Ilmoitus sopimuksen päättämisestä (irtisanominen tai purku)

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy, kun jompi kumpi sopimuksen osapuolista irtisanoo sen. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi myös päättyä sopimuksen purkamiseen. Määräaikaisen sopimuksen voi päättää ainoastaan purkamalla sopimuksen. Molemmat ilmoitukset on suositeltavaa tehdä aina kirjallisesti.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Ilmoitus on sopimuksen päättymisen edellytys

Sopimus päättyy, kun jompikumpi sopimuksen osapuolista irtisanoo tai purkaa sen. Irtisanomista seuraa usein osapuolten välillä sovittu irtisanomisaika, jonka jälkeen sopimus päättyy, kun taas sopimuksen purkamisen seurauksena sopimuksen soveltaminen ja sopimusvelvoitteet lakkaavat välittömästi.

Irtisanominen tai sopimuksen purkaminen tulee voimaan, kun toiselle osapuolelle ilmoitetaan siitä.

Eri edellytykset purkamiselle ja irtisanomiselle

Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset voivat olla osapuolten vapaasti irtisanottavissa, jolloin sopimuksen soveltaminen usein lakkaa irtisanomisajan kuluttua. Osapuolten välillä on voitu kuitenkin sopia irtisanomisen perusteista, jotka usein tarkoittavat sitä, että sopimuksen irtisanominen on mahdollista ainoastaan tiettyjen sopimusrikkomusten perusteella tai muuten painavien syiden perusteella.

Sen sijaan sopimuksen purkamiselle vaaditaan aina erittäin painavat syyt. Kyse voi olla osapuolen suorituksessa olevasta vakavasta virheestä tai merkittävästä viivästyksestä, jonka johdosta sopimuksen voimassaoloa ei voida pitää toisen osapuolen kannalta kohtuullisena. Jos sopimusrikkomus on olennainen, voi sopimusta rikkoneen vastapuoli purkaa sopimuksen päättymään välittömästi.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksessa on mainittava sopimuksen päättymisajankohta, joka on irtisanottaessa mahdollisen irtisanomisajan jälkeen ja purkutilanteessa välittömästi.

Purkuilmoituksessa tulee ilmoittaa sopimuksen purkamiseen oikeuttavat erityiseen painavat perusteet. Mikäli sopimusosapuolet ovat sopineet irtisanomisen perusteista, tulee myös irtisanomisen perusteet kirjata sopimukseen.

Tehtävä todisteellisesti

Ilmoitus niin irtisanomisesta kuin sopimuksen purkamisestakin on suositeltavaa tehdä kirjallisesti ja todisteellisesti. Todisteellinen irtisanominen onnistuu helpoiten Docuella, jota hyödyntämällä lähetät ilmoituksen vaivatta ja aikaa säästäen.

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group