Sopimusriskien hallinta – huomioi nämä kolme tilannetta

Jokaiseen sopimukseen liittyy riskejä. Vastapuoli voi riitauttaa sopimuksen olemassaolon, tulkita sen ehtoja eri tavalla tai tehdä jopa tietoisen sopimusrikkomuksen. Sopimusriskien hallinnalla pyritään siihen, etteivät tällaisten yllättävien tilanteiden seuraukset koituisi yritykselle liian raskaiksi.

Kirjoittaja Docue
Päivitetty 15.9.2021
Arvioitu lukuaika 2 minuuttia

Sopimusriskit voivat käytännössä liittyä kolmeen erilaiseen tilanteeseen. Sopimusriskien hallinta on kuitenkin kaikissa näissä tilanteissa mahdollista ja siihen kannattaa panostaa, jotta riskien mahdollisesti realisoituessa vahingot jäävät kohtuullisiksi.

1. Vastapuoli riitauttaa sopimuksen olemassaolon

Sopimusosapuoli saattaa vilpillisen mielen tai aidon epäselvyyden vuoksi väittää, että osapuolten välille ei ole lainkaan syntynyt sopimusta. Tämä voi olla hankala tilanne toiselle sopijaosapuolelle, joka on saattanut esimerkiksi tehdä suuriakin liiketoimintaansa liittyviä päätöksiä luottaen sopimuksen toteutumiseen.

Tällaiseen sopimuksen olemassaoloa koskevaan väitteeseen voi varautua etukäteisesti tekemällä sopimukset kirjallisesti. Sopimusriskien hallinta on tehokasta, kun sopimus pystytään jälkikäteenkin todistamaan. Lisäksi sähköisen allekirjoituksen avulla on mahdollista määrittää sopimuksen tarkka syntymisajankohta sekä saada vahva näyttö siitä, että sopimuksen on allekirjoittanut juuri tietty henkilö. 

2. Vastapuoli tulkitsee sopimusta eri tavalla

Sopimussuhteeseen liittyy myös riski siitä, että osapuolet ovat eri mieltä sopimusehtojen merkityksestä. Väljät maininnat ja määritelmät voivat johtaa tilanteeseen, jossa kumpikin osapuoli tulkitsee niitä omaksi edukseen. 

Onnistunut sopimusriskien hallinta sisältää sopimusehtojen yksityiskohtaisen määrittelyn kirjallisessa sopimuksessa. Tähän kannattaa kiinnittää huomiota yksinkertaisiltakin tuntuvissa oikeustoimissa. Sopimuksen kohteen tarkan määrittelyn lisäksi on usein tarpeen sopia esimerkiksi palkkion/hinnan tarkasta muodostumisesta, maksuehdoista sekä toimituksen aikataulusta.

3. Vastapuoli tietoisesti tai välinpitämättömyyttään rikkoo sopimusta

Toisinaan kirjallisesta ja selkeästä sopimuksesta huolimatta sopimuskumppani jättää täyttämättä hänelle kuuluvat velvoitteet, jolloin kyseessä on sopimusrikkomus. Myös tällaisiin tilanteisiin voi varautua sopimuksen tekovaiheessa.

Riittävän korkea sopimussakko ja tarkoituksenmukaiset vastuunrajoitusehdot sitouttavat osapuolia sopimukseen ja ovat siten osa sopimusriskien hallintaa. Kun sopimuksen rikkomisesta aiheutuu rikkojalle merkittävä taloudellinen haitta, on osapuolella kannustin toteuttaa velvoitteet sovitusti.

Ratkaisu: hyödynnä juristien laatimia mallisisältöjä sopimuksissasi

Docuen palvelussa voit laatia sopimuksesi kätevästi ja laadukkaasti. Palvelu sisältää juristien laatimat mallisisällöt yli 200 erilaiseen oikeustoimen tyyppiin. Palvelu myös neuvoo sinua keskeisissä kohdissa, kun laadit sopimustasi. Lisäksi sopimusriskien hallinta helpottuu yrityksen sisällä, kun kaikki tehdyt sopimukset arkistoituvat samaan paikkaan ja kun sopimuksissa käytetyt sisällöt ovat yhteneväisiä.

Lue lisää ja tutustu esimerkiksi seuraaviin sopimuksiimme: 

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile maksutta