Asiakirjamallit

Asiakassopimus

Asiakassopimus on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimus, jossa sovitaan palvelun tarjoamisesta ja sen ehdoista. Tämä malli sopii sekä määräaikaisesta että toistaiseksi voimassa olevasta asiakkuudesta sopimiseen. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 13.12.2023

Mikä on asiakassopimus?

Palvelun hankkimista koskeva sopimus: Asiakassopimus on sopimus, jossa sovitaan palvelun tilaamisesta ja sen toteuttamisen ehdoista. Lähes mikä tahansa yritysten välinen palvelua koskeva sopimus voi olla nimeltään asiakassopimus. Tyypillisiä palveluita ovat esimerkiksi erilaiset asiantuntijapalvelut, kuten koulutukset, valmennukset ja luovan työn tekeminen.

Monta nimitystä: Asiakassopimuksia voidaan kutsua myös esimerkiksi palvelusopimuksiksi tai toimeksiantosopimuksiksi – riippuen siitä, mistä sopimuksessa tarkkaan ottaen sovitaan. Asiakassopimus koskee yleensä toistaiseksi voimassa olevia yhteistyösuhteita, kun taas esimerkiksi toimeksiantosopimus sopii yleensä paremmin lyhyempiin töihin.

Vapaamuotoinen sisältö: Yritysten välisiin sopimuksiin pätee laaja sopimisvapaus. Osapuolet voivatkin varsin vapaasti muotoilla asiakassopimuksensa haluamallaan tavalla.

Laadi kirjallisesti, vältä ongelmat

Kirjallinen sopiminen kannattaa: Asiakassopimus on riitatilanteiden ja epäselvyyksien välttämiseksi aina suositeltavaa tehdä kirjallisena. Kirjallinen sopimus suojaa paitsi osapuolten epärehellisyydeltä myös vilpittömiltä väärinymmärryksiltä.

Kattavilla ehdoilla suojaudut epäselvyyksiltä: Asiakassopimukseen kannattaa ottaa kaikki palvelun keskeiset ehdot. Jos jostain ehdosta ei ole erikseen sovittu, sovelletaan alan tapaa ja sopimusoikeuden yleisiä periaatteita. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa osapuolten tarpeita, joten ehdoista kannattaa sopia yksilöllisesti.

Mitkä ovat asiakassopimuksen tärkeimmät ehdot?

 1. Palvelun sisältö ja laajuus: Palvelun sisältöä koskevat ehdot ovat asiakassopimuksen riitaherkimpiä kohtia. Palvelun laajuus ja siltä odotettu taso ovat erityisen alttiita erimielisyyksille, joten ne kannattaa kirjata sopimukseen kattavasti.

 2. Aikataulu: Työn keston ja valmistumisajan jälkikäteinen selvittely voi olla hermoja raastavaa. Viivästyksestä voi lisäksi aiheutua taloudellista vahinkoa. Huolellisesti laadittu asiakassopimus kertoo selkeästi, mitä palvelun aikataulusta ja sen laiminlyönnin seurauksista on sovittu.

 3. Salassapitovelvollisuus: Erityisesti palveluissa, joiden osana yrityksillä on tavalla tai toisella pääsy toistensa arkaluontoisiin tietoihin, sovitaan vakiintuneesti osapuolten liikesalaisuuksia suojaavasta salassapitoehdosta. Salassapitovelvoitetta kannattaa tehostaa riittävän suurella sopimussakolla.

Tutustu muihin asiakassopimuksen tärkeimpiin ehtoihin palvelusopimuspohja-artikkelistamme.

Millainen on hyvä asiakassopimus?

Hyvä asiakassopimus ennakoi: Laadukas asiakassopimus varautuu jo ennalta tavallisimpiin ongelmatilanteisiin. Edellä mainittujen ehtojen lisäksi yrittäjän kannattaa kirjata asiakassopimukseen nimenomaiset ehdot ainakin seuraavien tilanteiden varalta:

 • Palvelua ei voida toteuttaa asiakkaasta johtuvasta syystä.
 • Palvelu ei vastaa toivottua laatua.
 • Asiakas ei myötävaikuta palvelun toteuttamiseen.
 • Toinen osapuoli houkuttelee kumppaniyrityksen tiettyä työntekijää tai asiakkaita itselleen.

Mitä kohtia Docuen asiakassopimusmalli sisältää?

Malliehdot satoihin tilanteisiin: Asiakassopimuksen mallimme sisältää juristiemme laatimat laadukkaat malliehdot kaikkiin edellä mainittuihin tilanteisiin. Asiakassopimusmallistamme löydät esimerkiksi seuraavat malliehdot:

 • Palvelun sisältö
 • Palkkio ja maksuehdot
 • Aikataulu ja sopimuksen voimassaolo
 • Kulujen korvaaminen
 • Osapuolten yleiset oikeudet ja velvollisuudet
 • Alihankkijoiden käyttäminen
 • Salassapito
 • Immateriaalioikeudet
 • Kilpailukielto
 • Houkuttelukielto
 • Sopimuksen tulkinta
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset
 • Sopimuksen siirto kolmannelle
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Voit tarvittaessa helposti muokata valmiita malliehtoja sekä lisätä omia sopimuskohtiasi.

Teen asiakassopimuksia lähes päivittäin. Miten Docue tehostaa niiden laadintaa?

Vältä monistuvat virheet: Yrityksesi etuna on varmistaa, että lähes samansisältöisenä toistuvat sopimukset on muotoiltu mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Virheitä ja epäselvyyksiä kannattaa välttää, sillä ne kertautuvat sopimusten määrän kasvaessa.

Automatisoi toistuva työ: Docuen älykkäässä asiakassopimusmallissa ei ole kysymys yksittäisestä pohjasta tai lomakepohjasta, vaan älykkäästä mallista, joka muuntuu käyttötarpeittesi mukaan. Palvelu rakentaa tekemiesi valintojen pohjalta sopimuksesi muotoiluineen ja sisältöineen allekirjoitusvalmiiseen muotoon. Lopputulos ei sisällä mitään ylimääräistä. Jatkossa voit monistaa tekemäsi sopimuksen vastaaviin tilanteisiin.

Miten Docuen asiakassopimusmalli toimii?

Laadukas asiakassopimus syntyy Docuella vaivattomasti seuraavien helppojen vaiheiden kautta:

 1. Valitse sopimukseesi tulevat ehdot valmiista listasta.
 2. Palvelu kysyy sinulta kohta kohdalta kysymyksiä. Vastaustesi perusteella automaatio muotoilee sopimussisällöt puolestasi.
 3. Palvelu neuvoo sinua lain ja vakiintuneen sopimuskäytännön perusteella ehtojen laadinnassa.
 4. Osapuolet allekirjoittavat valmiin sopimuksen sähköisesti puhelimella tai tietokoneella.
 5. Sopimus tallentuu automaattisesti yrityksesi käyttäjätilille. Pääset siihen myöhemmin käsiksi suoraan tietokoneella tai puhelimella. Myös toinen osapuoli saa oman sopimuskappaleensa digitaalisesti.
 6. Voit helposti muokata ja monistaa kerran tekemääsi asiakassopimusta myöhempiä sopimuksia varten.

Docuella kuka tahansa osaa laatia juridisesti päteviä asiakirjoja

Asiakirjamallit kaikkiin tilanteisiiin: Docuen avulla laadit kaikki asiakassuhteisiin, yrityshallintoon ja työsuhteisiin liittyvät asiakirjat vaivattomasti ja budjettia kaatamatta. Meiltä saat käyttövalmiit sisällöt yritystoiminnan eri tilanteissa tarvittaviin asiakirjoihin, sähköisen allekirjoituksen ja tietoturvallisen tallennuksen. Tutustu esimerkiksi seuraaviin suosittuihin asiakirjamalleihimme:


Tags: asiakassopimus, asiakassopimus malli, asiakassopimus palvelu, yritysten välinen asiakassopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 13.12.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion