Asiakirjamallit

Liukuva työaika – sopimus

Liukuvan työajan sopimus mahdollistaa työntekijän säännöllisen työajan järjestämisen niin, että työntekijällä on tiettyjen reunaehtojen puitteissa oikeus itsenäisesti päättää työpäivänsä aloittamisen ja lopettamisen ajankohdat sekä työpäivänsä pituus. Liukuva työaika on käytössä miltei kaikissa asiantuntijatehtävissä, joissa työn lopputulos ei ole sidottu tarkasti tiettyyn aikaan ja paikkaan. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 11.3.2024

Työntekijälle laajempi vapaus päättää työajoistaan

Liukuvan työajan sopimus mahdollistaa työntekijän säännöllisen työajan järjestämisen niin, että työntekijällä on tiettyjen reunaehtojen puitteissa oikeus itsenäisesti päättää työpäivänsä aloittamisen ja lopettamisen ajankohdat sekä työpäivänsä pituus. Liukuva työaika on käytössä miltei kaikissa asiantuntijatehtävissä, joissa työn lopputulos ei ole sidottu tarkasti tiettyyn aikaan ja paikkaan.

Työntekijälle liukuva työaika voi mahdollistaa monenlaisia etuja, kuten joustavammat vapaa-ajan mahdollisuudet, hiljaisen toimiston työrauhan ja ruuhkien välttämisen. Työnantajalle syntyy taas parempi mahdollisuus resursoida sesonkitöitä tai muuta kiireistä aikaa, jolloin työtä on tarjolla enemmän kuin muina aikoina. Käytännössä myös kallista ylityötä pystytään välttämään helpommin.

Laadi liukuvan työajan sopimus palvelussamme

Liukuvan työajan sopimusmallillamme laadit vaivattomasti pätevän sopimuksen, joka sisältää kaikki lain edellyttämät kohdat. Älykäs liukuvan työajan sopimusmallimme sisältää lukuisia malliehtoja, joista voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi sopivat. Voit myös muokata ehtoja tai kirjoittaa omia sisältöjäsi.

Kysymyksessä ei ole siis yksittäinen pohja, vaan muuntuva asiakirjamalli, jolla laadit pätevän ja laadukkaan sopimuksen vaivatta. Lopputuloksena saat siistin, allekirjoitusvalmiin asiakirjan, jonka voit allekirjoittaa sähköisesti palvelussa. Asiakirja arkistoituu automaattisesti yrityksesi käyttäjätilille myös keskeneräisenä.

Mikäli työntekijän varsinainen työsopimus on vielä laatimatta, on siihen palvelussamme erillinen työsopimusmalli.

Mitä liukuvan työajan sopimuksen tulee sisältää?

Liukuvaa työaikaa koskevan sopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat asiat:

1) kiinteä työaika
2) työajan vuorokautinen liukumaraja ja liukuma-ajan sijoittaminen
3) lepoaikojen sijoittaminen
4) säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymä

Työnantajalla ja työntekijällä on melko laajat vapaudet sopia liukuman enimmäissaldosta ja vuorokautisista liukumarajoista. Tietyt rajoitukset on kuitenki syytä ottaa huomioon liukuvaa työaikaa suunniteltaessa.

Kiinteänä työaikana tulee olla aina töissä

Vaikka työnteko olisi muutoin joustavaa, työnantajalla saattaa tiettynä aikana olla tarve työntekijän läsnäololle tai tavoitettavuudelle. Liukuvaa työaikaa käyttöönotettaessa on sovittava kiinteästä työajasta eli ajasta, jolloin työntekijä ei saa käyttää liukumaa. Työnantaja voi toki sallia, ettei kiinteänäkään työaikana tarvitse olla työpaikalla, vaan etätyö riittää.

Kiinteän työajan tulee olla yhdenjaksoinen (esim. klo 10–15). Lepoaika kuten ruokatunti ei kuitenkaan katkaise yhdenjaksoisuutta.

Liukumaraja ja liukuma-aika sääntelevät työpäivän pituutta

Työajan vuorokautisesta liukumarajasta ja liukuma-ajan sijoittamisesta tulee sopia liukuvan työajan sopimuksessa. Liukumaraja tarkoittaa, paljonko työntekijä voi valintansa mukaan lyhentää tai pidentää vuorokautista työaikaansa. Laki sallii enintään neljän tunnin liukumarajan. Jos se valitaan liukumarajaksi, työntekijä, jonka vuorokautinen säännöllinen työaika on 8 tuntia, voi siis tehdä 4–12 tunnin työpäivän. Liukuma-ajoilla viitataan kellonaikoihin, joiden puitteissa työntekijän on aloitettava tai lopetettava työnteko. Voidaan esimerkiksi sopia, että työnteko tulee aloittaa klo 7–10 ja lopettaa klo 15–19.

Lepoajat tulee varmistaa myös liukuvassa työajassa

Lakisääteisten lepoaikojen sijoittamisesta tulee sopia osana liukuvan työajan järjestelmää. Tyypillisesti oleellisimpia liukuvan työajan sopimuksessa ovat päivittäiset tauot – käytännössä ruokatunti. Jos työntekijän vuorokautinen yhtäjaksoinen työaika on kuutta tuntia pidempi, hänelle tulee pääsääntöisesti antaa vähintään tunnin kestävä tauko, jonka aikana työpaikalta saa poistua.

Päivittäisten taukojen ohella sopimuksessa voi olla toisinaan tarpeen selventää vuorokausilepo tai viikkolepo.

Enintään 60 plussaa neljässä kuukaudessa

Säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymä tietyn seurantajakson aikana ("plussasaldo" ja "miinussaldo") tulee sisällyttää sopimukseen. Liukuvan työajan järjestelmässä neljän kuukauden seurantajakson päättyessä säännöllisen työajan ylitysten kertymä saa olla enintään 60 tuntia ja alitusten määrä enintään 20 tuntia. Työehtosopimuksissa on mahdollista poiketa mainituista rajoista, joten jos työsopimukseen soveltuu jokin työehtosopimus, kannattaa asia tarkastaa.

Saldovapaista on mahdollista sopia

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia, että työajan ylitysten kertymää vähennetään työntekijälle annettavalla palkallisella vapaa-ajalla ("saldovapaa"). Jos saldoa on kertynyt paljon, saldovapaat voivat olla tehokkain keino tasata saldo ennen käytössä olevan seurantajakson päättymistä. Työnantajan on työntekijän sitä pyytäessä pyrittävä antamaan vapaa-aika kokonaisina työpäivinä. Työnantaja voi selventää liukuvaa työaikaa koskevassa sopimuksessa, millä perustein kokonaisia vapaapäiviä myönnetään.

Yli vuoden mittaisia määräaikaisia sopimuksia rajoitetaan

Sopimuksen voimassaolosta kannattaa monesti sopia nimenomaisesti. Kannattaa kuitenkin huomioida, että laki asettaa pitkille määräaikaisuuksille ja irtisanomisajoille rajoituksia. Yhden vuoden määräaikaisuuden voi sopia ilman rajoituksia. Jos sen sijaan määräaikaisuus on pidempi kuin vuosi tai sopimus on sovittu toistaiseksi voimassa olevaksi, sopimus on lähtökohtaisesti irtisanottavissa päättymään käytössä olevan työajan seurantajakson päättyessä.

Tee liukuvan työajan sopimus jokaisen työntekijän kanssa erikseen

Liukuvan työajan käyttöönotosta sovitaan jokaisen työntekijän kanssa erikseen. Huomaa, että työsopimuslain tasapuolisen kohtelun vaatimus kuitenkin edellyttää, että työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti liukuvan työajan järjestelyissä. Käytännössä se tarkoittaa, että jos liukuva työaika otetaan käyttöön, on samassa asemassa oleville työntekijöille tarjottava samat ehdot järjestelyn hyödyntämiseen.

Sähköinen allekirjoitus ja automaattinen arkistointi

Palvelussamme voit myös allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti. Sähköisestä allekirjoituksesta syntyvillä teknisillä tiedoilla voidaan osoittaa perinteistä paperille tehtävää allekirjoitusta kattavammin allekirjoittajan henkilöllisyys ja allekirjoituksen syntyhetki. Sähköinen allekirjoitus on todisteena tietyn sopimuksen syntymisestä siis vahvempi ja siten suositeltava tapa viimeistellä sopimukset.

Palvelu arkistoi niin valmiit kuin keskeneräiset asiakirjasi automaattisesti yrityksesi käyttäjätilille. Pääset arkistoosi kaikilla älylaitteilla, joten asiakirjat kulkevat aina mukanasi. Ilmaiseksi ladattavissa olevalla mobiilisovelluksellamme on helppo tarkistaa sopimusten tilanne missä ja milloin vain. Voit myös tarvittaessa monistaa arkistossa olevia asiakirjoja ja sillä tavalla helpottaa toistuvien asiakirjojen laadintaa.


Tags: liukuva työaika sopimus, liukuvan työajan sopimus, liukuvasta työajasta sopiminen, sopimus liukuvasta työajasta

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 11.3.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion