Asiakirjamallit

Lomautusilmoitus, SV [Meddelande om permittering]

Pikavalinnoin laadittava ruotsinkielinen lomautusilmoitus, jolla ilmoitat helposti lomautuksen perusteen, alkamisajankohdan ja keston. Ilmoitus on annettava työntekijälle vähintään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Lue lisää
Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Päivitetty 25. lokak. 2022
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Lomautus eli työnteon ja palkanmaksun tilapäinen keskeytys

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun tilapäistä keskeyttämistä työsuhdetta katkaisematta. Työnantaja saa lomauttaa työntekijän kahdella perusteella: 1) on olemassa taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanomiseen; tai 2) tarjottava työ on tilapäisesti vähentynyt. Lisäksi molemmissa tapauksissa edellytetään, ettei työntekijä ole kohtuudella sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin.

Lomautuksesta ilmoitettava vähintään 14 päivää etukäteen

Työnantajan on ilmoitettava lomautuksesta työntekijälle vähintään 14 päivää ennen sen alkamista, ellei työehtosopimuksessa ole toisin sovittu. Lomautusilmoituksessa tulee selventää lomautuksen peruste, alkamisajankohta ja kesto tai – mikäli tarkka kesto ei ole vielä tiedossa – arvioitu kesto. Työntekijän lisäksi ilmoitus on annettava tiedoksi työntekijöiden edustajalle, kuten luottamusmiehelle tai luottamusvaltuutetulle.

Ilmoitusvelvollisuutta ei poikkeuksellisesti ole palkattoman poissaolon aikana

Lomautuksesta ei poikkeuksellisesti tarvitse ilmoittaa, jos työnantajalla ei ole muun syyn kuin lomautuksen vuoksi velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa lomautusaikana. Tällainen syy voi olla esimerkiksi perhe- tai opintovapaa. Näissäkin tilanteissa lomautusilmoitus kannattaa antaa siltä varalta, että työntekijän palkaton poissaolo keskeytyisi ennakoitua aiemmin.

Lomautusilmoitus ruotsiksi – laadit sen helpoiten Docuen palvelussa

Ruotsinkielisen lomautusilmoituksen laadit helpoiten Docuen lomautusilmoituksen mallilla. Palvelu kysyy sinulta vaihe vaiheelta, millaista lomautusta olet toteuttamassa (esim. lomautuksen peruste, lomautuksen kesto) ja lisää asiakirjaan automaattisesti tilanteeseesi räätälöidyt ruotsinkieliset mallisisällöt.

Kyseessä ei siis ole perinteinen lomautusilmoituspohja, vaan älykäs teknologia, jolla laadit laadukkaan ja juridisesti pätevän lomautusilmoituksen parhaimmillaan hiirenklikkauksin. Malli on juristiemme kehittämä, ja sitä päivitetään säännöllisesti vastaamaan ajantasaista lainsäädäntöä.

Todisteellisesti annettu ilmoitus turvaa työnantajan selustan

Pyytämällä lomautusilmoitukseen työntekijän sähköisen allekirjoituksen saat riidattoman todisteen siitä, että työntekijä on saanut ilmoituksen tiedoksi määräajassa. Vaihtoehtoisesti voit pyytää todistajaa allekirjoittamaan ilmoituksen, jos epäilet, ettei työntekijä allekirjoita sitä. Sähköinen allekirjoitus sisältyy Docuen palveluun.

Lainsäädäntö Suomi Suomi
Kieli sv Ruotsi
Aiheet Päivitetty 25. lokak. 2022
Laadi asiakirja

10 ilmaista sähköistä allekirjoitusta

Luomalla tilin Docueen yrityksesi tiedoilla saat 10 sähköistä allekirjoitusta maksutta.

Docueen luottaa jo yli 30 000 yritystä

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion