Työsopimus tuntityöntekijän kanssa – yksi ehto on ylitse muiden

Tuntityöntekijä on työntekijä, joka työskentelee osa-aikaisesti tuntipalkkaa vastaan. Tuntityösopimuksen tärkein ehto on työaikaehto – se määrittelee, kuinka paljon ja milloin työntekijä on velvollinen työskentelemään. Tuntityössä voidaan noudattaa joko: 1) kiinteää työaikaa; tai 2) vaihtelevaa työaikaa.

 
Kirjoittaja Docuen juristit
Päivitetty 5.6.2023
Arvioitu lukuaika 5 minuuttia

Aluksi: miten laadin tuntityösopimuksen helpoiten?

Valitse tarpeisiisi sopiva työsopimusmalli seuraavista vaihtoehdoistamme (“työsopimus tuntityö”):

 • Työsopimus – soveltuu niin tuntityöhön kuin kokoaikatyöhön
 • Nollatuntisopimus – kehitetty erityisesti vaihtelevan työajan tilanteisiin
 • Johtajasopimus – kun työntekijä tulee olemaan johtaja-asemassa

Lue työsopimuspohjaa käsittelevästä artikkelistamme, mistä seikoista työsopimuksissa vakiintuneesti sovitaan. Samat lainalaisuudet pätevät, olipa sitten kyseessä tavallinen työsopimus, nollatuntisopimus tai johtajasopimus.

1) Kiinteä työaika – pääsääntö tuntityön työsopimuksissa

Kiinteä työaika: Kiinteä työaika tarkoittaa, että työntekijän työsopimuksen mukainen tuntimäärä on vakio vuorokauden, viikon tai pidemmän tarkastelujakson aikana. Tuntityöntekijän kiinteä työaika on lyhyempi kuin vastaavan kokoaikaisen työntekijän (esim. 30 h/vko).

Työvoimatarve on kiinteä → työajan on oltava kiinteä: Mikäli työnantajan työvoimatarve on kiinteä, myös työaikaehdon on oltava kiinteä (ellei työntekijä itse halua sopia vaihtelevasta työajasta). Työnantaja ei voi siis ikään kuin varmuuden vuoksi määrätä, että työaika vaihtelee, jos työvoiman tarve on tosiasiallisesti kiinteä. Työnantajan työvoimatarve on kiinteä silloin, kun työnantaja tarvitsee työvoimaa säännöllisesti esimerkiksi tietyn tuntimäärän viikossa. 

Miten sovin? Kiinteästä, joskin lyhennetystä työajasta voidaan sopia joko työnantajan yksipuolisella tai osapuolten yhteisellä päätöksellä. Työnantaja voi siis yksipuolisesti päättää tarjoavansa ainoastaan osa-aikatyötä, vaikka hänellä olisi sinänsä tarve kokoaikaiselle työntekijälle. Tämä johtuu siitä, että työnantajalla on vapaus päättää, miten hän organisoi toimintaansa.

 • Esimerkki: Työnantaja voi päättää ottavansa kaksi 20 tuntia viikossa työskentelevää tuntityöntekijää sen sijaan, että hän ottaisi yhden 40 tuntia viikossa työskentelevän kokoaikaisen työntekijän.

Laadi kiinteän työajan työsopimus tuntityöntekijän kanssa Docuen älykkäällä työsopimusmallilla:

2) Vaihteleva työaika – siitä voidaan sopia vain poikkeuksellisesti

Vaihteleva työaika: Vaihteleva työaika tarkoittaa järjestelyä, jossa työntekijän työaika vaihtelee työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä (esim. 10–20 h/vko) tai työntekijä sitoutuu tekemään työtä ainoastaan töihin kutsuttaessa. 

Nollatuntisopimus: Kun työn vähimmäismääräksi on sovittu nolla tuntia viikon tai pidemmän tarkastelujakson aikana, puhutaan niin sanotusta nollatuntisopimuksesta.

Työvoimatarve vaihtelee → työaika voidaan määritellä vaihtelevaksi: Jos työnantajan työvoimatarve vaihtelee, työaikakin voidaan määritellä vaihtelevaksi. Vaihtelevasta työvoimatarpeesta on kyse silloin, kun tarjolla olevan työn määrä vaihtelee jostakin työnantajan vaikutuspiirin ulkopuolisesta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi sää tai muiden työntekijöiden sairastumiset. 

Miten sovin? Vaihtelevasta työajasta saa työnantajan aloitteesta sopia ainoastaan, jos työvoimatarve todellisuudessa vaihtelee. Nollatuntisopimusta tai muuta vaihtelevan työajan sopimusta ei siis saa tehdä muuten vain tai “varmuuden vuoksi”. Työntekijän aloitteesta vaihtelevasta työajasta saa sopia ilman tarkempia perusteita.

Laadi vaihtelevan työajan työsopimus tuntityöstä juristiemme kehittämällä työsopimusmallilla:

Mistä muista seikoista tuntityön työsopimuksessa kannattaa sopia?

Työajan lisäksi tuntityöntekijän työsopimuksessa kannattaa sopia ainakin seuraavista seikoista:

 • Palkka – tuntityössä aina tuntipalkka
 • Työsuhteen kesto – jos kyseessä määräaikaisuus, perustele huolellisesti
 • Työehtosopimus – tärkeä kohta, jos jotain työehtosopimusta sovelletaan
 • Koeaika – siitä on aina sovittava nimenomaisesti
 • Työtehtävät ja työntekopaikka – muista määrittää ne joustaviksi
 • Salassapito – turvaa kullanarvoiset liikesalaisuutesi 
 • Kilpailukielto – jos on tarpeen, perustele huolellisesti 

Näistä ja monista muista seikoista sovit vaivattomasti juristiemme kehittämällä ja ylläpitämällä työsopimusmallilla. Tuntityö on yksi monista työnteon muodoista, joihin älykäs malli taipuu – valmista tulee jopa 10 minuutissa.

----

Tags: työsopimus tuntityöntekijä, työsopimus tuntityö

Docueta käyttävät niin yhden henkilön toiminimet kuin pörssiyhtiötkin.

100 000 Käyttäjää
30 000 yritystä

Valmis kokeilemaan?

Docuella jopa yli 1 000 euron arvoisten asiakirjojen laatiminen onnistuu 10 minuutissa.

Kokeile maksutta