Asiakirjamallit

Kesätyösopimus

Kesätyösopimus on monesti nuoren työntekijän ensimmäinen työsopimus. Tekemällä kesätyösopimuksen kirjallisesti annat yrityksestäsi vastuullisen kuvan. Samalla saat parhaan suojan jälkikäteisiä epäselvyyksiä vastaan. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 31.5.2023

Kirjallinen kesätyösopimus pienentää riskejäsi työnantajana

Kesätyösopimuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Suullinen sopimus altistaa helposti jälkikäteisille erimielisyyksille, ja monesti työnantaja on tällöin heikommassa asemassa. Kesätyöntekijän työsopimus kannattaa siis aina tehdä kirjallisesti. Samalla parannat työnantajakuvaasi vastuullisena työnantajana.

Mitkä ovat kesätyösopimuksen tärkeimmät ehdot?

1. Työsuhteen kesto: Kesätyösopimukset ovat pääsääntöisesti määräaikaisia. Määräaikaisen työsopimuksen solmiminen edellyttää perusteltua syytä, joka on hyvä merkitä sopimukseen myös kesätyön kohdalla.

2. Koeaika: Työsopimukseen kannattaa ottaa maininta koeajasta, jonka kuluessa kummallakin osapuolella on oikeus purkaa työsopimus päättymään heti. Työnantajan näkökulmasta koeaika on oiva keino selvittää kesätyöntekijän soveltuvuus työhönsä. Huomaathan, että koeaika saa määräaikaisessa työsuhteessa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

3. Työtehtävät: Työntekijä on periaatteessa velvollinen tekemään vain sellaisia työtehtäviä, joista hänen kanssaan on sovittu. Jos esimerkiksi kesätyösopimuksessa on sovittu vain myyntitehtävistä, ei työnantaja voi yksipuolisesti määrätä työntekijää siivoustehtäviin. Työtehtävistä kannattaa tämän vuoksi sopia suurpiirteisesti ja niin, että työnantaja voi tarpeen tullen työnjohto-oikeutensa nojalla määrätä työntekijälle muitakin työtehtäviä.

Nuoria työntekijöitä suojataan erityissääntelyllä

Yleinen työlainsäädäntö koskee kesätyöntekijöitä siinä missä muitakin työntekijöitä. Lisäksi työlainsäädäntö sisältää nuoria eli alle 18-vuotiaita työntekijöitä suojaavaa erityissääntelyä.

Pääsääntö on, että työhön saadaan ottaa henkilö, joka on täyttänyt 15 vuotta ja suorittanut peruskoulun. Erityisin edellytyksin työhön saadaan ottaa 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana kyseisen iän täyttävä henkilö, jos työ ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen. Alle 15-vuotias saa olla kesätöissä korkeintaan puolet koulun loma-ajasta. Sen sijaan 15 vuotta täyttänyt saa työskennellä vaikka koko kesän.

Työhönottoiän lisäksi laissa rajoitetaan esimerkiksi nuoren työntekijän työtehtäviä sekä työajan pituutta ja sijoittelua.

Miten laadin kesätyösopimuksen helpoiten?

Laadukkaan kesätyösopimuksen laadit helpoiten Docuen kesätyösopimuksen mallilla. Malli sisältää juristiemme laatimat malliehdot, jotka muuntuvat pikavalinnoin juuri sinun tilanteeseesi sopivaksi. Kyseessä ei siis ole yksittäinen kesätyösopimuspohja, vaan yhdistelmä kymmeniä eri pohjia. Unohda perinteiset lomakepohjat ja puolivalmiit luonnokset – Docue hoitaa työn puolestasi.

Muille kuin kesätyösopimuksille on palvelussamme oma mallinsa, työsopimusmalli, joka on yksi palvelumme suosituimmista.

Muuntuvat malliehdot takaavat laadukkaan lopputuloksen

Tarjoamme muuntuvat malliehdot muun muassa seuraaviin kohtiin:

  • Työsuhteen kesto
  • Koeaika
  • Työtehtävät
  • Työntekopaikka
  • Työehtosopimus
  • Työaika
  • Palkka
  • Vuosiloma
  • Työvälineet
  • Salassapito

Voit halutessasi muokata vapaasti malliehtojamme tai lisätä omia ehtojasi. Malliehtojemme avulla laadukas työsopimus kesätyöstä syntyy hetkessä.

Miten allekirjoitan ja arkistoin tekemäni kesätyösopimuksen?

Kaikki Docuella laaditut asiakirjat tallentuvat automaattisesti palvelun suojattuun arkistoon, josta ne löytyvät vaivattomasti myöhemmin. Kun kesätyöntekijän työsopimus on valmis, voit lähettää työntekijälle sähköpostilla tai tekstiviestillä linkin, jonka kautta hän pääsee tarkastelemaan sopimusta. Kesätyösopimuksen allekirjoittaminen onnistuu helpoiten hyödyntämällä Docuen sähköistä allekirjoitusta. Jos sähköistä allekirjoitusta ei haluta käyttää, voi sopimuksen toki tulostaa ja allekirjoittaa käsin.


Tags: kesätyösopimus, kesätyöntekijän työsopimus, kesätyösopimus pohja, työsopimus kesätyö, kesätyö työsopimus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 31.5.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023