Henkilöstökäsikirja

Henkilöstökäsikirja on työnantajan yksipuolisesti antama ohjesääntö keskeisistä työpaikalla noudatettavista säännöistä ja käytännöistä. Epäselvistä säännöistä ja käytännöistä riidellään alituisesti, minkä vuoksi kirjallisen henkilöstökäsikirjan laatiminen kannattaa. Tämä henkilöstökäsikirjan malli on tarkoitettu vain yrityksille, jotka eivät kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin.
Laadi asiakirja
Lainsäädäntö 🇫🇮
Kieli 🇫🇮

Docueen luottaa jo yli 100 000 suomalaista

Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti
Lisätietoa asiakirjasta

Mikä on henkilöstökäsikirja?

Henkilöstökäsikirjalla tarkoitetaan työnantajan yksipuolisesti antamaa ohjesääntöä keskeisistä työpaikalla noudatettavista säännöistä ja käytännöistä. Henkilöstökäsikirja-termi ei ole vakiintunut, vaan samaisesta kirjasesta voidaan käyttää myös nimeä henkilöstöopas, työsuhdeohjesääntö tai vaikkapa HR handbook. Henkilöstökäsikirjassa määrätään tyypillisesti seikoista, joihin ei oteta kantaa työsopimuksissa, mutta jotka kuitenkin ovat merkittäviä käytännön elämässä. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi etätyöt, sairauspoissaolokäytännöt ja perhevapaat.

Miksi henkilöstökäsikirja kannattaa laatia?

Täydentää työsopimuksia: Henkilöstökäsikirja on tärkeää laatia erityisesti yrityksissä, joissa ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Tällaisissa yrityksissä työntekijöiden työehdot määräytyvät lähtökohtaisesti työlainsäädännön ja työsopimusten perusteella, koska mikään työehtosopimus ei sovellu. Työsopimusten ongelma on, että niihin sisällytetään yleensä vain kaikkein keskeisimmät työsuhteen ehdot – kuten työtehtävät, palkka ja työntekopaikka. Työsopimukset jättävät siis avoimeksi monia asioita, joista niin työnantaja kuin työntekijä voivat muodostaa omia oletuksiaan. Jos nämä oletukset poikkeavat toisistaan, voi syntyä riitoja.

Ehkäisee riitoja & turvaa tasapuolisuutta: Riitojen välttämiseksi kannattaa laatia henkilöstökäsikirja, jossa otetaan kantaa työsopimusten ulkopuolelle jääviin asioihin. Koko henkilöstöä koskeva käsikirja turvaa tasapuolisuutta ja ehkäisee tapauskohtaisten tulkintojen syntymistä, kun sovellettavaa työehtosopimusta ei ole.

Miten laadin henkilöstökäsikirjan helpoiten?

Laadukkaan henkilöstökäsikirjan laadit helpoiten Docuen henkilöstökäsikirjan mallilla. Palvelumme muotoilee käsikirjan sisällön yrityksesi tarpeisiin sopivaksi, ja sinun tehtäväksi jää vain asiakirjan viimeistely. Kyseessä ei siis oli perinteinen henkilöstöoppaan pohja, vaan moderni teknologia, joka auttaa sinua laadukkaan ja juridisesti pätevän lopputuloksen saavuttamisessa.

Hyödynnä juristien laatimat laadukkaat mallisisällöt

Docuen muuntuva henkilöstökäsikirjan malli sisältää laadukkaat mallisisällöt esimerkiksi seuraaviin kohtiin:

 • Käsikirjan soveltamisala, voimassaolo ja muuttaminen
 • Palkkojen tarkistaminen
 • Työsuhde-edut
 • Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat
 • Etätyömahdollisuudet
 • Vuosiloma
 • Sairausajan palkka
 • Perhevapaat
 • Lääkärintarkastukset
 • Tilapäiset poissaolot

Mallisisällöt ovat juristiemme laatimia ja perustuvat ajantasaiseen työlainsäädäntöön. Tarvittaessa voit vapaasti muokata mallisisältöjämme tai kirjoittaa omia sisältöjäsi.

Muista varmistaa oikeutesi käsikirjan muuttamiseen

Oikeus muuttaa käsikirjaa ei ole yksiselitteinen: Koska henkilöstökäsikirja on työnantajan työnjohto-oikeuden perusteella antama ohjesääntö, työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus muuttaa sen sisältöä yksipuolisesti. Tietyissä tilanteissa näin ei kuitenkaan ole. Mikäli henkilöstökäsikirjan katsotaan muodostuneen työsopimuksen osaksi, ei työnantaja voi muuttaa sen sisältöä yksipuolisesti. Näin voi käydä, jos henkilöstökäsikirjan soveltamisesta on sovittu työsopimuksessa tai se on pitkäaikaisen soveltamisen kautta niin vakiintunut, että sen on katsottava tulleen työsopimuksen osaksi.

Näin turvaat oikeutesi: Jotta henkilöstökäsikirja ei muodostuisi työsopimuksen osaksi, työnantajan kannattaa pidättää itsellään oikeus tehdä muutoksia siihen. Tämä onnistuu helposti käsikirjaan otettavalla lausekkeella. Docuen henkilöstökäsikirjan malli sisältää tämän ja kymmeniä muita hyödyllisiä lausekkeita, joilla vähennät riskejäsi työnantajana.

Miten henkilöstökäsikirja eroaa paikallisesta sopimuksesta?

Paikallisen sopimuksen käsite: Paikallisella sopimuksella tarkoitetaan työnantajan ja henkilöstön välistä sopimusta työpaikkakohtaisista työehdoista.

Sama käyttötarkoitus: Henkilöstökäsikirjalla ja paikallisella sopimuksella on sama käyttötarkoitus: konkretisoida työntekijöille keskeiset työpaikkakohtaiset säännöt ja käytännöt. Työkalujen merkittävin ero on, että paikallinen sopimus on juridisesti työnantajaa ja työntekijöitä velvoittava sopimus, kun taas henkilöstökäsikirja on työnantajan yksipuolisesti antama ohjesääntö. Tämä merkitsee, että paikallisessa sopimuksessa voidaan sopia laajemmin asioista, joista työnantaja ei voi määrätä yksipuolisesti henkilöstökäsikirjassa.

 • Esimerkki: Työntekijöiden työsopimuksiin sisältyy ehto, jonka mukaan työntekijällä on työpäivinään oikeus Verohallinnon luontoisetupäätöksen mukaisen verotusarvon suuruiseen lounasetuun. Työnantaja ei ole pidättänyt itsellään oikeutta tehdä muutoksia lounasetuun. Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä henkilöstökäsikirjassa, että lounasetu muutetaan rahapalkaksi. Sen sijaan muutos voidaan tehdä sopimalla siitä paikallisesti edellyttäen, että työntekijät suostuvat siihen.

Docuen paikallisen sopimuksen malli: Jos kiinnostuit paikallisesta sopimisesta, kyseisen sopimuksen laadit helpoiten Docuen paikallisen sopimuksen mallilla.


Tags: henkilöstökäsikirja, henkilöstöopas, työsuhdeohjesääntö, hr handbook

Hoivatilat

"Palvelu on toiminut erittäin hyvin. Olemme tehneet monenlaisia sopimuksia ja asiakirjoja. Valtakirjoja, liikehuoneiston vuokrasopimuksia, työsopimuksia, työtodistuksia."

Elina Suikki

Hankepäällikkö, Hoivatilat

SSA

"Olen käyttänyt useita järjestelmiä ja täytyy sanoa, että Docue on yksi parhaista. Palvelu on yksinkertaisimpia ja käyttäjäkokemukseltaan intuitiivisimpia järjestelmiä, joita olen käyttänyt."

Tommi Saari

Toimitusjohtaja, SSA Group