Asiakirjamallit

Konsulttisopimus

Konsulttisopimuksella tarkoitetaan sopimusta asiantuntijapalveluiden myynnistä. Kirjallinen sopimus on keskeisin instrumentti, jolla osapuolet voivat hallita oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan konsultaatiosuhteessa. Hyvä sopimus suojaa sekä konsulttia että asiakasta. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 8.3.2024

Mistä konsulttisopimuksessa kannattaa tyypillisesti sopia?

Konsulttisopimukset ovat hyvin erilaisia, mutta monesti sopimukseen sisällytetään kaikki tai useampi seuraavista kohdista:

  • Konsultaation sisältö ja tavoitteet --> sopimuksen tärkein kohta
  • Palkkio ja maksuehdot --> onko palkkio esim. kiinteä vai vaihteleva
  • Konsultaation aikataulu & sopimuksen voimassaolo --> huomioi esimerkiksi irtisanomisaika
  • Alihankkijoiden käyttäminen --> saako konsultti käyttää alihankkijoita työnsä apuna
  • Työskentelytavat --> esim. työn johto, valmiin työn tarkistaminen, henkilötietojen käsittely
  • Immateriaalioikeudet --> kuka omistaa konsulttityön tulokset (esim. uudet tekijänoikeudet)
  • Liikesalaisuuksien salassapito --> rutiininomaisesti kaikessa asiantuntijatyössä
  • Kilpailukielto --> konsultti ei voi kopioida asiakkaan liikeideaa
  • Houkuttelukielto --> osapuolet eivät saa houkutella toistensa työntekijöitä omaan palvelukseensa
  • Erimielisyyksien ratkaiseminen --> miten mahdolliset sopimuskiistat ratkaistaan

Artikkelissamme "palvelusopimuspohja" syvennymme konsulttisopimuksen (tai muun palvelusopimuksen) tärkeimpiin kohtiin tarkemmin.

Mitä Docuen konsulttisopimuksen malli sisältää?

Konsulttisopimuksen mallimme sisältää juristien laatimat malliehdot satoihin eri konsultaatiotilanteisiin – mukaan lukien edellä mainitut kohdat. Voit hiirenklikkauksin valita omaan sopimukseesi ne ehdot, jotka tarvitset. Palvelu ohjaa sinua eri kohdissa ja kertoo, mitä seikkoja on syytä ottaa huomioon hyvän ja tasapainoisen sopimuksen saavuttamiseksi.

Vinkkimme konsulttiyritykselle: houkuttelukielto voi suojata konsulttiyrityksen investointeja työntekijöihinsä

Tiiviissä palvelusuhteessa kahden yrityksen asiakkaat ja erityisesti työntekijät ovat monesti paljon tekemisissä toistensa kanssa. Tällöin jollekin osapuolelle saattaa syntyä houkutus houkutella kumppaniyrityksen tietty työntekijä tai asiakas itselleen.

Nimenomaan konsultoinnissa konsultti rekrytoidaan monesti asiakasyritykseen töihin, kun asiakas on havainnut henkilön osaavaksi. Toisinaan ratkaisu on win-win, mutta tyypillisemmin konsultointiyritys menettää osaavan työntekijän ja joutuu kohdistamaan resursseja uuden työntekijän etsimiseen.

Ei-toivottua houkuttelua voidaan ehkäistä kieltämällä se konsulttisopimuksessa erikseen. Tällaiset kilpailua ja ihmisten vapaata liikkuvuutta rajoittavat sopimusehdot pitää toki perustella huolellisesti, mutta esimerkiksi suuret työntekijöihin kohdistuvat koulutusinvestoinnit ja tietynlainen asiakassuhde saattavat antaa houkuttelukieltoon asianmukaiset perusteet.

Vinkkimme asiakasyritykselle: suojaa liiketoimintamallisi salassapitoehdolla ja mahdollisesti kilpailukieltoehdolla

Liikesalaisuuksien suojaaminen on niin keskeistä, että niiden salassapidosta sovitaan rutinoituneesti lähes kaikissa liikesuhteissa. Konsultaation luonteeseen kuuluu korostetusti tiedon vaihtaminen, joten kiinnitä suojattavan tiedon määrittelyyn, salassapitorikkomusten sanktiointiin ja salassapidon muihin ehtoihin erityistä huomiota.

Jos liiketoimintamallisi on ainutlaatuinen ja luotat konsultille poikkeuksellisen esteettömän pääsyn esimerkiksi tuotekehitykseesi, asiakkaisiisi ja kumppaneihisi, myös kilpailukieltoon on monesti perusteet. Voit siis kirjata konsulttisopimukseen, että konsultti ei saa alkaa harjoittaa kilpailevaa toimintaa oman liiketoimintasi kanssa.

Docuella laadit kaikki yritystoiminnan sopimukset helposti

Konsulttisopimuksen ohella löydät Docuen valikoimasta satoja muita kaupallisia asiakirjamalleja juristiemme laatimilla ja ylläpitämillä sisällöillä. Tutustu esimerkiksi seuraaviin malleihimme:


Tags: konsulttisopimus pohja, konsulttisopimus malli, konsulttisopimus yleiset ehdot, konsulttisopimusehdot

Lainsäädäntö FI
Kieli fi Suomi
Aiheet Juristin päivittämä 8.3.2024

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 40 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion