Työsopimuksen yksipuolinen muuttaminen – 3 tilannetta, joissa se on sallittua

Työsopimus muodostaa työsuhteen ehdot työnantajan ja yksittäisen työntekijän välillä. Osapuolet voivat luonnollisesti muuttaa tai täydentää sopimustaan milloin tahansa, jos löytyy yksimielisyys. Mutta missä tilanteissa työnantaja saa muuttaa työsopimusta yksipuolisesti?

 
Kirjoittaja Docue
Päivitetty 22.10.2021
Arvioitu lukuaika 3 minuuttia

1. Työn vähentäminen, jos työtä ei ole enää tarjolla sovittua tuntimäärää

Yleistä: Työnantaja saa osa-aikaistaa työsuhteen yksipuolisesti ilman työntekijän suostumusta, jos työtä ei ole enää tarjolla työsopimuksessa sovittua tuntimäärää. Työsuhteen osa-aikaistamisella tarkoitetaan työntekijän viikoittaisen tai vuorokautisen työajan pysyvää lyhentämistä. Jo valmiiksi osa-aikaisen työsuhteen työtuntien vähentäminen rinnastuu kokoaikaisen työsuhteen osa-aikaistamiseen, joten siihen sovelletaan samoja sääntöjä.

Tuotannolliset / taloudelliset syyt: Osa-aikaistamisen perustetta arvioidaan samoista lähtökohdista kuin irtisanomista taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Keskeinen ero näiden välillä on, että irtisanominen edellyttää asteen verran painavampia perusteita kuin osa-aikaistaminen. Työnantaja saa siis osa-aikaistaa työsuhteen, jos tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi.

Siirto- tai koulutusmahdollisuuden tutkiminen: Lisäedellytyksenä osa-aikaistamiselle on, että työntekijä ei ole siirrettävissä tai koulutettavissa toisiin, kokoaikaisiin tehtäviin. Uusien tehtävien edellyttämää koulutusta tulee järjestää, jos sitä voidaan molempien sopijapuolten näkökulmasta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena.

Määräaikaisuudet suojattu: Yksipuolinen osa-aikaistaminen koskee myöskin vain toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia – määräaikaista sopimusta ei voi pääsääntöisesti osa-aikaistaa.

Siirtymäaika: Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle osa-aikaistamisesta työsopimuksen irtisanomisajan pituista siirtymäaikaa noudattaen. Esimerkiksi 1–4 vuoden mittainen työsuhde oikeuttaa yhden kuukauden mittaiseen siirtymäaikaan, jollei työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa ole sovittu toisin.

Ilmoitus työntekijälle: Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle osa-aikaistamisen perusteet ja vaihtoehdot. Ilmoituksen antaminen käynnistää irtisanomisajan (siirtymäajan), jonka kuluttua uusi työaika ja sen mukainen palkkaus astuvat voimaan.

Laadi ilmoitus: Laadit tässä kohdassa tarkoitetun ilmoituksen helpoiten Docuen palvelussa (juristien laatimat sisällöt): 

2. Työsopimusta muutetaan työntekijän eduksi

Työsopimuksen yksipuolinen muuttaminen on lähtökohtaisesti sallittua, jos sopimusta muutetaan yksiselitteisesti työntekijän eduksi. Esimerkiksi palkankorotus tai uusi luontoisetu samalla toimenkuvalla on tällainen muutos. Muutos kannattaa antaa tiedoksi kirjallisella ilmoituksella.

Työsopimuksen osa-aikaistamisesta poiketen sopimuksen muuttaminen työntekijän eduksi ei edellytä irtisanomisajan pituista siirtymäaikaa, vaan muutos tulee voimaan työnantajan haluamana ajankohtana. Työnantaja saa muuttaa niin toistaiseksi voimassa olevaa kuin määräaikaista sopimusta työntekijän eduksi. 

Laadit ilmoituksen sopimuksen muuttamisesta vaivatta juristiemme suunnittelemalla asiakirjamallilla:

3. Sopimusehto sallii työsopimuksen yksipuolisen muuttamisen

Työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa voi olla nimenomainen sopimusehto, joka oikeuttaa työnantajan muuttamaan työsopimuksen ehtoja yksipuolisesti. Työnantajan yksipuolinen oikeus on yleensä rajoitettu koskemaan vain osaa sopimuksesta, joskin usein työsopimuksen hyvin keskeisiä osia, kuten työtehtäviä tai palkkausta. Tällaiset muutosehdot ovat lähtökohtaisesti sallittuja, mutta niiden on silti oltava kokonaiskuvassa kohtuullisia ja perusteltuja.

Muutoksesta ilmoittaminen onnistuu niin ikään kätevästi kaikkiin tilanteisiin muuntuvalla ilmoitusmallillamme:

-----

Tags: työsopimuksen yksipuolinen muuttaminen, työsopimus muutos, työsopimuksen muuttaminen

Mikä on Docue?

Docuen avulla hoidat elämän ja yritystoiminnan asiakirjojen laatimisen, sähköisen allekirjoittamisen sekä arkistoinnin tasokkaasti, helposti ja kustannustehokkaasti ihan itse.
Lue lisää

Docue on käyttäjien suosittelema palvelu

100.000 Käyttäjää
30.000 Yritystä
400 Älykästä asiakirjaa

Valmis kokeilemaan?

Kokeile asiakirjan laatimista ilman sitoutumista. Saat palvelun käyttöön heti.

Kokeile ilmaiseksi