Asiakirjamallit

Jälleenmyyntisopimus

Jälleenmyyntisopimuksella tuotteiden valmistaja tai valmistuttaja sitoutuu myymään tuotteitaan jälleenmyyjälle, joka taas myy ne edelleen loppuasiakkaille. Jälleenmyyntisopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Jälleenmyyntisopimus vai kauppaedustajasopimus?

Sama käyttötarkoitus: Sekä jälleenmyyntisopimuksen että kauppaedustajasopimuksen tarkoituksena on edistää valmistajan tuotteiden markkinointia ja myyntiä. Molempia sopimustyyppejä voidaan käyttää osana yrityksen kansainvälistymistä. Samanlaisesta käyttötarkoituksestaan huolimatta jälleenmyyntisopimus ja kauppaedustajasopimus eroavat merkittäviltä osin toisistaan.

Toiminnan itsenäisyys: Jälleenmyyjä toimii omaan lukuunsa ostaen tuotteet ensin valmistajalta ja myyden ne edelleen loppuasiakkaille. Jälleenmyyjä tulee itse tekemiensä myyntisopimusten osapuoleksi ja kantaa riskin esimerkiksi loppuasiakkaiden maksukyvyttömyydestä. Sen sijaan kauppaedustaja toimii päämiehen lukuun hankkien tälle tuotteista tarjouksia, jotka päämies hyväksyy tai hylkää. Toisinaan kauppaedustajalla on myös valtuus tehdä kauppasopimuksia päämiehen puolesta. Kauppaedustaja toisin sanoen välittää sopimuksia päämiehen ja asiakkaiden välille eikä tule itse syntyvien sopimusten osapuoleksi.

Jälleenmyyntisopimus on järkevää solmia silloin, kun halutaan, että jälleenmyyjä myy tuotteita itsenäisesti ja omalla riskillään. Jos taas tavoitteena on säilyttää tiukempi kontrolli tuotteiden markkinoinnin ja myynnin suhteen, on kauppaedustajasopimus parempi vaihtoehto. Palvelumme sisältää erillisen kauppaedustajasopimuksen mallin.

Kirjallisella sopimuksella vältät riitoja ja epäselvyyksiä

Kirjallinen muoto kannattaa: Jälleenmyyntisopimus on aina syytä tehdä kirjallisena – näin vältetään monet epäselvyydet ja riitatilanteet. Sopimuksesta kumpikin osapuoli voi tarkastaa, mitä on sovittu. Suuri osa riidoista ei johdu jommankumman sopijapuolen epärehellisyydestä, vaan siitä, että jo sopimuksen tekohetkellä sopijapuolten käsitykset sopimuksen sisällöstä erosivat toisistaan. Kirjallinen sopimus suojaa siis paitsi epärehellisyydeltä myös vilpittömiltä väärinkäsityksiltä.

Kirjaa kaikki ehdot: Jälleenmyynnin kaikki keskeiset ehdot kannattaa kirjata sopimukseen. Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan alan tapaa ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Ne eivät välttämättä sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten, minkä vuoksi seikkaperäinen sopiminen on suositeltavaa.

Miten laadin jälleenmyyntisopimuksen helpoiten?

Docuen palvelussa laadit vaivatta tarpeisiisi sopivan jälleenmyyntisopimuksen. Voit laatia allekirjoitusvalmiin sopimuksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin – tarkkaan kehitetyt malliehtomme muuntuvat tilanteesi mukaan. Lisäksi palvelu ohjaa sinua eri kohdissa ja neuvoo, mitä on syytä ottaa huomioon eri vaihtoehdoissa. Kysymyksessä ei siis ole perinteinen yksittäinen jälleenmyyntisopimuksen pohja tai lomakepohja, vaan moderni teknologia, joka auttaa sinua laadukkaan ja tasapainoisen lopputuloksen saavuttamisessa.

Juristien laatimat malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Jälleenmyyntisopimuksen mallimme sisältää vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuvat malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

 • Sopimustuotteiden ja sopimusalueen määrittely
 • Jälleenmyyjän aseman määrittely
 • Hinnasto ja maksuehdot
 • Tilaus- ja toimitusehdot
 • Jälleenmyyntihinnat
 • Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
 • Alihankkijoiden käyttäminen
 • Immateriaalioikeudet (esim. tavaramerkit ja tekijänoikeudet)
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Kilpailukielto
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
 • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. välitysmenettely, jota kutsutaan myös välimiesmenettelyksi, tai yleinen tuomioistuinmenettely)
 • Sovellettava laki (Suomen vai jonkun muun valtion)

Jos et halua hyödyntää malliehtojamme, voit kirjoittaa sisältöjä vapaasti myös itse.

Mihin seikkoihin jälleenmyyntisopimuksessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota?

 1. Sopimustuotteiden määrittely: Jälleenmyytävät tuotteet kannattaa määritellä riittävän tarkasti. Samalla valmistajalle kannattaa varata mahdollisuus tuoteluettelon yksipuoliseen muuttamiseen – tämä onnistuu sisällyttämällä sopimukseen muutosoikeutta koskevan ehdon. Jos valmistaja esimerkiksi aloittaa uuden tuotteen valmistamisen, tulee kyseinen tuote tällöin sopimuksen piiriin valmistajan yksipuolisella päätöksellä. Jollei yksipuolisesta muutosoikeudesta ole sovittu ja sopimuksen piiriin kuuluvat tuotteet on lueteltu tyhjentävästi, edellyttää uuden tuotteen sisällyttäminen sopimukseen uutta sopimusta tai aiemman sopimuksen muuttamista – ja jälleenmyyjän suostumusta.

 2. Kilpailulainsäädännön asettamat rajoitukset: Kilpailuoikeudelliset säännökset rajoittavat osapuolten sopimusvapautta. Kilpailulainsäädäntö kieltää esimerkiksi markkinoiden jakamisen alueittain tai asiakkaittain sekä kiinteiden jälleenmyyntihintojen asettamisen. Lisäksi kilpailulainsäädäntö rajoittaa jälleenmyyjän kilpailukiellosta sopimista siten, että kilpailukielto saa olla voimassa ainoastaan jälleenmyyntisopimuksen voimassaoloaikana ja tällöinkin enintään viiden vuoden ajan. Jos siis haluat ottaa sopimukseen kilpailua rajoittavia ehtoja, muista varmistaa, että ne ovat kilpailulainsäädännön mukaisia.

 3. Liikesalaisuuksien salassapito: Liikesalaisuuksien suojaaminen on niin keskeistä, että niiden salassapidosta sovitaan rutinoituneesti lähes kaikissa jälleenmyyntisopimuksissa. Salassapitovelvoitetta kannattaa tehostaa riittävän suurella sopimussakolla. Sopimussakon teho perustuu siihen, että se tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi kaikissa sopimusrikkomuksissa, olipa näyttöä vahingosta tai ei.

Docuella kuka tahansa osaa laatia juridisesti päteviä asiakirjoja

Docuen palvelussa laadit kaikki asiakassuhteisiin, yrityshallintoon ja työsuhteisiin liittyvät asiakirjat vaivattomasti ja budjettia kaatamatta. Tutustu esimerkiksi seuraaviin asiakkaidemme rakastamiin malleihin:

Kaikki palvelumme asiakirjamallit ovat juristiemme laatimia ja ylläpitämiä.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 3.6.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion