Asiakirjamallit

Freelancer-sopimus, EN [Freelancer agreement]

Freelancerilla viitataan tässä henkilöön, joka tekee oman yrityksensä edustajana toimeksiantoja yhdelle tai useammalle asiakkaalle. Kysymys ei ole tällöin siis lähtökohtaisesti työsuhteesta. Lue lisää
Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti

Juristien laatimat englanninkieliset malliehdot

Docuen freelancer-sopimuksen mallia voidaan hyödyntää missä tahansa tilanteessa, jossa kyse on jonkin palvelun suorittamisesta toiselle. Tavallisia esimerkkejä tällaisista palveluista ovat konsultaatio, kiinteistönvälitys sekä luova työ.

Saat käyttöösi valmiit englanninkieliset malliehdot esimerkiksi palkkioihin, maksuehtoihin, liikesalaisuuksien salassapitoon ja immateriaalioikeuksiin liittyen. Malliehdot ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia. Halutessasi voit myös kirjoittaa omia ehtojasi.

Tämä sopimusmalli ohjeistuksineen lähtee oletuksesta, että freelancer on ulkopuolinen yrittäjä, joka tarjoaa palveluita toimeksiantosuhteen muodossa. Kysymys ei ole siis työsuhteesta.

Sähköinen allekirjoitus todisteena sopimuksen syntymisestä

Sopimuksen viimeistelyssä freelancer joutuu monesti tyytymään suullisiin vastauksiin ja ylimalkaisiin sähköpostikuittauksiin, mikä on omiaan luomaan väärinkäsityksiä.

Docuella osapuolet voivat allekirjoittaa kaikki asiakirjansa sähköisesti. Palvelumme sähköinen allekirjoitus aikaleimoineen ja muine teknisine tietoineen on vahva todiste siitä, että sitova sopimus on syntynyt. Molemmat osapuolet saavat automaattisesti oman digitaalisen kappaleensa valmiista sopimuksesta.

Lainsäädäntö FI
Kieli en Englanti

Docuesta löydät Suomen kattavimman valikoiman juridisia asiakirjamalleja – juristien ylläpitämiä. Meihin luottaa jo yli 30 000 yritystä.

"Enää ei tarvitse koluta sopivia sopimuspohjia ympäri nettiä tai tilata niitä erikseen juristilta. Docue haukkuu helposti hintansa takaisin säästyneen työajan ansiosta jo muutaman sopimuksen laatimisen jälkeen."

Perttu Paukkeri

Toimitusjohtaja, Markkinointitoimisto WDS

"Docue toimii mainiona kulmakivenä kasvuyhtiön hallinnossa, kuten työsopimuksissa ja hallituksen kokouspöytäkirjoissa. Valmiit juridiset sisällöt nopeuttavat ja laadullistavat laadintaa."

Mattipekka Kronqvist

Founder, Nsion