Johtajasopimuksella puolestaan tarkoitetaan edellä mainitun johtajan ja yhtiön välistä työsopimusta. Huomaa, että jos tarkoituksenasi on laatia sopimus toimitusjohtajalle, hyödynnä tähän erillistä toimitusjohtajasopimuksen malliamme.

Laadukkaalla sopimuksella minimoit riskejä

Johtajasopimuksen mallillamme voit muotoilla selkeät, mutta työnantajan työnjohto-oikeudelle riittävästi liikkumavaraa jättävät ehdot omaan sopimukseesi. Sisällyttämällä johtajasopimukseen täsmälliset ehdot esimerkiksi johtajan sivutoimista sekä esimerkiksi immateriaalioikeuksista, salassapitovelvollisuudesta ja kilpailukielloista voit helposti välttää jälkikäteisiä erimielisyyksiä ja epäselvyyksiä. Tällöin asioiden jälkikäteinen selvittäminen ei vie ylimääräistä aikaa ja rahaa.

Tällä asiakirjamallilla laadit helposti laadukkaan, ruotsinkielisen johtajasopimuksen. Mallillamme varmistat, että kaikki oleellinen on huomioitu sopimuksessa ja saat samalla räätälöityä sopimuksen yksilöllisiin tarpeisiisi sopivaksi.

Lainsäädäntö FI
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Juristin päivittämä 29.5.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023