Asiakirjamallit

Ilmoitus sopimuksen päättämisestä (irtisanominen tai purku)

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy, kun jompikumpi sopimuksen osapuolista irtisanoo sen. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi myös päättyä sopimuksen purkamiseen. Määräaikaisen sopimuksen voi päättää ainoastaan purkamalla sopimuksen. Molemmat ilmoitukset on suositeltavaa tehdä aina kirjallisesti. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 2.11.2023

Ilmoitus on sopimuksen päättymisen edellytys

Sopimus päättyy, kun jompikumpi sopimuksen osapuolista irtisanoo tai purkaa sen. Irtisanomista seuraa usein osapuolten välillä sovittu irtisanomisaika, jonka jälkeen sopimus päättyy, kun taas sopimuksen purkamisen seurauksena sopimuksen soveltaminen ja sopimusvelvoitteet lakkaavat välittömästi.

Irtisanominen tai sopimuksen purkaminen tulee voimaan, kun toiselle osapuolelle ilmoitetaan siitä.

Eri edellytykset purkamiselle ja irtisanomiselle

Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset voivat olla osapuolten vapaasti irtisanottavissa, jolloin sopimuksen soveltaminen usein lakkaa irtisanomisajan kuluttua. Osapuolten välillä on voitu kuitenkin sopia irtisanomisen perusteista, jotka usein tarkoittavat sitä, että sopimuksen irtisanominen on mahdollista ainoastaan tiettyjen sopimusrikkomusten perusteella tai muuten painavien syiden perusteella.

Sen sijaan sopimuksen purkamiselle vaaditaan aina erittäin painavat syyt. Kyse voi olla osapuolen suorituksessa olevasta vakavasta virheestä tai merkittävästä viivästyksestä, jonka johdosta sopimuksen voimassaoloa ei voida pitää toisen osapuolen kannalta kohtuullisena. Jos sopimusrikkomus on olennainen, voi sopimusta rikkoneen vastapuoli purkaa sopimuksen päättymään välittömästi.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksessa on mainittava sopimuksen päättymisajankohta, joka on irtisanottaessa mahdollisen irtisanomisajan jälkeen ja purkutilanteessa välittömästi.

Purkuilmoituksessa tulee ilmoittaa sopimuksen purkamiseen oikeuttavat erityiseen painavat perusteet. Mikäli sopimusosapuolet ovat sopineet irtisanomisen perusteista, tulee myös irtisanomisen perusteet kirjata sopimukseen.

Tehtävä todisteellisesti

Ilmoitus niin irtisanomisesta kuin sopimuksen purkamisestakin on suositeltavaa tehdä kirjallisesti ja todisteellisesti. Todisteellinen irtisanominen onnistuu helpoiten Docuella, jota hyödyntämällä lähetät ilmoituksen vaivatta ja aikaa säästäen.

Docuella kuka tahansa osaa laatia juridisesti päteviä asiakirjoja

Docuen palvelussa laadit kaikki yrityshallintoon, työsuhteisiin ja asiakassuhteisiin liittyvät asiakirjat vaivattomasti ja budjettia kaatamatta. Tutustu esimerkiksi seuraaviin asiakkaidemme rakastamiin malleihin:

Kaikki palvelumme asiakirjamallit ovat juristiemme laatimia ja ylläpitämiä.


Tags: sopimuksen irtisanominen, sopimuksen purkaminen, sopimuksen päättäminen, irtisanomisilmoitus, purkamisilmoitus

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 2.11.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion