Asiakirjamallit

Lomautuksen ennakkoselvitys, EN [Advance explanation of lay-off]

Kun lomautustarve on tullut työnantajan tietoon, työntekijälle on annettava siitä viipymättä ennakkoselvitys. Ennakkoselvitys on ikään kuin ennakkovaroitus tulevasta lomautuksesta. Tämä ennakkoselvityksen malli on englanniksi. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti
Aiheet Juristin päivittämä 17.11.2023

Työntekijöitä tulee alustavasti informoida heti, kun lomautus on vääjäämätön

Lomauttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhde ei pääty. Kun lomautustarve on syntynyt, työnantajan tulee viipymättä esittää työntekijöille tai työntekijöiden edustajalle suunniteltua lomautusta koskeva ennakkoselvitys. Ennakkoselvityksestä tulee käydä ilmi lomautuksen perusteet sekä sen arvioitu laajuus, toteuttamistapa, alkamisajankohta ja kesto.

Hyödynnä juristiemme laatimat englanninkieliset mallisisällöt

Englanninkielisen ennakkoselvityksen laatiminen onnistuu helpoiten juristiemme laatimalla ennakkoselvityksen mallilla. Palvelumme kysyy sinulta kysymyksiä ja muotoilee englanninkieliset juridiset lausekkeet automaattisesti antamiesi vastausten perusteella. Kysymyksessä ei siis ole yksittäinen pohja, vaan älykäs ennakkoselvityksen malli, joka muuntuu tilanteeseesi sopivaksi.

Selvitys on syytä antaa todisteellisesti

Selvitys on syytä antaa kirjallisesti ja todisteellisesti, jotta työnantaja voi jälkikäteisesti näyttää täyttäneensä selvitysvelvollisuutensa. Voit pyytää asiakirjaan selvityksen vastaanottajan allekirjoituksen Docuen sähköisellä allekirjoituksella, jolloin tapahtumista jää aikaleimat ja muut tekniset todisteet tulevaisuuden varalta.

Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti
Aiheet Juristin päivittämä 17.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion