Asiakirjamallit

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana

Vuokrasopimuksen purkamisilmoitus on tehtävä vuokralaiselle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Vuokrasopimuksen purkaminen vuokranantajan toimesta edellyttää yleensä vuokralaisen olennaista rikkomusta ja vuokralaiselle aiemmin toimitettua todisteellista varoitusta. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 22.3.2023

Vuokrasopimuksen purkaminen vuokranantajan toimesta edellyttää lainmukaista purkuperustetta

Vuokrasopimuksen purkaminen päättää sopimussuhteen välittömästi. Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen ainoastaan lakisääteisellä perusteella. Purkaminen on yleensä mahdollista vain, jos vuokralaista on aiemmin kirjallisesti varoitettu asiasta ja menettely toistuu. Voit tarvittaessa laatia pätevän kirjallisen varoituksen Docuen palvelussa.

Purkuperusteita ovat vuokranmaksun laiminlyönti, vuokraoikeuden oikeudeton luovutus kolmannelle, huoneiston käyttö kiellettyyn tarkoitukseen eli muuhun tarkoitukseen kuin mistä on vuokrasopimuksessa sovittu, huoneistossa vietetty häiritsevä elämä, asunnon hoitamisen laiminlyöminen tai siellä harjoitettu terveydelle vaarallinen toiminta.

Oikeutta purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos vuokralaisen laiminlyönti on katsottava vähäiseksi. Laiminlyönnin vaikutuksia arvioidaan tapauskohtaisesti. Esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönnin osalta lähtökohtana on, että purkuperusteen käyttäminen edellyttää vuokran olevan maksamatta useammalta kuin yhdeltä kuukaudelta.

Vuokranantajan tulee reagoida rikkomukseen pian sen huomattuaan

Purkuperusteeseen tulee reagoida ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun epätoivottava käytös tai rikkomus on tullut vuokranantajan tietoon. Vuokranantaja ei kuitenkaan menetä purkamisoikeutta niin kauan kuin esimerkiksi vuokranmaksun laiminlyönti jatkuu.

Jos vuokranantajalle on aiheutunut vahinkoa siitä, että vuokrasopimus puretaan jonkun edellä luetellun syyn nojalla, on vuokranantajalla oikeus vaatia vuokralaiselta vahingonkorvausta.

Vuokrasopimuksen purkamisilmoitus tehtävä todisteellisesti

Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen syy sekä ajankohta, mikäli vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi ilmoituksen tiedoksiannosta. Ilmoitus on tehtävä vuokralaiselle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Todisteellisuus tarkoittaa esimerkiksi kirjatun kirjeen vastaanottamisesta jäävää kuittausta. Docuen palvelussa voit laatia pätevän purkamisilmoituksen helpommin – sähköinen allekirjoitus toimii todisteena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Purkamisilmoitus tehtävä erikseen jokaiselle vuokralaiselle

Mikäli vuokrasopimuksessa on useampia vuokralaisia, on vuokranantajan annettava purkuilmoitus tiedoksi jokaiselle vuokralaiselle erikseen. Jos kysymyksessä on aviopari, riittää kuitenkin ilmoituksen toimittaminen toiselle heistä.

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet
Hinta

4,95 € kertamaksulla

Hinta sisältää arvonlisäveron sekä sähköiset allekirjoitukset.

Juristin päivittämä 22.3.2023

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion

Ajankohtaista

Siirry blogiin

Kaupparekisterilaki uudistui – tätä se tarkoittaa nyt ja tulevaisuudessa

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan 1.6.2023. Uudistuksen tavoitteena on parantaa PRH:n ylläpitämän kaupparekisterin tietojen luotettavuutta sekä tehostaa rekisteröintimenettelyä. Yritysten kannalta uusi laki tuo mukanaan aiempaa ankarampia seuraamuksia velvoitteiden laiminlyönnistä. Lain soveltamisessa edetään vaiheittain. Lue alta, mitkä uudistukset tulivat voimaan heti ja mihin muutoksiin sinun tulee varautua tulevina vuosina.

Hanna Lahtela

Hanna Lahtela

1.6.2023

Työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus laajentunut – paransimme sisältöjämme

Työnantaja on jo ennestään ollut velvollinen tiedottamaan tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottavalle työntekijälle tämän oikeudesta eräisiin työvoimapalveluihin, kun kyseessä on joukkoirtisanominen. Vuoden 2023 alusta alkaen työnantajan irtisanomisia koskeva tiedottamisvelvollisuus on laajentunut. Lue tästä blogitekstistä, mitä muutoksia uudistus toi ja mitä toimia se edellyttää työnantajilta.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

3.5.2023

Oletko jo tarkistanut, ovatko jälleenmyyntisopimuksesi ajan tasalla?

EU:n uusi ryhmäpoikkeusasetus tuli voimaan 1.6.2022. Asetus määrittelee, millaiset kilpailua rajoittavat ehdot ovat sallittuja jälleenmyyntisopimuksissa ja millaiset eivät. Asetuksen siirtymäaika päättyy 31.5.2023, johon mennessä vanhat sopimukset tulee päivittää uuden sääntelyn mukaisiksi.

Senja Paldanius

Senja Paldanius

4.4.2023